• Záchrana som ja

     • Pani učiteľka Majerová zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA svojich prváčikov. Rozprávali sa o rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré vyžadujú rýchle a správne konanie. Svoje postoje stvárnili aj výtvarne.

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

      Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 

     • Kam po základnej škole?

     • Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

    • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
     • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!

     • Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

      Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

     • SOŠkársky päťboj

     • Tadeáš Blaho a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.

     • Poďakovanie za odstránenie havárie

     • Pred jesennými prázdninami sa v budove školy na Ul. J.C.Hronského vyskytla závažná havária - v zemi prasklo staré kanalizačné potrubie. Žiaľ, pôvodné rozvody už stratili svoju životnosť, a aj keď sme sa pokúšali využiť niekoľkokrát tlakové čistenie,  nepomáhalo to a už nebolo inej možnosti, len vybágrovať a vymeniť potrubie za nové. 

      Všetko sme stihli počas prázdnin, čím nebol ohrozený chod vyučovania, za čo ďakujem najmä p. zástupkyni A. Oršulovej, p. Milanovi Oršulovi st, firme Pepamont, firme Vepos a pracovníkom VPP.  PaedDr. A. Chlupíková, riaditeľka školy. 

       

     • Informácie k Testovaniu 5

     • Dňa 21.11. 2018 sa uskutoční v našej škole Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk žiakov 5. ročníka. Podrobnejšie informácie na priložených obrázkoch a na stránke NUCEM.

     • Rodičovská akadémia - 1. téma

     • Dňa 7.11.2018 sme otvorili Rodičovskú akadémiu prvou témou - so špec. pedagogičkou p. Svetlanou Síthovou zo Súkromného centra Mirabilis. Hľadali sme, ako pomôcť deťom učiť sa efektívne a s radosťou. Rodičom i učiteľom bolo spolu dobre, veselo, ale sme sa aj veľa dozvedeli a povypytovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Interview so starkými

     • Do galérie Interview so starkými boli pridané fotografie.

      Štvrtáci v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili INTERVIEW so starými rodičmi. Kládli im rôzne otázky o ich detstve, práci, záujmoch a spoločne realizovali aj aktivitku - piekli, pracovali v záhrade, podnikli výlet alebo sa hrali a trávili spolu čas. Všetky informácie spracovali a vytvorili nástenku, ktorú vyzdobili aj vlastnými výtvormi o jabĺčku.Týmto mesiacom však náš záujem o starých rodičov nekončí - chceli by sme počuť zaujímavé historky z ich školského života. Tešíme sa  na ne :).

     • Exkurzia siedmakov do Banskej Štiavnice

     • Siedmaci zavítali do jedného z najkrajších miest Slovenska - Banskej Štiavnice. Vo Svätom Antone obdivovali v kaštieli Koháryovcov a Coburgovcov najmä poľovnícku expozíciu, najväčšiu svojho druhu na Slovensku a v štôlni Bartolomej spôsoby ťažby drahých kovov v minulosti. Úspech mala kresanica a "banský mesiac." V meste neobišli  vartovku - Nový zámok a Trojičný morový stĺp na námestí. 

     • Rodičovská akadémia začína.

     • Vážení rodičia, na prvom rodičovskom združení sme vám ponúkli možnosť zúčastniť sa nami pripravovanej Akadémie. Potešil nás veľký záujem. Preto Vás pozývame na prvé stretnutie, podrobnosti v pozvánke. Veríme, že sa budete cítiť príjemne na našom spoločnom obohacovaní sa v prospech vzdelávania detí.

     • Hovorme o jedle

     • Aj tento rok sme sa zapojili do celoštátnej aktivity Hovorme o jedle. Pod vedením p. uč. Turňovej a Miklašovej, ktoré to všetko zorganizovali a napísali aj metodický list, sme si vybrali tému Mlieko a naozaj sme za celý týždeň v každom ročníku a v každom predmete "rozobrali" mliečko zo všetkých strán. Najviac sa nám páčili návštevy na družstve a na salaši, ale výborné boli aj rôzne ochutnávky výrobkov, ktoré sme si vyrobili priamo v škole. Veď čítajte:  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

     • Projekt eTwinning

     • Aby sme získali zručnosť v nemeckom jazyku a našli priateľov, ktorí sa nemčinu učia takisto, ako my, zapojili sme sa do medzinárodného projektu v programe eTwinning. Našou partnerskou školou sa stala škola v meste Rumia v Poľsku. Od poľských žiakov sme dostali pohľadnice a listy, v ktorých sa nám po nemecky predstavili a zároveň nám pogratulovali k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Táto poštová výmena bola vzájomná, žiaci 8.A. taktiež vytvorili zaujímavé listy a následne popriali do Poľska krásne 100.výročie znovuzískania nezávislosti. Projekt medzihraničnej spolupráce a komunikácie v nemeckom jazyku bude prebiehať počas celého školského roka pod vedením Mgr. Lajčákovej.    Do galérie Projekt eTwinning boli pridané fotografie.

     • Obvodové kolo v stolnom tenise

     • Po výbornom výkone a 1. mieste v obvodovom kole si naši chlapci Marek Poništiak, Juraj Jánošík a Jakub Svaček vybojovali účasť v okresnom finále. 

      Sympatický výkon podali aj naše dievčatá, ktoré v zložení Dominika Rusová, Kristína Brokešová a Pavlína Cinková obsadili pekné 3. miesto.

     • Čítanie so starkými

     • Starí rodičia čítavajú vnúčatám, najčastejšie pred spaním. Do školy ich však neprišli uspať. Druháci im s radosťou predviedli svoje čitateľské schopnosti. Starkí im porozprávali, aké knižky sa páčili im a zistili, že niektoré z nich sa páčia aj dnešným deťom. Zhodli sa v tom, že čítanie je veľmi potrebné a dôležité a kniha je naozaj dobrým priateľom aj pomocníkom. Do galérie Čítanie so starkými boli pridané fotografie.

     • Riaditeľské voľno

     •  29.10.2018

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10.2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

     • Zasadili sme Strom slobody

     • Dnes sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR mnohými podujatiami - reláciou, prezentáciou žiakov 9. ročníka vo všetkých triedach a tiež pripojením sa k aktivite Stromy svobody. Spoločne s p. primátorom, p. predsedom Rady školy, s našimi pedagógmi, občanmi mesta a najmä s našimi žiakmi sme slávnostne zasadili lipu, ktorá nám bude roky pripomínať tento významný deň. Osobitne chceme vyzdvihnúť Samka Kasanu a Danka Toronyiho, ktorí ako správni "makači" s p. učiteľom Trlikom všetko vzorne pripravili na túto slávnosť. Do galérie Zasadili sme Strom slobody boli pridané fotografie.

     • Ako sa učili naši starí rodičia

     • Do galérie Ako sa učili naši starí rodičia boli pridané fotografie.

      Prváci sa povypytovali starkých na ich školské časy a na chvíľu sa vrátili v čase - prezerali si staré učebnice, vyskúšali si písanie na tabuľky, používanie kalamárov a husích bŕk, dokonca aj kľačanie v kúte. Samozrejme, že sa im to páčilo, veď to bola hra. Doma aj trošku pofrajerili, že to bolo ľahké - svojho peračníka sa však nikto nechcel vzdať :).  A starkým odkazujú: "Ľúbime vás!"

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.