• kontakt

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Adriana Vidová

     Konzultačné hodiny

     Pondelok:      7.15- 15.15         (ročníky 1-4)

     Utorok:          7.15-  15.15        (ročníky 1-4)

     Streda:           7.00- 17.00         (ročníky 5-9)

     Štvrtok:         7.15- 14.15          (ročníky 5-9)

     Piatok:           7.15- 14.15         (ročníky 1-4)

     kontakt:    raap@centrum.sk

     tel.číslo:   0911 502 799