• MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Krásny úspech dosiahla Erika Repková /9.A/ v Matematickej olympiáde. V okresnom kole získala maximálny počet bodov = 1.miesto. Eriku pripravoval na súťaž p. uč. M. Kráľ. Gratulujeme a Erike držíme palce v krajskom kole!

    • Technická olympiáda - Trenčín
     • Technická olympiáda - Trenčín

     • 21.2. sa v SOŠ Trenčín konala Technická olympiáda. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – robotika /A. Šimkovič, Š. Nagy, M. Štanga/ a v strojárstve /T. Blaho, M. Oršula, D. Petriska/. Súťažilo 15 škôl. V robotike riešili test a v časovom limite museli zložiť robota. Strojári písali test a v praktickej časti mali zhotoviť  kladivko /narezanie závitu, opracovanie výrobku/. Celkove súťažilo 45 žiakov v robotike a 38 v strojárstve. V robotike obsadili v súťaži jednotlivcov 13.-14. miesto. V strojárstve bol najlepší z našich T. Blaho – 23.miesto. Chlapci získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré určite využijú v budúcnosti.

    • BEZPEČNE NA BICYKLI
     • BEZPEČNE NA BICYKLI

     • V čase od septembra do 31.1.2017 sa žiaci ZŠ zapojili do 3D interaktívnej hry - súťaže "Bezpečne na bicykli". Súťažilo 143 škôl. Naša škola obsadila 9.miesto. Žiaci absolvovali súťaž počas hodín informatiky, techniky a vo svojom voľnom čase.

      http://3dnabicykli.sk/?page=vysledky

       

    • FAŠIANGOVÉ VESELIE V HNM V PRIEVIDZI
     • FAŠIANGOVÉ VESELIE V HNM V PRIEVIDZI

     • Naši žiaci 5.ročníka mali možnosť oboznámiť sa s tradíciami a zvykmi počas fašiangového obdobia prostredníctvom podujatia, ktoré organizovalo HNM v Prievidzi. Klasické rozprávanie s prezentáciou spestrilo prepojenie s výstavou prievidzkých sgrafit,  hravá adaptácia niektorých zvykov a tvorba pestrofarebných škrabošiek. Aj prostredníctvom takýchto podujatí chceme podporovať u našich detí záujem o zvyky a tradície nášho regiónu.Vďaka, rodičia, že ste umožnili deťom zúčastniť sa tohto pekného podujatia. Škrabošky vyrobené jednoduchou a zaujímavou technikou môžu deti využiť 24.2.na školských Fašiangoch.

       

       

    • VALENTÍNSKA DIABOLKA 2017
     • VALENTÍNSKA DIABOLKA 2017

     •  

      V piatok 17.2. sme sa zúčastnili na streleckej súťaží „Valentínska diabolka 2017“, ktorá sa konala v CVČ Partizánske. Našu školu reprezentovali dvojice Juraj Jánošik, Kristína Chudá a Diana Urbaneková, Dominik Petriska. Súťažili družstvá bez vekového obmedzenia!  V súťaži dvojíc K.Chudá a J. Jánošík obsadili 2.miesto .Dvojica D. Urbaneková a D. Petriska skončili na 3.mieste. Kristínka Chudá získala 1.miesto medzi ženami a Dominik Petriska 2.miesto medzi mužmi. GRATULUJEME!

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     • 14.02.2017 prebehlo okresné kolo dejepisnej olympiády. Výborne sa darilo Kristínke Piknovej, ktorá obsadila 4. miesto  v kategórii C ( o umiestnení rozhodlo abecedné poradie súťažiacich ), pričom 1 bod ju delil od postupujúceho druhého miesta a Terezka Hrušková obsadila 3. miesto v kategórii D ( 2 body od postupujúceho druhého miesta).   Pekné umiestnenie získali aj ďaľší žiaci: Patrik Hagara - 8. miesto, Anetka Ďubašáková - 11. miesto, Emka Putišková -  13. miesto, Biba Radosová - 15. miesto.  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďaľších úspechov !!!!DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - Obrázok 1

    • ExpEdícia
     • ExpEdícia

     • Naša škola sa zapojila do výnimočného projektu vyučovania prírodovedných predmetov pod názvom ExpEdícia. Jeho cieľom je prepájať príbuzné predmety a cez praktické činnosti žiakov zaujať, priblížiť im krásu objavovania a ukázať im, že všetko so všetkým v prírode súvisí. Program realizujeme pod odborným vedením pracovníkov Prírodovedeckej fakulty v Banskej Bystrici a neziskovej organizácie Indícia. A takto sme dnes začali v 5. ročníku. Poďakovanie patrí našim skvelým . učiteľom - p. Jaroslavovi Drozdovi, p. Mariánovi Kráľovi, p. Lenke Tutkovej, ktorí vykročili po tejto neprebádanej ceste.Do galérie ExpEdícia boli pridané fotografie.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 09.02.2017 sa uskutočnilo školské kolo CHO.Víťazkou sa stala Bianka Chalmovianská z 9.A triedy.V okresnom kole nás okrem Bianky bude reprezentovať aj Timea Homolová .