• Vedenie školy

   • Bc. Klára Benková
   • Bc. Klára Benkováekonómka
   • Bc. Petra Mojžišová
   • Bc. Petra Mojžišováekonómka
   • Jozef Adamík
   • Jozef Adamíkškolník - údržbár
   • Erika Bolfovávedúca ŠJ
   • Ružena Vajašovákuchárka
   • Mária Homolová kuchárka
   • Marcela Andrisovákuchárka
   • Silvia Goruškovákuchárka
   • Gabriela Kováčovákuchárka
   • Darina Vaňovákuchárka
   • Mária Balákováupratovačka
   • Veronika Šimová upratovačka
   • Dagmar Lapinováupratovačka
   • Mária Fábryováupratovačka
   • Alena Petriskováupratovačka
   • Oľga Séčiováupratovačka ŠJ