• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PL na precvičenie spojov násobenia a delenia.
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ s.4/3
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   WB p 4 EX 2, 3, členy a/an
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   delenie
  • 7.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   present tenses, past simple tense, B p 5 EX 5
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   uč. 11/ 6
  • 8.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s.4/2a, čítanie textu, opakovanie prít. časov
  • 8.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   prerozprávať text, B p 4, slovná zásoba
  • 8.B, 8.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 14. sep 2018
  • 8.B, 8.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s.4/2a, čítanie textu, opakovanie prít. časov
  • 9.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   present tenses, past tenses
  • 9.B, 9.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   present tenses, past tenses
  • Uto18. 09.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Mat: s. 11
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pís.: s. 14
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   hudobná výchova
   :
   čo je to intonácia. Pesnička ako hádanka
  • 5.C
   ·
   domáca úloha
   hudobná výchova
   :
   čo je to intonácia. Pesnička ako hádanka
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ 11/3b
  • 6.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   popis zvolenej fotografie, obrázka, dokončiť vizitku
  • 6.A, 6.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   opis obrázka B p 6, vocabulary
  • 6.A, 6.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   plastová fľaša,vrchnák,plastelina
  • 6.B, 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   plastová fľaša,vrchnák,plastelina
  • 7.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   B p 8 - read the text, vocabulary, past tenses
  • 7.A, 7.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   vypísať z textu s.6 vety v prítomnom priebehovom čase
  • 7.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s.5/4a, b, opakovanie prítomných časov
  • 8.B, 8.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 17. sep 2018
  • 8.B, 8.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s.6/2, text, will/going to
  • 9.B, 9.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   B p 7 - talk about yourself and sports
  • Str19. 09.
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   WB p 5 EX 6, classroom instructions, vocabulary
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   10/5
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   pracovný zošit, strana 12, dokončiť cvičenie 4
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   10/5
  • 7.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   vypísať z textu s.6 vety v prítomnom priebehovom čase
  • 8.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ s.2/1, opakovanie prít. časov
  • 8.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   B p 6 - text, vocabulary, will/ going to
  • 9.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   B p 6 vocabulary, text B p 6 EX 2
  • Štv20. 09.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanie s. 17
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PL na precvičovanie NaD
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať s 8 - 9 po značku
  • 5.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   5.1.4.
  • 5.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   5.1.4.
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   hudobná výchova
   :
   Slovenská štátna hymna
  • 6.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s.6/4. 8 viet na popis obrázka
  • 6.A, 6.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   vocabulary, WB p 3 EX 5, verb - have got
  • 6.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   učebnica str.5/cvičenie 2
  • 7.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ s.4/1, opakovanie prítomných časov
  • Pia21. 09.
  • 8.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   uč. s 6/2, text, will/going to