• MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

     • Krásny úspech dosiahla Erika Repková /9.A/ v Matematickej olympiáde. V okresnom kole získala maximálny počet bodov = 1.miesto. Eriku pripravoval na súťaž p. uč. M. Kráľ. Gratulujeme a Erike držíme palce v krajskom kole!

    • Technická olympiáda - Trenčín
     • Technická olympiáda - Trenčín

     • 21.2. sa v SOŠ Trenčín konala Technická olympiáda. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – robotika /A. Šimkovič, Š. Nagy, M. Štanga/ a v strojárstve /T. Blaho, M. Oršula, D. Petriska/. Súťažilo 15 škôl. V robotike riešili test a v časovom limite museli zložiť robota. Strojári písali test a v praktickej časti mali zhotoviť  kladivko /narezanie závitu, opracovanie výrobku/. Celkove súťažilo 45 žiakov v robotike a 38 v strojárstve. V robotike obsadili v súťaži jednotlivcov 13.-14. miesto. V strojárstve bol najlepší z našich T. Blaho – 23.miesto. Chlapci získali nové poznatky a skúsenosti, ktoré určite využijú v budúcnosti.

    • BEZPEČNE NA BICYKLI
     • BEZPEČNE NA BICYKLI

     • V čase od septembra do 31.1.2017 sa žiaci ZŠ zapojili do 3D interaktívnej hry - súťaže "Bezpečne na bicykli". Súťažilo 143 škôl. Naša škola obsadila 9.miesto. Žiaci absolvovali súťaž počas hodín informatiky, techniky a vo svojom voľnom čase.

      http://3dnabicykli.sk/?page=vysledky

       

    • FAŠIANGOVÉ VESELIE V HNM V PRIEVIDZI
     • FAŠIANGOVÉ VESELIE V HNM V PRIEVIDZI

     • Naši žiaci 5.ročníka mali možnosť oboznámiť sa s tradíciami a zvykmi počas fašiangového obdobia prostredníctvom podujatia, ktoré organizovalo HNM v Prievidzi. Klasické rozprávanie s prezentáciou spestrilo prepojenie s výstavou prievidzkých sgrafit,  hravá adaptácia niektorých zvykov a tvorba pestrofarebných škrabošiek. Aj prostredníctvom takýchto podujatí chceme podporovať u našich detí záujem o zvyky a tradície nášho regiónu.Vďaka, rodičia, že ste umožnili deťom zúčastniť sa tohto pekného podujatia. Škrabošky vyrobené jednoduchou a zaujímavou technikou môžu deti využiť 24.2.na školských Fašiangoch.

       

       

    • VALENTÍNSKA DIABOLKA 2017
     • VALENTÍNSKA DIABOLKA 2017

     •  

      V piatok 17.2. sme sa zúčastnili na streleckej súťaží „Valentínska diabolka 2017“, ktorá sa konala v CVČ Partizánske. Našu školu reprezentovali dvojice Juraj Jánošik, Kristína Chudá a Diana Urbaneková, Dominik Petriska. Súťažili družstvá bez vekového obmedzenia!  V súťaži dvojíc K.Chudá a J. Jánošík obsadili 2.miesto .Dvojica D. Urbaneková a D. Petriska skončili na 3.mieste. Kristínka Chudá získala 1.miesto medzi ženami a Dominik Petriska 2.miesto medzi mužmi. GRATULUJEME!

     • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

     • 14.02.2017 prebehlo okresné kolo dejepisnej olympiády. Výborne sa darilo Kristínke Piknovej, ktorá obsadila 4. miesto  v kategórii C ( o umiestnení rozhodlo abecedné poradie súťažiacich ), pričom 1 bod ju delil od postupujúceho druhého miesta a Terezka Hrušková obsadila 3. miesto v kategórii D ( 2 body od postupujúceho druhého miesta).   Pekné umiestnenie získali aj ďaľší žiaci: Patrik Hagara - 8. miesto, Anetka Ďubašáková - 11. miesto, Emka Putišková -  13. miesto, Biba Radosová - 15. miesto.  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďaľších úspechov !!!!DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - Obrázok 1

    • ExpEdícia
     • ExpEdícia

     • Naša škola sa zapojila do výnimočného projektu vyučovania prírodovedných predmetov pod názvom ExpEdícia. Jeho cieľom je prepájať príbuzné predmety a cez praktické činnosti žiakov zaujať, priblížiť im krásu objavovania a ukázať im, že všetko so všetkým v prírode súvisí. Program realizujeme pod odborným vedením pracovníkov Prírodovedeckej fakulty v Banskej Bystrici a neziskovej organizácie Indícia. A takto sme dnes začali v 5. ročníku. Poďakovanie patrí našim skvelým . učiteľom - p. Jaroslavovi Drozdovi, p. Mariánovi Kráľovi, p. Lenke Tutkovej, ktorí vykročili po tejto neprebádanej ceste.Do galérie ExpEdícia boli pridané fotografie.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 09.02.2017 sa uskutočnilo školské kolo CHO.Víťazkou sa stala Bianka Chalmovianská z 9.A triedy.V okresnom kole nás okrem Bianky bude reprezentovať aj Timea Homolová .

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.