• Burza stredných škôl

     • Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

     • P. riaditeľka u p. prezidenta SR

     • P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

    • Vzdelávanie učiteľov
     • Vzdelávanie učiteľov

     • Neustále sa vzdelávajú nielen naši žiaci, ale aj učitelia. Už v stredu, 16.1. privítame v našej škole výnimočného odborníka na vyučovanie informatiky, uznávaného v medzinárodnom meradle, p. prof. Ivana Kalaša, ktorý v rámci vzdelávania n.o. Indície príde ukázať učiteľom, ako ešte lepšie učiť informatiku na 1. stupni - https://www.ucn.sk/…/prof-ivan-kalas-emil-prinasa-zmenu-nie…

     • Technická zručnosť - krajské kolo v Trenčíne

     • Dnes 10.1. sa naši štyria chlapci - Tadeáš Blaho, Matúš Sány, Samuel Kasana a Adam Gilian zúčastnili na krajskom kole v súťaži " Technická zručnosť ". Súťažilo sa v dvoch disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. V každej disciplíne súťažilo po 30 žiakov z Trenčianskeho kraja. Vynikajúci úspech dosiahli Tadeáš Blaho, ktorý skončil na 2.mieste v kat. A a Samuel Kasana bol na 4. mieste v kat.B. Gratulujeme a  aj ostatným žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Výsledky jednotlivcov v T5
     • Výsledky jednotlivcov v T5

     • Rodičom a žiakom 5. ročníka sme zaslali do elektr. žiackej knižky ich výsledky testovania 5 z matematiky a slovenského jazyka. Zatiaľ máme len výsledky jednotlivcov a tešíme sa z výsledkov v matematike u:

       Sebastiána Karaka 93,3%, Saskii Gatialovej 90%, Izabely Dzuríkovej 90%, Patrika Stacheru 90%,Tamarky Vaskovej - 86,7%,Ninky Karakovej 86,7% Natalky Farkasovej 83,3%Petra Koupila 83,3%Tobiáša Štangu 83,3%Dominiky Dolníkovej 83,3%Nikolasa Janču 83,3%

      V SJL - najlepšie výsledky dosiahli: Nikol Karaková 93,3%Sebastián Karak 86,7%Izabela Dzuríková 86,7%Patrik Stachera 83,3%Ema Minarovičová 83,3%Matúš Rus 83,3%Sarah Széghyová 83,3%Natália Farkasová - 83,3%Saskia Gatialová 83,3%

      Ale testovali sa len dva predmety, v piatom ročníku (a nielen v ňom), máme veľa šikovných žiakov, ktorí vynikajú aj v iných predmetoch alebo zručnostiach. Lebo každý je v niečom super najlepší!

       

     • Platba ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na stránke školy po prihlásení sa svojim rodičovským kontom nájdete v časti platby nový predpis pre platbu za ŠKD - za mesiace január - marec 2019 vo výške 12 eur spolu /3 mes x 4,- €/. Prosíme o platbu prevodom na zverejnený účet ŠKD. Neposielajte prosím, viac finančných prostriedkov, ako je predpísané. Ďakujeme.

     • Vianočné prázdniny

     •  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku  skončia sa v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019

     • Video Vianočná akadémia

     • Ak si chcete pripomenúť krásne vystúpenie našich žiakov pred Vianocami, máte možnosť pozrieť si video

     • Ceny pre víťazov súťaže Animuj svoj svet

     • Najskôr prišla dodávka. Z nej sme horko ťažko vynosili ťažké krabice. A potom? Potom začala radosť našich víťazov v súťaži Animuj svoj svet, ktorí zvíťazili hneď v dvoch kategóriách - cena Interaktívnej školy a Cena verejnosti. Takto sa spolu tešíme!

     • Vianočná diabolka

     • A čo by to bolo za Vianoce bez našej super školskej súťaže Vianočná diabolka? P. uč. Trlík opätovne nezaváhal a zorganizoval súťaž, v ktorej sa urputne zápasilo o každý bod. Nakoniec o jeden bod zvíťazila neúnavná Timejka Klopčeková, Andrej Kiaba tak získal 2. miesto a Emka Putišková získala 3. miesto. Za pekné ceny a úspešnú súťaž ďakujeme p. učiteľovi Trlíkovi.Poďakovanie patrí nášmu hlavnému sponzorovi AFG SECURITY-Corporation, s.r.o., Veľké Bielice. Ďalším sponzorom bola firma F.LLI Canil International transport s.r.o., Bratislava.

    • Pešibus ďakuje sponzorom
     • Pešibus ďakuje sponzorom

     • Za pár dní sú tu Vianoce a "Pešibus" funguje už 4 mesiace. A náš "Pešibus" sa už pekne rozrástol. Každé ráno a za každého počasia sa v ňom "vezie" cca 20 detí. Väčšina z našich malých cestujúcich chodí pravidelne takmer každé ráno a ísť autom ich už ani nenapadne. A niekedy sa pridajú aj rodičia a prejdú sa s deťmi. V "Pešibuse" sa za pár týždňov vytvorila partia úžasných detí a skvelých rodičov. Ďakujem hlavne všetkým deťom, iba vďaka nim "Pešibus" funguje. Deti sú fantastické a je skvelé sledovať ako sa tie staršie venujú tým mladším a navzájom dávajú na seba pozor, i keď nie vždy to je ľahké. Ďalej ďakujem ich rodičom, s ktorými sa ľahko spolupracuje. Spomeniem aspoň zopár najaktívnejších: Roman Fodor, Jozef Ražný, Tibor Bakus, Barbora Súkeníková, Martin Reisel a ďalší...Dokonca nás podporili aj naši sponzori, vďaka ktorým sme mohli deťom darovať užitočné drobnosti. Touto cestou veľmi ďakujem nášmu najväčšiemu sponzorovi firme Pewag a aj našim ďalším sponzorom: Drogéria Mária Smondeková - PLUS, Kolotoče Marek Šiatinský, RNDr. Daniel Daniš, Roman Fodor, Ratmír Perniš, Barbora Súkeníkova, Boris Oršula a ďalší...ĎAKUJEME 

      A MY, PEDAGÓGOVIA A RODIČIA SA PRIPÁJAME S POĎAKOVANÍM P. IVANOVI PUTIŠKOVI, ZODPOVEDNÉMU A NEÚNAVNÉMU VODIČOVI , OTCOVI TEJTO KRÁSNEJ MYŠLIENKY.

      Do galérie Pešibus ďakuje sponzorom boli pridané fotografie.

     • Vianočné tvorivé dielne

     • V piatok každého v našej škole opantala tvorivá atmosféra. Príležitosť odskúšať si zaujímavé podnety a kumšty aj tradičné predvianočné povinnosti ponúkli okrem pedagógov mamičky, babičky a naši dlhoroční spolupracovníci. Zo srdca im ďakujeme, prajeme veľa tvorivých nápadov a krásne sviatky.

     • LUCKY

     • Vyzerali ako pekné a milé dievčatá, ale narobili taký rozruch, že sa aj obraz roztriasol! Iste  sa im podarilo vyľakať aj všetky zlé sily.

    • Dôležitý oznam školskej jedálne.
     • Dôležitý oznam školskej jedálne.

     • Vyhlásenie sa zo stravy na zvyšné dni decembra, teda do Vianoc, je možné iba do 17.12.2018 do 8.00 hod.. Dôvodom je vykonanie ročnej uvávierky.

      V ostatných dňoch už odhlásenie nie je možné a v prípade choroby dieťaťa si môžete prísť stravu vyzdvihnúť do školskej jedálne. Ďakujeme za pochopenie.

     • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnila dejepisná olympiáda. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Celkovo sa do olympiády zapojilo 30 detí. Do okresného kola postupujú prví dvaja z príslušnej kategórie. Z kategórie F Peťa Miklášová a Nina Drienovská. Z kategórie E Lukáš Baláška a Samuel Krčmář. Z kategórie D Matúš Stanček a Alex Kudláč a z kategórie C Aneta Ďubašáková a Slávka Hutníková. Všetkým blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. 

     • Darujeme radosť.

     • Vianoce sú časom obdarovania. A najkrajšie je obdarovať núdznych. Našich ôsmakov z 8.A p. učiteľka Janka Lajčáková vedie nielen k vedomostiam, ale aj k tomu, aby sa z nich stali citliví a láskaví ľudia. A práve preto obdaruvávajú svojimi vlastnými výrobkami deti z chudobného prostredia v Muránskej Dlhej lúke. Aj teraz, pred Vianocami, im poslali takýto veľký balík plný lásky - vyrobili pexeso, napiekli medovníky, vytvorili adventný veniec, figúrky na dámu a každému dieťaťu osobne napísali pohľadnicu. Tá radosť, keď prvýkrát v živote dostanete osobne pre seba pohľadnicu, isto stojí za každú námahu. Ďakujeme, p. učiteľka Lajčáková a naši ôsmaci, za to, že šírite dobro a spolupatričnosť!

     • Vianoce starých mám

     • Vo štvrtok sme radi prijali pozvanie DK a folklórneho súboru MARINKA na živú ukážku vianočných tradícií VIANOCE NAŠICH STARÝCH MÁM. Členky súboru pripravili krátke  pásmo  a nachystali aj vianočné dobroty typické pre náš región. Zážitok umocnili dobovým prestieraním, stromčekom v ľudovom duchu a krásnymi krojmi.