• EKOLÓGIA

    •   „Návrat do prírody je možný iba za predpokladu, že ju nájdeme.“/ V. Javorský/

      

                                    

      

     ENVIRONMENTÁLNA GRAMOTNOSŤ

     -  JEDEN Z PILIEROV HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE

     NAŠEJ ŠKOLY

      

     Aktivity, ktorými naši žiaci a učitelia prispejú k rozvoju environmentálneho vedomia

      

     •  Úprava areálu školy 

     • Kto zabúda, upratuje

     • Jesenná výzdoba

     • Deň stromu

     • Spolupráca s firmou Fortischem s.r.o.

     • Spolupráca so SOŠ Nováky

     • Vianočná burza

     • Deň vody –  EcoH2Otour

     • Kalendár významných environmentálnych dní a udalostí

     • Desatoro k ochrane Zeme – 10 dôležitých bodov správania sa v prírode /do každej triedy/

     • Projekt Čistá voda – správna voľba

     • Deň Zeme – projektový poldeň

     • Využitie mobilnej aplikácie TrashOut

     • Žiacke ekohliadky – kontrola čistoty areálu

     • Monitoring vody v našom meste

     • Zber použitého oleja z domácností a jedálne /p.Miklašová/

     • Envian Leopoldov  – výroba biopaliva z použitého oleja /exkurzia za odmenu/

     • „Vysaďme si vlastný les – vychádzka do lesa

     • Triedenie papiera a PET fliaš

     • Vytvorenie nálepiek na zberné nádoby

     • Zber kelímkov z jogurtov – využitie  na priesady do školských záhonov /p. Kráľ/

     • Vytvorenie veľkého kompostoviska /p. Trlík/

     • Vytvorenie malého skalničkového záhonu

     • Tajný život mesta – questing

     • Dokončenie triedy v prírode

     • Predpestovávanie priesad pre záhony

     • Obnoviť bylinkový záhon

     • Ekočasopis – výstup z enviromentálnych aktivít/ekologická elektronická forma/

      

      

      

      Aktivity budú priebežne dopĺňané podľa možností.

      

      

     Realizácia:

     D. Turňová, E. Miklašová, L.Kráľová, M.Kráľ, M. Tänzerová, L.Tutková, J.Drozd, J.Lihotská, J.Trlík