• Sme Vnímavá škola!

     • 10.december 2018 bol pre našu školu výnimočný deň. Za našu prácu a snahu pre zdokonaľovanie našej školy v oblasti vnímania inakosti sme získali certifikát Vnímavá škola n.o.EDUMA - od emócií k poznaniu.  Sme jednou z deviatich škôl Slovenska, ktoré sa môžu hrdiť týmto titulom. Zaväzuje nás to naďalej šíriť myšlienku, že každý človek je výnimočný a hodný našej vzájomnej úctivej pozornosti.

     • Vianoce starých mám

     • Vo štvrtok sme radi prijali pozvanie DK a folklórneho súboru MARINKA na živú ukážku vianočných tradícií VIANOCE NAŠICH STARÝCH MÁM. Členky súboru pripravili krátke  pásmo  a nachystali aj vianočné dobroty typické pre náš región. Zážitok umocnili dobovým prestieraním, stromčekom v ľudovom duchu a krásnymi krojmi. 

     • Na svätého Mikuláša

     • V každej triede okrem prváckych svietil na tabuli známy slogan, že sa neučí a neskúša. A pritom to bola zábava -  najskôr prišiel školský Mikuláš so sprievodom. Potom sa prváci a druháci usmievali nad mikulášskymi úlohami, tretiaci a štvrtáci si zas spestrili vyučovanie poznávaním tradícií v dome kultúry. A na záver dobrá správa - o rok príde zas

     • Konzultácie o výsledkoch testov deviatakov

     • Vážení rodičia deviatakov, v pondelok, 10. 12. v čase od 8.00 do 12.00 bude so žiakmi a rodičmi konzultovať p. Štrbová z CPPPaP výsledky psychologického testu k voľbe povolania. Prednostne budú vybavené tie deti, ktoré prídu s rodičmi. Ak máte možnosť, príďte si vypočuť odporúčania odborníka.

     • Dve víťazstvá v celoslovenskej súťaži!

     • Tak toto je famózne! Nie jednu, ale hneď dve ceny - cenu odbornej poroty a cenu verejnosti -  získali naši animátori v celoslovenskej súťaži Animuj svoj svet Danko Torónyi, Danko Šrajer a Matúško Stanček pod vedením p. uč. Turňovej! Nesmierne sa tešíme a veríme, že ich to bude baviť aj naďalej!

    • Deviataci sa rozhodujú
     • Deviataci sa rozhodujú

     • Aby sme pomohli našim deviatakom vybrať si tú správnu strednú školu a tým aj smerovanie svojho ďalšieho pracovného života, pozvali sme odborníčku, pracovníčku CPPPa P, pani Mgr. Blanku Štrbovú. Žiaci absolvujú počas dvoch hodín psychologické testy, ktoré im pomôžu ukázať, ktorým smerom by sa mali v budúcnosti vybrať. Po zabsolvovaní a vyhodnotení testov bude nasledovať individuálny pohovor s každým deviatakom. Záverečného pohovoru s pani Štrbovou sa môžu zúčastniť aj rodičia. Veríme, že aj takýto spôsob pomôže deviatakom pri ich životne dôležitom kroku – pri výbere strednej školy.

    • Triedne schôdzky ZRPŠ
     • Triedne schôdzky ZRPŠ

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutia s tr. učiteľmi, ktoré sa bude konať v nasledovných termínoch: 

      ročníky 1. - 4. - v pondelok 10.12. o 15.30 - Ul. J.C.Hronského

      roč. 5. -   v utorok 11.12. o 15.30 - spoločné stretnutie všetkých rodičov 5. ročníkov so začiatkom o 15.30 na Pribinovej ul. 

      roč. 6.- 9. - v utorok 11.12. od 13.30 individuálne konzultácie podľa prihlásenia sa na stránke školy  (komunikácia - konzultačné hodiny). 

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

       

    • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!
     • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!

     • Naša škola sa zapojila do projektu „ElektroOdpad – Dopad 2“, ktorý realizuje nezisková organizácia Živica. Pod vedením Mgr. Pechovej sa žiačky šiesteho ročníka  Ninka Drienovská a Hanka Pištánková zúčastnili prvého kurzu „Tajný život mobilu“ vo Zvolene. Na ňom sa naučili,  čo sa ukrýva za vznikom mobilu, ale aj o tom, čo robiť, keď ho už nepotrebujeme. Získané informácie využili pri rovesníckom vzdelávaní. Formou prezentácie a dokumentárneho filmu oslovili svojich spolužiakov a priblížili im problematiku ťažby koltánu – základnej suroviny na výrobu mobilu, lacnej detskej pracovnej sily a zlých podmienok v ťažobných baniach. Rovesníckeho vzdelávania Ninky a Hanky sa zúčastnilo 238 žiakov našej školy a zároveň sme vyškolili 7 nových dvojíc – ekologických hliadok, ktoré budú šíriť informácie o tejto problematike ďalej.

      Okrem iného sme sa zamýšľali aj nad otázkami, čo s nepotrebným mobilom, pokazenou žehličkou, rozbitým tabletom, starým počítačom a inou nepotrebnou alebo pokazenou elektronikou. Odpovede na tieto otázky sme zisťovali prostredníctvom ankety na stránke našej školy, do ktorej sa zapojilo spolu 72 žiakov a rodičov našej školy.  

      Zistili sme, že elektroodpad môžeme priniesť naspäť do predajne alebo ho odovzdať na zbernom mieste.  Jedným z nich je aj naša škola. Zberná nádoba je označená a umiestnená vo vestibule školy. Správajme sa zodpovedne a ekologicky! Naviac, ako motiváciu za odovzdaný elektroodpad môžeme získať aj zaujímavé odmeny od spoločnosti Sewa.  

     • Okresné kolo TO

     • V okresnom kole Technickej olympiády obsadil A. Čičmanec 8.miesto v mladšej kat. zo 14-tich škôl. V st. kat. nás reprezentovali S. Kasana a T. Blaho. Skončili taktiež na ôsmom mieste zo 17-tich škôl. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Biblická olympiáda - triedne a školské kolo

     • Do triedneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo 23 žiakov, spomedzi nich si miesto v školskom kole vybojovali 6. Síce s veľmi tesným rozdielom bodov, no najúspešnejší a zároveň postupujúci do okresného kola sú: Simona Obertová, 8.A., Kristína Čechová 8.A., a Kamil Fábry 9.A. Okresné (dekanátne) kolo sa bude konať v jarných mesiacoch v Prievidzi.

     • Triedne a školské kolá olympiády z nemeckého jazyka

     • V mesiaci október sme sa zapojili do triednych kôl olympiády z nemeckého jazyka. Zapojilo sa 22 žiakov, do ďalšieho kola, tentokrát školského postúpilo 5 žiakov - Kamil Fábry z 9A, Kristína Čechová a Simona Obertová z 8A, Emma Putišková a Aneta Karaková z 8B. 

      V novembri nasledovalo školské kolo, v ňom sa víťazom stal Kamil Fábry z 9.A. a postúpil do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári v Prievidzi. Súťažili sme v kategórii 1A - začiatočník v druhom cudzom jazyku, v úrovni A1. 

     • VŠEVEDKO v motomúzeu

     • V pondelok sa deti  z krúžku Vševedko boli pozrieť v motomúzeu v Lehote pod Vtáčnikom. Prekvapilo ich množstvo "starodávnych" bicyklov, motoriek, áut a iných strojov a príslušenstva. Pochopili, že aj staré veci majú svoj význam a čaro. Naši Vševedkovia však pozerajú hlavne dopredu - možno práve niektorý z nich v budúcnosti pripraví svetu  dáke technické prekvapenie.

     • Vedecká hračka

     •  

      Perfektná výstava – žiaci sa  mohli  všetkého dotýkať  a pohrať sa s každým exponátom. Skvelí deviataci a ôsmaci ku každej hračke podali zaujímavý výklad alebo hádanku.  Nikomu sa nechcelo odísť a istotne by sa tu pohrali aj dospelí.

     • Výchovný koncert

     • o tom, že odpad tvorí každý z nás a jeho likvidácia sa stáva čoraz väčším problémom. Naši žiaci majú o triedení odpadu veľa informácií, presvedčili o tom aj aktérov výchovného programu. MY triedime - pridajte sa k nám aj VY -  stojí to len trochu námahy!

     • Náboj JUNIOR

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

      Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému, výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

      Tešíme sa, že naši žiaci spomedzi 24 družstiev v okrese obstáli na peknom 8. mieste.

     • Animuj svoj svet

     • Naši animátori potrebujú ešte 30 lajkov na FB stránke Animuj svoj svet, aby ziskali 1. miesto. Pomôžme im, prosím, sú šikovní. Otvorte FB Animuj svoj svet, vyhľadajte naše video a pod ním prosím, dajte lajk. ĎakujemeFB Animuj svoj svet

     • Zlepšujeme si prostredie

     • V suteréne budovy školy hrávame stolný tenis. A ten stĺp nám tam stále zavadzal - vždy to schytal, bol obitý, škaredý, aj keď sme ho niekoľkokrát ročne natierali. ALE teraz prišli naši chalani - majstri s p. učiteľom Trlíkom a urobili mu krásny obklad. Ďakujeme. 

     • Okresné kolo v streľbe - CVČ Partizánske

     • Dnes 23.11. sa zúčastnili naše dve družstvá na okresnom kole v streľbe, ktoré sa konalo v CVČ Partizánske. Naši žiaci boli pozvaní, ako hostia na túto súťaž. V mladšej kategórii nás reprezentovali: M. Cíger, T. Ďurina, S. Čajkovič. V st. kat. J. Jánošík, T. Klopčeková a D. Šnirc. Keď sme si porovnali výsledky zo školami v okrese PE, boli by sme skončili na 2. miestach v oboch kat. J. Jánošík a T. Klopčeková by postúpili do krajského kola v súťaži jednotlivcov. Naši žiaci získali nové skúsenosti, ktoré určite zúročia v okresnom kole, ktoré bude v Prievidzi.Poďakovanie patrí CVČ PE, že nám umožnili zúčastniť sa na ich okresnom kole!

     • GIVING TUESDAY

     • Možno poznáte tie nekonečne opakujúce sa reklamy o tom, čo si máte kúpiť. Ale my v škole vieme, že to nie je zmyslom ani Vianoc, ani nášho celého života. Preto sa pripájame k myšlienke Nadácia Pontis a nákupný ošiaľ Black Friday vystrieda#GivingTuesdayV utorok 27.11.2018 môžete urobiť dobrý skutok - obdarovať svojich spolužiakov maličkosťou, ktorá im urobí radosť.