• Základné informácie k Testovaniu 9
     • Základné informácie k Testovaniu 9

     • Dňa 21.marca 2018 sa uskutoční Testovanie 9 žiakov deviateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledovnom odkaze. 

     • 2% dane pre žiakov školy

     • Vážení rodičia, priatelia, 

      aj tento rok Vás chceme požiadať o podporu vzdelávacieho procesu tým, že poukážete 2% z dane občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Nováky. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom obohacujeme naše vyučovanie o nové, moderné vyučovacie pomôcky - napr. sme tak mohli v minulom šk. roku zakúpiť sondy na vyučovanie fyziky či chémie, či prispieť deťom na súťaže a výlety. Návod, ako na to, prikladáme nižšie.  Vopred veľmi pekne ďakujeme. 

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády.

     • Dňa 15. 2 sa v CVČ Prievidzi uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Reprezentovali nás aj naši žiaci. Medzi najúspešnejšími skončili Matuško Stanček na 7. mieste vo svojej kategórii, Terezka Hrušková na 9. a  Paťo Hagara na 10. mieste vo svojej kategórii.  Blahoželáme!