• Kto sa pýta, ten sa dozvie. Kto sa dozvie, ten už dosť vie. Ten, kto dosť vie, nie je hlúpy, to sa nedá nikde kúpiť!
   • Daniel Hevier
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Myslím, že to dokážem. Viem, že to dokážem.
   • Čím viac čítaš, tým viac vieš. Čím viac sa učíš, tým viac miest navštíviš.
   • Dr. Suess
   • Naša duševná bystrosť sa rozvíja tým, že sami riešime problémy, nie tým, že nám niekto ukazuje, ako ich možno riešiť.
   • Paul Lockhart
   • Nečakajte, kým budú dokonalé podmienky. Podmienky sa stanú dokonalými tým, že začnete.
   • Alan Cohen
   • Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.
   • Maya Angelou
   • Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.
   • John Wooden
     • Prváci v MŠ

      Prváci sa boli pochváliť svojim bývalým pani učiteľkám aj kamarátom, ako zvládli 1. ročník a ako vedia čítať. Samozrejme, že skontrolovali,čo nové v škôlke a nenechali sa dlho pozývať do hry:)

     • Čitateľský šampión

      Druháci svoju celoročnú spoluprácu s mestskou knižnicou ukončili vyhodnotením súťaže o najlepšieho čitateľa - šampiónmi sa stali Sofia Sládková, Vaneska Bražinová, Miško Roháč, Bronka Kerteszová a Hanka Matejovičová. Od pani knihovníčky dostali za odmenu peknú knižku a p. učiteľky ich zas pozvali na zmrzlinu.

     • Záhradná slávnosť

      Slávnostné otvorenie triedy v prírode a blížiaci sa koniec šk. roka, veselá nálada, guláš a kofola, žiaci, učitelia, všetci spolu a v dobrej nálade. Tak končíme náš školský rok. Do galérie Záhradná slávnosť boli pridané fotografie.

     • Rodinno-triedny výlet na Sitno

      10. jún bol dňom,kedy sa žiaci 5.A s ich rodičmi, súrodencami a učiteľmi rozhodli zorganizovať ďalší výlet, tentokrát na Sitno. Počasie prialo a teda nič nebránilo krásnym zážitkom. Doputovali sme k zrúcanine hradu Sitno, navštívili jednu z najstarších rozhľadní na Slovensku a po zaslúženej opekačke sme náš výlet ukončili pri krásnom počúvadle. Veľká vďaka patrí rodičovi p. Dvončovi za skvelú organizáciu a všetkým zúčastneným za tento deň radosti, v ktorom sa škola a rodina opäť raz spojila.

    • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.
     • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

      Vyhlasovanie zo stravy v mesiaci JÚN je možné do 22.6.2018. Po tomto termíne si môžete obed prevziať do obedára. Od 22.6.2018 sa budú vracať preplatky za stravu, preto je nutné nahlásiť Vaše číslo účtu vedúcej ŠJ.

     • ŠIF

      Kto som a čím budem? , Dobrovoľníctvo v našej škole, Ja a chémia, Divoké skládky v Novákoch, Aj Ty v IT, Quest a tajný život mesta, Ako stavať modely, Význam priateľstva, Prečo tráva rastie a stromy sú na jeseň sfarbené? Ako sme stavali triedu v prírode, Čo je to Downhill, Som štvrtáčka a súťažím v rybárčení, pár vtipov a trochu tanca, vyhodnotenie súťaže o logo festivalu. To sme dnes videli na 1. ročníku školského inšpiratívneho festivalu. Máme úžasných žiakov, ktorí pod vedením našich učiteľov a svojich rodičov dokážu krásne veci.Do galérie ŠIF boli pridané fotografie.

  • Prihlásenie

  • My na FB

  • Pondelok 25. 6. 2018
  • Partneri

   • Nadácia Volkswagen Slovakia
   • Fortischem a.s.
   • Eduma
   • Akadémia Alexandra
   • Nadácia Pontis
   • Dobrá škola
   • Indícia n.o.
   • EXAM testing, s.r.o.
   • CEEV Živica
   • Slovenské elektrárne