• Platby za stravu v školskej jedálni

     • UPOZORNENIE - PRED BUDOVOU ŠJ NA PRIBINOVEJ UL. JE DOČASNE ROZKOPANÝ AREÁL. POUŽITE, PROSÍM, VCHOD CEZ VEĽKÚ BRÁNU PRI BUDOVE ŠJ).

      Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať trojakým spôsobom: 

      trvalým príkazom

      jednorazovým prevodom na účet

      šekom. 

      Odporúčame trvalý príkaz s termínom splatnosti do 20. v danom mesiaci, preplatky budú zúčtované na konci šk. roka alebo pri ukončení stravovania sa v ŠJ. 

      Údaje pri zadávaní TRVALÉHO PRÍKAZU: číslo účtu ŠJ: 

      SK 5556000000009017675005  VS: 0906 + meno a priezvisko dieťaťa, trieda 

      Pri jednorazovom prevode na účet použite to isté číslo účtu + meno a priezvisko dieťaťa, trieda.

      Šek na platbu za stravu si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni v termínoch: 

      22.8. do 27.8.2018 v čase od 10.00 do 12.00

      28.8. do 31.8.2018 v čase od 10.00 do 13.00 

      Šek musí byť zaplatený a ODOVZDANÝ p. vedúcej ŠJ pred začiatkom mesiaca, za ktorý sa uskutočňuje platba s uvedením mena a priezviska  dieťaťa, triedou.

       

      CENA STRAVY: 

      Suma: I. stupeň (1-4 r.)    počet stravných dní              22 x 1,09 = 23,98 €  + 2 € réžia/ spolu: 25,98 €       

                II. stupeň(5-9 r.)      počet stravných dní              22 x 1,16 = 25,52 € + 2 € réžia/spolu: 27,52 €

               dospelý stravník    počet stravných dní              22 x 2,26 = 49,72 €

      Ceny sú určené VZN Mesta Nováky č. 4/2017. 

       

    • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
     • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • začne už o chvíľku, 3.9.2018  v pondelok

      slávnostným otvorením o 9.00 hod.

      na ihrisku pri budove školy roč. 1.-4.

      na Ul. J.C.Hronského v Novákoch.