• Prváci v MŠ

     • Prváci sa boli pochváliť svojim bývalým pani učiteľkám aj kamarátom, ako zvládli 1. ročník a ako vedia čítať. Samozrejme, že skontrolovali,čo nové v škôlke a nenechali sa dlho pozývať do hry:)

     • Čitateľský šampión

     • Druháci svoju celoročnú spoluprácu s mestskou knižnicou ukončili vyhodnotením súťaže o najlepšieho čitateľa - šampiónmi sa stali Sofia Sládková, Vaneska Bražinová, Miško Roháč, Bronka Kerteszová a Hanka Matejovičová. Od pani knihovníčky dostali za odmenu peknú knižku a p. učiteľky ich zas pozvali na zmrzlinu. 

     • Záhradná slávnosť

     • Slávnostné otvorenie triedy v prírode a blížiaci sa koniec šk. roka, veselá nálada, guláš a kofola, žiaci, učitelia, všetci spolu a v dobrej nálade. Tak končíme náš školský rok. Do galérie Záhradná slávnosť boli pridané fotografie.

     • Rodinno-triedny výlet na Sitno

     • 10. jún bol dňom,kedy sa žiaci 5.A s ich rodičmi, súrodencami a učiteľmi rozhodli zorganizovať ďalší výlet, tentokrát na Sitno. Počasie prialo a teda nič nebránilo krásnym zážitkom. Doputovali sme k zrúcanine hradu Sitno, navštívili jednu z najstarších rozhľadní na Slovensku a po zaslúženej opekačke sme náš výlet ukončili pri krásnom počúvadle. Veľká vďaka patrí rodičovi p. Dvončovi za skvelú organizáciu a všetkým zúčastneným za tento deň radosti, v ktorom sa škola a rodina opäť raz spojila.

    • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.
     • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

     • Vyhlasovanie zo stravy v mesiaci JÚN je možné do 22.6.2018. Po tomto termíne si môžete obed prevziať do obedára. Od 22.6.2018 sa budú vracať preplatky za stravu, preto je nutné nahlásiť Vaše číslo účtu vedúcej ŠJ.

     • ŠIF

     • Kto som a čím budem? , Dobrovoľníctvo v našej škole, Ja a chémia, Divoké skládky v Novákoch, Aj Ty v IT, Quest a tajný život mesta, Ako stavať modely, Význam priateľstva, Prečo tráva rastie a stromy sú na jeseň sfarbené? Ako sme stavali triedu v prírode, Čo je to Downhill, Som štvrtáčka a súťažím v rybárčení, pár vtipov a trochu tanca, vyhodnotenie súťaže o logo festivalu. To sme dnes videli na 1. ročníku školského inšpiratívneho festivalu. Máme úžasných žiakov, ktorí pod vedením našich učiteľov a svojich rodičov dokážu krásne veci.Do galérie ŠIF boli pridané fotografie.

     • Novácka latka

     • Dňa 8.6. 2018 sa uskutočnil 12. ročník "Novácka latka". Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl z Valaskej Belej, Nitrianskeho Rudna, Zemianskych Kostolian a Novák. Žiaci podávali výborné výkony, ku ktorým ich viedli aplauzujúci diváci. V kategórii dievčat zviťazila naša Lukrécia Lachká, 2. miesto naša Aneta Ďubašáková, na 3. mieste sa umiestnila Margaréta Kluvancová z Nitrianskeho Rudna. U chlapcov vyhral Ján Uhliar, druhý bol Alex Kováč a na 3. mieste sa umiestnil Simon Kováč zo Zemianskych Kostolian. Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo Nováky "A".

     • Projekt Ekoškola na dosah!

     • Držte nám palce, aby bol náš projekt úspešný a aby sme cez Nadácia Pontis a grant Ekoobec 2018 - Ekoškola na dosah! získali finančné prostriedky na výmenu svietidiel v triedach.

     • Novácka latka

     • Už zajtra! Pozývame Vás na tradičné zápolenie žiakov základných škôl v skoku do výšky, ktoré sa koná pod záštitou p. primátora o putovný pohár primátora mesta Nováky už dvanástykrát! 

     • MOVE WEEK 2018

     • Počas týždňa MOVE WEEK sme uskutočnili tieto akcie: preskoky cez švihadlo, jazda cez prekážkovú dráhu, jazda podľa pravidiel cestnej premávky. Preskok cez švihadlo odborne riadili p. M. Tänzerová,p. K. Petáková a sl. L. Mištinová.Zúčastnilo sa 172 žiakov, urobili 14 002 preskokov. Najlepší bol K. Fábry - 2018 preskokov.

     • Budúci piataci našej školy!

     • Pozývame Vás a Vašich rodičov, či ste priamo z Novák alebo z okolitých obcí, na stretnutie s Vašimi budúcimi triednymi učiteľmi, ktorí Vám ukážu, ako to v našej škole na 2. stupni chodí. Príďte si prezrieť budovu roč. 5.-9. na Pribinovej ul. dňa 26.6. - utorok - o 15.30 hod. Tešia sa na Vás p. riaditeľka a triedne p. učiteľky.

     • Beseda s Gabrielou Futovou

     • Naši žiaci knihy spisovateľky Gabriely Futovej poznajú veľmi dobre. Ukážky z jej kníh si často vyberajú na súťaž Hviezdoslavov Kubín. Rozprávanie pani spisovateľky o jej literárnych  hrdinoch, inšpirácii a ďalších plánoch pozorne počúvali, kládli autorke otázky, niektorí si doniesli  knihy z jej tvorby a iní si zas knihy kúpili. A my sa tešíme, že sú aj takí, ktorých čítanie baví.

     • Turistický kurz

     • Naši ôsmaci sa v rámci spoznávania prírody zúčastnili turistického kurzu v Zliechove. Za tri dni prešli 33 km, spoznali krásy Strážovských vrchov a pohodu pri rozjímaní v slovenských horách a lesoch. Boli síce trošku unavení, s miernymi otlakmi, ale šťastní, že sa prekonali. 

     • DEŇ POLÍCIE

     • Pre prvákov je Deň polície každoročne sviatkom. Poznávajú policajnú  a záchranársku techniku, ukážky práce policajtov, hasičov a záchranárov. 

     • TRETIACI NA VÝLETE

     • Tretiaci navštívili divadelné predstavenie v  DAB a Nitriansky hrad. Očividne sa im tam páčilo.

     • "Dopraváci" opäť úspešní!

     • Naši žiaci dosiahli opäť pekný výsledok v dopravnej súťaži „Na bicykli bezpečne!“ Obsadili 2.miesto v súťaži družstiev. Reprezentovali nás: Samko Krčmář, Ľubka Martišová, Lujza Vivien Cviková a Lukáš Baláška. Krajské kolo sa konalo v CVČ Považská Bystrica. Žiakom i p. učiteľovi Trlíkovi, ktorý žiakov dlhodobo pripravuje, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, mesta i okresu!

     • MDD

     • Deň polície, opekačka pri jazere či v školskej záhrade, školský výlet, športovo - zábavné predpoludnie - to všetko čaká našich žiakov v ich krásny deň. Užite si ho, milí naši žiaci, v zdraví a radosti. Zajtra do školy príďte bez tašiek, ale v športovom a priateľskom naladení, s dobrou vodou vo fľaške, správnou šiltovkou a s veselou náladou! Veselý Medzinárodný deň detí!

     • Word Challenge Day 2018

     • Aj my sme sa pridali! Na J.C.Hronského sa bežalo a behalo a pobiehalo. A vôbec nám tento ubehaný deň neprekážal :).

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Náramok pre Petronelku

    • Náramok pre Petronelku

     Naši žiaci sa rozhodli finančne pomôcť našej žiačke a kamarátke Petronelke! A to pletením a predávaním nádherných náramkov. 

     Príďte si vybrať a finančne tak prispejete sumou 2 EUR Petronelke na náročnú liečbu!

     Predaj bude prebiehať vždy cez veľkú prestávku na chodbe pred triedou anglického jazyka (p. uč. Závadská).

     Ďakujeme! 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.