• MINIFUTBAL "ŠKOLSKÝ POHÁR"
     • MINIFUTBAL "ŠKOLSKÝ POHÁR"

     • Naši mladší žiaci nás v minifutbale nesklamali. Postupnými krokmi cez obvodné kolo, kde mali veľmi zdatných súperov z Dol.Vesteníc, Lehoty pod Vtáčnikom a Diviak nad Nitricou, cez semifinále, kde porazili vrstovníkov zo Zemianskych Kostolian,sa posunuli medzi 4 najlepšie tímy v okrese.V jarnom období tak budú reprezentovať v minifutbale pod názvom "ŠKOLSKÝ POHÁR" obvod Nováky a samozrejme našu ZŠ.
      Reprezentovali títo žiaci: Maxim Dzurík,Andreas Hajnovič, Marek Poništiak, Marko Švec, Pavol Hrdý, Šimon Uhliar, Peter Málek.

    • Mikulášska zbierka
     • Mikulášska zbierka

     • Milí rodičia a žiaci!

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zorganizovali zbierku sladkostí a suchých potravín pre mimovládnu organizáciu Úsmev ako dar. Zbierka potrvá do 6.12.2016. Potraviny sú určené pre deti z Detského domova v Handlovej a sociálne slabšie rodiny v našom regióne. Pomôžme im spríjemniť prichádzajúce vianočné sviatky takouto cestou. Veď Vianoce sú predovšetkým o obdarúvaní! Ďakujeme!

       

    • Strelci opäť nesklamali!
     • Strelci opäť nesklamali!

     • 25.11.2016

      V okresnom kole v streľbe zo vzduchovej zbrane získalo družstvo mladších žiakov /J. Jánošík, D. Karak, A. Kiaba/ 2.miesto. Jurko Jánošík postúpil do krajského kola – súťaž jednotlivcov. Starší žiaci /K. Chudá, D. Petriska, M. Oršula/ obsadili 5.miesto. Žiakom gratulujeme. Družstvá na súťaž  pripravoval p. uč. Ján Trlík.

    • Máte filipa?
     • Máte filipa?

     • Máte filipa? Lebo my áno.

      Slávka Hutníková,Timea Bendíková,Terezka Hrušková a Patrik Hagara získali v 1.kole okresnej  vedomostnej súťaže 3.miesto.

      Gratulujeme!smiley

    • Ibobor
     • Ibobor

     • V tomto školskom roku súťažilo  v informatickej on-line súťaži na Slovensku  15 486 Bobríkov a medzi nimi  aj 14 našich tretiakov a štvrtákov a okrem jedného "smoliara", ktorý sa predčasne omylom odhlásil, všetci sa umiestnili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov. Veľkú radosť urobili aj p. učiteľke Mgr. H. Zvalovej, ktorá ich pripravovala. Sú to : Nicolka Karaková, Ninka Drienovská, Zuzka Kiabová, Ninka Karaková, Saskia Gatialová, Barborka Oršulová, Marek Šiatinský, Monika Hurtišová, Lorraine Amie Kolibková, Natálka Farkasová, Paulínka Šimová, Edko Gombarčík, Sára Szeghyová a Janko Geschwandtner. 

      Do galérie Ibobor boli pridané fotografie.

    • Víťazné družstvo OK vo vybíjanej
     • Víťazné družstvo OK vo vybíjanej

     • Žiaci 3. a 4. ročníka - Matúš Badáň, Peter Hrdý, Jaroslav Jarošinec, Dávid Vážan, Matej Tänzer, Sebastián Karak, Nina Drienovská, Timea Toronyiová, Sofia Gatialová, Bibiana Gundová, Alexandra Ľachká a Lorraine Amie Kolibková - reprezentovali našu školu v okresnom kole vo vybíjanej.  Pani učiteľky Mgr. M. Kováčová a Mgr. A. Obžerová  ich na túto súťaž dlhodobo pripravovali. Tento rok opäť zabodovali a priniesli domov pohár víťazov. K 1. miestu blahoželáme.

      Do galérie Víťazné družstvo OK vo vybíjanej boli pridané fotografie.

    • Postúpili sme do krajského finále!
     • Postúpili sme do krajského finále!

     • Cenný výsledok dosiahli naši stolní tenisti Roman Višváder, Adam Baránek,Patrik Tisaj, a Marek Poništiak, keď sa im podarilo postúpiť už do krajského finále.

      Chlapci postupne postúpili z obvodového kola, keď najprv prevalcovali svojich súperov z Hornej Vsi, Oslian, Bystričian a Lehoty pod Vtáčnikom a všetky zápasy vyhrali jednoznačne 7:0.

      Neskôr sa im podarilo uspieť aj v okresnom finále, kde výborným kolektívnym výkonom dokázali zdolať ZŠ Lazany (5:2), ZŠ Energetikov Prievidza (7:0) a ZŠ Chrenovec-Brusno (5:2).

      Dnes svoj skvelý výkon zavŕšili víťazstvami nad chlapcami z Bošian (4:3) a Uhrovca (4:3), čím si zaistili miestenku v krajskom finále, ktoré sa bude konať 13. decembra v Považskej Bystrici.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Už zajtra - Testovanie 5

     • Opätovne pripomíname rodičom žiakov 5. ročníka informácie, ktoré boli každému zaslané mailom. Zajtra držíme našim piatačikom palce!

      OSTATNÍ ŽIACI SA UČIA BEZ ZMENY. 

       

      INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA O TESTOVANÍ 5

       

      Všetky informácie nájdete podrobne na stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 5

      termín – 23.11.2016 - streda

       

      TERMÍN TESTOVANIA - 23. november 2016 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

       

      CIELE TESTOVANIA  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

      poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

       

      TESTY ADMINISTRUJÚ - pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný  predmet

       

      TESTOVANÉ PREDMETY- matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      ŠPECIFIKÁCIA TESTOV - je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

       

      ČAS RIEŠENIA TESTOV  60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

       

      POČET TESTOVÝCH ÚLOH  30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

       

      TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV

      MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh), úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

      VYUČOVACÍ JAZYK-  úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh), úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

       

      VZDELÁVACÍ OBSAH

      MATEMATIKA Čísla, premenné a počtové výkony s číslami, Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  Geometria a meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  Logika, dôvodenie, dôkazy, praktický kontext života, matematický školský kontext

      VYUČOVACÍ JAZYK  Jazyk a komunikácia,  Komunikácia a sloh,  Čítanie a literatúra, úlohy na čítanie s porozumením

       

      HODNOTENIE ÚLOH  1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

       

      POVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK- pero, ktoré píše namodro

      NEPOVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK - pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra,  výpisky, učebnice, študijné materiály

       

      TERMÍN A SPÔSOB ZASLANIA VÝSLEDKOV

      december 2016 – január 2017  elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

    • Vševedkovia v motomúzeu
     • Vševedkovia v motomúzeu

     • Vedeli ste o motomúzeu na čerpacej stanici medzi Novákmi a Lehotou pod Vtáčnikom? Naši Vševedkovia tam s pani učiteľkami zavítali a celkom sa im tam páčilo. Možno navnadia aj vás, a ak nie, pozrite si aspoň tieto fotografie a prípadne si, najmä starí rodičia, zaspomínajte na autíčka a iné predmety, ktoré ste možno tiež vlastnili.

       

      Do galérie Vševedkovia v motomúzeu boli pridané fotografie.

     • Týždeň vedy a techniky

     • Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

      Na našej škole sme pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka pripravili  otvorenú hodinu chémie so zamestnancami  spoločnosti Fortischem a.s. Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky prezentovali projekty na tému kvapaliny a plyny. Záver týždňa patril pásmu pokusov „Spoznávaj vedu“.

    • VŠEVEDKO na návšteve
     • VŠEVEDKO na návšteve

     • Tentoraz sa VŠEVEDKOvia  "pozvali"  k pani Milke Kmeťovej, ktorá vyrába novácke kroje. Pani Milka im porozprávala zaujímavosti o nováckom kroji a ukázala jeho jednotlivé časti. Ručná výšivka, ktorá ho ozdobuje, veru dá dosť práce. Deti si ho aj vyskúšali - aj by im pristal, len musia ešte trochu podrásť  a hádam aj nacvičiť dáky tanček alebo ľudovú pesničku.

      Do galérie VŠEVEDKO na návšteve boli pridané fotografie.

    • Fortischem a naša škola
     • Fortischem a naša škola

     • ...alebo keď sa o prepájaní školy s praxou len nehovorí, ale vďaka spoločnosti Fortischem sa tak aj reálne deje. Naši žiaci zažili, vďaka p. Ing. Záborskému, ktorý neustále iniciuje konkrétnu a praktickú spoluprácu, praktickú hodinu chémie s pracovníkmi spoločnosti Fortischem - s p. Ing. Vráblovou, Ing. Lettrichovou, Ing. Šomodíkom, Ing. Žemlom a vďaka týmto odborníkom z praxe si nielen rozšírili vedomosti, ale sa možno aj inšpirovali, čo by raz v živote mohli robiť. Žiakom ukázali výrobu acetylénu, PUR peny a povedali veľa o chemickej výrobe v Novákoch, výrobe plastových profilov a slovinyl sidingu, o výrobe okenných profilov a sidingu, stručne sa dozvedeli o výrobe PVC, o rozdiele medzi suspenzným a emulzným PVC a získali mnoho ďalších podnetných informácií. Teší nás táto spolupráca, lebo je našim cieľom učiť žiakov prakticky, a preto srdečne ďakujeme všetkým obetavým pracovníkom Fortischemu a plánujeme ďalšie spoločné vzdelávacie podujatia. Do galérie Fortischem a naša škola boli pridané fotografie.

    • SOŠkársky päťboj
     • SOŠkársky päťboj

     • Dnes 9.11. sme sa zúčastnili v SOŠ Dubnica nad Váhom na veľmi zaujímavej súťaži – SOŠkársky päťboj. Bola to krajská súťaž, na ktorej súťažilo deväť základných škôl z celého Trenčianskeho kraja. Našu školu po všetkých stránkach vzorne reprezentovali dvaja  žiaci – Adamko Šimkovič a Miško Štanga.  V súťaži ukázali veľké zručnosti  a vedomosti z oblasti techniky. Obsadili krásne 3.miesto. K úspechu im gratulujeme! Na súťaž ich pripravoval p. uč. Trlík. Pozrite si ich súťaž vo videu - https://www.youtube.com/channel/UCTi6zarbd0vDv2GpoLF1KwQ

     • Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica

     • Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica - Obrázok 1Siedmaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa exkurzie do Strieborného mesta - Banskej Štiavnice. Najskôr obdivovali kaštiel vo Svätom Antone, kde ich zaujala najmä poľovnícka expozícia. V Banskej Štiavnici sa prešli okolo protitureckej pevnosti Nový Zámok, židovskej synagógy a Trojičného stĺpu. Z diaľky ich zaujala štiavnická Kalvária. Exkurziu sme ukončili návštevou Banského múzea,  na ktoré sa siedmaci najviac tešili. Vrátili sme sa uzimení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov.

      Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica - Obrázok 2