• Míľa pre mamu 2018 - 12. 5. 2018

     • ​​​​​​​

      Naši Dobronosi aj na akcii Materského centra Nováčik! Pomáhali celý deň - chystali, maľovali na tvár, upratovali, pomáhali pri súťažiach...Veľká vďaka!

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Ďakujeme všetkým: Danko Torónyi, Emmka Putišková, Anet Karaková, Aďko Mikloš, Lenka Roháčová, Norik Kmeť, Samko Štanga, Slávka Hutníková, Saška Ďurtová, Vivi Kucejová, Kajka Karaková, Simonka Obertová, Saška Boriková, Adamko Putiška, Matúško Závadský, Domi Čerňanská, Dianka Urbaneková a Paťko Košík  :)

    • Čo kedysi bolo v móde
     • Čo kedysi bolo v móde

     • Návšteva štvrtákov a VŠEVEDKOV v knižnici nebola len o knihách. Teta z knižnice pozvala p. Danielu Ťapuchovú, ktorá sa venuje výrobe krojov nášho regiónu. Porozprávala im, že aj naši  predkovia sa radi pekne obliekali. Odev si však museli od nitky vyrobiť sami. Že sa im žilo  ťažšie, ale aj oni sa radi  zabávali. Pridala veselé príhody aj pesničky. A deti sa nedali zahanbiť, lebo pekných piesni vedia veru tiež dosť.

      Do galérie Čo kedysi bolo v móde boli pridané fotografie.

    • Vyhrali sme!
     • Vyhrali sme!

     • A viete čo? Vyhrali sme! Naši šikovníci z 1. stupňa sa viacerí zapojili so svojimi triedami a p. učiteľkami do súťaže Záchrana som ja a trieda 3.A s p. učiteľkou Majerovou dokonca VYHRALA! A tak sa môžeme tešiť na ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor, ktorý u nás v škole umiestnia organizátori - FALCK a nadácia Allianz! /http://www.zachranasomja.sk/aktuality/pozname-vitazov-vysledky/

     • Okresné kolo Malý futbal žiaci

     • V okresnom kole žiakov Malý futbal naši chlapci obsadili pekné 2. miesto. Svojím výkonom nás ohúril najmä brankár Adam Baránek. Pomohli mu aj Dávid Hrdý, Filip Mujkoš, Peter Málek, Patrik Tisaj, Juraj Fergel, Anton Tarnóczy, Bruno Hanus, Marek Poništiak a Andreas Hajnovič. Ďakujeme a blahoželáme.

    • Zážitkové vyučovanie
     • Zážitkové vyučovanie

     • V rámci zážitkového vyučovania sme s druhákmi skúšali, ako sa učili naši starí rodičia – písali sme brkami, na tabuľky, skúšali si  ozdobné písmo, niektorí dokonca stáli v kúte .laugh

      Do galérie Zážitkové vyučovanie boli pridané fotografie.

     • Okresné kolo Ľahká atletika

     • Dňa 11.5. 2018 sa chlapci a dievčatá našej školy zúčastnili OK v ľahkej atletike. Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výkony k reprezentácii školy, ale aj samých seba. Do KK postúpili Janko Uhliar za 1. miesto v skoku do diaľky a Šaňo Ravinger za 1. miesto vo vrhu guľou, ten taktiež získal 2. miesto v hode kriketovou loptičkou a 2. miesto tiež v hode kriketovou loptičkou získala Kika Chudá.Všetkým patrí veľká vďaka a obdiv za predvedené výkony v horúcom a slnečnom počasí.

     • Testovanie 5 - informácia pre rodičov

     • INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA O TESTOVANÍ 5

       

      Všetky informácie nájdete podrobne na stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 5

      termín – 22.11.2017 - streda

       

      TERMÍN TESTOVANIA - 22. november 2017 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

       

      CIELE TESTOVANIA  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

      poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

       

      TESTY ADMINISTRUJÚ - pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný  predmet

       

      TESTOVANÉ PREDMETY- matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      ŠPECIFIKÁCIA TESTOV - je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

       

      ČAS RIEŠENIA TESTOV  60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

       

      POČET TESTOVÝCH ÚLOH  30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

       

      TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV

      MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh), úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

      VYUČOVACÍ JAZYK-  úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh), úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

       

      VZDELÁVACÍ OBSAH

      MATEMATIKA Čísla, premenné a počtové výkony s číslami, Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  Geometria a meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  Logika, dôvodenie, dôkazy, praktický kontext života, matematický školský kontext

      VYUČOVACÍ JAZYK  Jazyk a komunikácia,  Komunikácia a sloh,  Čítanie a literatúra, úlohy na čítanie s porozumením

       

      HODNOTENIE ÚLOH  1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

       

      POVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK- pero, ktoré píše namodro

      NEPOVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK - pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra,  výpisky, učebnice, študijné materiály

       

      TERMÍN A SPÔSOB ZASLANIA VÝSLEDKOV

      december 2017 – január 2018  elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

    • Plavecký výcvik 5.ročník
     • Plavecký výcvik 5.ročník

     • Aj žiaci piateho ročníka od 23.10 - 27.10.2017 úspešne absolvovali plavecký výcvik. Žiaci boli vo vode hotoví plavci. Každý si domov odniesol diplom. Vďaka patrí trénerom – p. Petrovi Nižnému, Danielovi Veterníkovi, Martinovi  Hrivnákovi a Róbertovi Martanovičovi.

    • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • „Október alebo  január,  nám je to jedno, my máme našich starkých radi celý rok! Radi sa s nimi rozprávame,  hráme, všeličo spolu vyrábame, učíme sa od nich. A ľúbime ich.“

      Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

     • "Ťažká robota, ale budeme to tu mať krásne!"

     • Jednou z priorít školy je environmentálna výchova našich žiakov. Pred dvoma rokmi sme sa zapojili do projektu Modrá škola, z ktorého sme vysadili 16 stromčekov. Žiaľ, 12 z nich neprežilo zimu. A tak sme oslovili Lesy SR - Semenoles Liptovský Hrádok, odkiaľ nám včera dodali nové, krásne sadenice drevín. Už včera niektorí žiaci pripravili jamy, dnes pod vedením p. učiteľa Drozda všetci sadia, polievajú, vozia hlinu. Citát v nadpise je od nášho šikovného žiaka Paťa pri nakladaní zeminy.  Do galérie "Ťažká robota, ale budeme to tu mať krásne!" boli pridané fotografie.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Celý minulý týždeň sa aj na „hornej“ škole  hovorilo o jedle,  o dôležitých a zdravých zložkách potravy, o ceste potravín na náš stôl aj o plytvaní potravinami. Žiaci poznávali  a tvorili, piekli a ochutnávali, prezentovali a hádali, písali a počítali... Bolo to také chutné učenie.

      Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

     • Exkurzia: Svätý Anton - Banská Štiavnica

     • V piatok sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do kaštieľa vo Svätom Antone a banského skanzenu v Banskej Štiavnici. V kaštieli navštívili 13 historických miestností, oratórium, kaplnku a poľovnícku expozíciu. V banskom skanzene si pozreli krátky dokument o práci v bani a prešli sa štôlňou Bartolomej. Nemohli sme obísť protitureckú pevnosť Nový zámok, dom Maríny a Trojičný stĺp v centre Banskej Štiavnice. 

      http://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=478

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V októbri ukončili žiaci 2. – 4. ročníka plavecký výcvik.  Takmer všetci sa stali plavcami a najradšej by hneď odcestovali  na dovolenku alebo aspoň na welnes k vode laugh.  Veľká vďaka trénerom vodného póla – p. Petrovi Nižnému, Danielovi Veterníkovi a Martinovi  Hrivnákovi.

      Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

    • Informačný seminár
     • Informačný seminár

     • Je pre nás dôležité hľadať možnosti zlepšovania sa v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov, preto sa p. učiteľky Závadská a Lajčáková zúčastnili Informačného semináru, ktorý sa týkal Výzvy k predkladaniu návrhov projektov v programe Erasmus Plus.  Organizátorom podujatia bola SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

    • Ruské kolky 2017
     • Ruské kolky 2017

     • V mesiaci október sa uskutočnil 1. ročník v hre „RUSKÉ KOLKY“. Zapojilo sa 37 žiakov a žiačiek. Výsledky: 1. miesto A.Bendík 6.A – 24bodov, 2. miesto A. Karaková 7.A – 23bodov , 3.miesto V.Tupá a D. Kováč 6.A – po 21bodov.

     • POĎAKOVANIE

     • Veľmi pekne ďakujeme p. Žemberovi za dovoz dosiek z Banskej Bystrice. Dosky sú určené na lavice a stoly pre triedu v prírode. Zároveň ďakujeme tomuto obetavému rodičovi za opravu preliezok pri ročníkoch 1.-4. 

       

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • V pondelok 30.10. a utorok 31.10. majú žiaci jesenné prázdniny. 

      V stredu 1.11. je štátom vyhlásený Deň pracovného pokoja. 

      Do školy prídu žiaci opäť vo štvrtok 2.11.2017. 

    • Trieda v prírode
     • Trieda v prírode

     • S Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne budujeme krásnu triedu v prírode - najskôr sme vymenili škaredú betónovú podlahu za krásnu kamienkovú dlažbu, vytrhali staré hnilé dosky z lavičiek, natreli konštrukciu a osadili plot. Ploty síce neradi staviame, ale chceme si chrániť svoju prácu pred vandalmi. Aj tak sme museli už dosť vecí po nich opravovať. Ale pozrite sa, ako nám to ide - vieme už betónovať, miešať živicu s kamienkami, natiahnuť pletivo, použiť vodováhu, skrutkovač, štetec, pílku ... a vlastne všetko, čo praví majstri k svojej práci potrebujú. Všetko nás to naučil p. uč. Janko Trlík.Ešte nás čaká položenie nových dosiek a strecha nad sedenie. A keď to bude hotové, istotne si tam spolu dáme horúci čaj z byliniek, ktoré vyrastajú neďaleko v školskej záhrade.Do galérie Trieda v prírode boli pridané fotografie.

    • Nové dopravné ihrisko
     • Nové dopravné ihrisko

     • P. učiteľ Ján Trlík​ dlhodobo vedie žiakov k bezpečnosti na cestách prípravou na rôzne súťaže. Cez Nadáciu Volkswagen Slovakia​ sa mu podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie prenosného dopravného ihriska, ktoré využijeme pri dopravnej výchove na 1. stupni, ako aj pri príprave na Krajské kolo súťaže Na bicykli bezpečne. Do galérie Nové dopravné ihrisko boli pridané fotografie.