• Sme Vnímavá škola!

     • 10.december 2018 bol pre našu školu výnimočný deň. Za našu prácu a snahu pre zdokonaľovanie našej školy v oblasti vnímania inakosti sme získali certifikát Vnímavá škola n.o.EDUMA - od emócií k poznaniu.  Sme jednou z deviatich škôl Slovenska, ktoré sa môžu hrdiť týmto titulom. Zaväzuje nás to naďalej šíriť myšlienku, že každý človek je výnimočný a hodný našej vzájomnej úctivej pozornosti.

     • Vianoce starých mám

     • Vo štvrtok sme radi prijali pozvanie DK a folklórneho súboru MARINKA na živú ukážku vianočných tradícií VIANOCE NAŠICH STARÝCH MÁM. Členky súboru pripravili krátke  pásmo  a nachystali aj vianočné dobroty typické pre náš región. Zážitok umocnili dobovým prestieraním, stromčekom v ľudovom duchu a krásnymi krojmi. 

     • Na svätého Mikuláša

     • V každej triede okrem prváckych svietil na tabuli známy slogan, že sa neučí a neskúša. A pritom to bola zábava -  najskôr prišiel školský Mikuláš so sprievodom. Potom sa prváci a druháci usmievali nad mikulášskymi úlohami, tretiaci a štvrtáci si zas spestrili vyučovanie poznávaním tradícií v dome kultúry. A na záver dobrá správa - o rok príde zas

     • Konzultácie o výsledkoch testov deviatakov

     • Vážení rodičia deviatakov, v pondelok, 10. 12. v čase od 8.00 do 12.00 bude so žiakmi a rodičmi konzultovať p. Štrbová z CPPPaP výsledky psychologického testu k voľbe povolania. Prednostne budú vybavené tie deti, ktoré prídu s rodičmi. Ak máte možnosť, príďte si vypočuť odporúčania odborníka.

     • Dve víťazstvá v celoslovenskej súťaži!

     • Tak toto je famózne! Nie jednu, ale hneď dve ceny - cenu odbornej poroty a cenu verejnosti -  získali naši animátori v celoslovenskej súťaži Animuj svoj svet Danko Torónyi, Danko Šrajer a Matúško Stanček pod vedením p. uč. Turňovej! Nesmierne sa tešíme a veríme, že ich to bude baviť aj naďalej!

    • Deviataci sa rozhodujú
     • Deviataci sa rozhodujú

     • Aby sme pomohli našim deviatakom vybrať si tú správnu strednú školu a tým aj smerovanie svojho ďalšieho pracovného života, pozvali sme odborníčku, pracovníčku CPPPa P, pani Mgr. Blanku Štrbovú. Žiaci absolvujú počas dvoch hodín psychologické testy, ktoré im pomôžu ukázať, ktorým smerom by sa mali v budúcnosti vybrať. Po zabsolvovaní a vyhodnotení testov bude nasledovať individuálny pohovor s každým deviatakom. Záverečného pohovoru s pani Štrbovou sa môžu zúčastniť aj rodičia. Veríme, že aj takýto spôsob pomôže deviatakom pri ich životne dôležitom kroku – pri výbere strednej školy.

    • Triedne schôdzky ZRPŠ
     • Triedne schôdzky ZRPŠ

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutia s tr. učiteľmi, ktoré sa bude konať v nasledovných termínoch: 

      ročníky 1. - 4. - v pondelok 10.12. o 15.30 - Ul. J.C.Hronského

      roč. 5. -   v utorok 11.12. o 15.30 - spoločné stretnutie všetkých rodičov 5. ročníkov so začiatkom o 15.30 na Pribinovej ul. 

      roč. 6.- 9. - v utorok 11.12. od 13.30 individuálne konzultácie podľa prihlásenia sa na stránke školy  (komunikácia - konzultačné hodiny). 

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

       

    • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!
     • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!

     • Naša škola sa zapojila do projektu „ElektroOdpad – Dopad 2“, ktorý realizuje nezisková organizácia Živica. Pod vedením Mgr. Pechovej sa žiačky šiesteho ročníka  Ninka Drienovská a Hanka Pištánková zúčastnili prvého kurzu „Tajný život mobilu“ vo Zvolene. Na ňom sa naučili,  čo sa ukrýva za vznikom mobilu, ale aj o tom, čo robiť, keď ho už nepotrebujeme. Získané informácie využili pri rovesníckom vzdelávaní. Formou prezentácie a dokumentárneho filmu oslovili svojich spolužiakov a priblížili im problematiku ťažby koltánu – základnej suroviny na výrobu mobilu, lacnej detskej pracovnej sily a zlých podmienok v ťažobných baniach. Rovesníckeho vzdelávania Ninky a Hanky sa zúčastnilo 238 žiakov našej školy a zároveň sme vyškolili 7 nových dvojíc – ekologických hliadok, ktoré budú šíriť informácie o tejto problematike ďalej.

      Okrem iného sme sa zamýšľali aj nad otázkami, čo s nepotrebným mobilom, pokazenou žehličkou, rozbitým tabletom, starým počítačom a inou nepotrebnou alebo pokazenou elektronikou. Odpovede na tieto otázky sme zisťovali prostredníctvom ankety na stránke našej školy, do ktorej sa zapojilo spolu 72 žiakov a rodičov našej školy.  

      Zistili sme, že elektroodpad môžeme priniesť naspäť do predajne alebo ho odovzdať na zbernom mieste.  Jedným z nich je aj naša škola. Zberná nádoba je označená a umiestnená vo vestibule školy. Správajme sa zodpovedne a ekologicky! Naviac, ako motiváciu za odovzdaný elektroodpad môžeme získať aj zaujímavé odmeny od spoločnosti Sewa.