• Deň učiteľov

     • Väčšinou stoja v úzadí, povzbudzujú, usmerňujú, tešia sa z úspechov svojich žiakov, riešia problémy, pomáhajú stavať ciele a sebavedomie, ošetrujú zranené telo i dušu, veria, dúfajú, každý deň, každý rok odznova rozdávajú vedomosti a ľudskosť. Učitelia. 
      Dnes je Váš deň, p. učitelia, p. učiteľky.

      S úctou ďakujeme.

      Deň učiteľov - Obrázok 1

     • Poďakovanie sponzorovi

     • Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 1         Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 2  Skvelý sponzorský dar od nášho bývalého žiaka, teraz rodiča p. Dušana Žiaka! Už môžeme naplno rozbehnúť náš projekt Environmentálni experti, ktorý realizujeme s CEEV Živica, kde chceme vybudovať Učiacu sa záhradu a prvým krokom je vytvorenie vyvýšených záhonov pre pestovanie všeličoho Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 3 Takže - p. učiteľ Ján Trlík so žiakmi už rozoberajú palety, p. uč. Jaroslav Drozd so žiakmi už presádzajú vypestované rastlinky v maličkých pareniskách na okne triedy, aby ich už čoskoro dali do nových krásnych záhonov na školský dvor a aby sa deti o ne naučili starať sa. Tešíme sa veľmi a ďakujeme sponzorovi.

    • Deti za katedrou
     • Deti za katedrou

     • Doma sa deti často hrajú na školu. Na Deň učiteľov im pani učiteľky na čas ponúkli svoje miesto a hra sa zmenila na skutočnosť. Druhákov to zjavne nezaskočilo a atmosféra v triede zostala naďalej pracovná :).

      Do galérie Deti za katedrou boli pridané fotografie.

    • Vítanie jari
     • Vítanie jari

     • Slnko, slnko, poď na naše líčko...  Deti dramatické krúžku , pani učiteľky Paulínka Nemčeková a Janka Ťažiarová nám pripravili krásne lúčne hry a spoločne sme na nádvorí našej školy  vítali jar. Morena zhorela a jej zvyšky odplávali dolu potokom. Slniečko, zasvieť nám.

      Do galérie Vítanie jari boli pridané fotografie.

    • Deň vody - tematické vyučovanie
     • Deň vody - tematické vyučovanie

     • Deň vody aj jej dôležitosť si prvostupniari pripomínali pri každej aktivite tematického vyučovania.  Uvoľnene  riešili úlohy, niečo si zopakovali, niečo sa naučili, spolupracovali a trpezlivo pomáhali mladším. Za toto im dávame sdiečkový lajk :D

      Do galérie Deň vody - tematické vyučovanie boli pridané fotografie.

    • Úspech v chemickej olympiáde
     • Úspech v chemickej olympiáde

     • Veľký úspech zaznamenali naše žiačky 9. ročníka v chemickej olympiáde! Pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Turňovej, ktorá ich na túto neľahkú súťaž pripravovala, získala Bianka Chalmovianska 1. miesto a Timea Homolová 6. miesto v okresnom kole. Obe získali taký počet bodov, že pravdepodobne obe postúpia do krajského kola tejto náročnej olympiády. Veľmi sa tešíme z tohto úspechu a ďakujeme p. učiteľke Turňovej za dlhodobú, pútavú a inšpirujúcu prácu v prírodovedných predmetoch so žiakmi školy.  

    • S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov
     • S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov

     • Štvrtáci pozvali do svojej triednej knižnice rodičov a starých rodičov, aby im porozprávali o knihách ich detstva a prečítali im z nich zaujímavé úryvky.Trochu sa čudovali, keď videli, že niektoré z kníh čítajú deti aj dnes. Milí hostia pridali aj niekoľko zaujímavých  príhod a koláčiky, ktoré upiekli so svojimi šikovnými vnučkami. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ďakujeme.

       

      Do galérie S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov boli pridané fotografie.

    • Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy
     • Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy

     • Pani učiteľky Ivanka Jakubisová a Martinka Kováčová z II. ročníka pripravili svojim žiakom zaujímavé tematické vyučovanie venované mesiacu kníh a knihám. Pán Komenský by im zatlieskal.

      Do galérie Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy boli pridané fotografie.

    • Čítanie s ujom Mrkvičkom
     • Čítanie s ujom Mrkvičkom

     • Literárne hádanky pre piatakov a zábavné čítanie pre družinárov - to všetko sme dnes zažili s ujom Mrkvičkom - Hujdičom. Veselo i poučne. Ale najmä, inšpiratívne. Ďakujeme za spoluprácu Mestskej knižnici Nováky.Do galérie Čítanie s ujom Mrkvičkom boli pridané fotografie.

     • PYTAGORIÁDA 3. - 5.

     • Tento týždeň sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, v ktorých nás reprezentovali víťazi školských kôl v jednotlivých ročníkoch. V každej kategórii bolo pomerne málo úspešných riešiteľov, preto nás obzvlášť teší 3. miesto ešte len druháka Adamka Putišku, ktorý súťažil za tretiakov. Srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa potešenia pri riešení matematických úloh a rébusov.

     • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória

     • Žiaci na prvom stupni sa tiež zapojili do recitačnej súťaže HK a pozornosť upútali aj najmenší. 

      V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Romanka Semaníková zo 4.B, na 2. Barborka Oršulová z 3.A  a o 3. miesto sa podelili Emka Plekancová z 2.A a Vlaďka Trojanová zo 4.A. 

      V kategórii próza získala 1. miesto Carolien Šnircová, 2. miesto Sarka Pechová z 1.B a 3. miesto Slávka Vaňová z 3.A. Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť - konkurencia im neumožnila umiestnenie, ale bez nich by víťazi nevynikli.

       

    • Jurko Jánošík opäť vynikajúci!
     • Jurko Jánošík opäť vynikajúci!

     • 10.3. sa konalo v ZŠ Podolie krajské kolo v streľbe zo vzduchovky. V súťaži mladších žiakov vzorne reprezentoval školu, mesto i okres Jurko Jánošík. V silnej konkurencií 16-tich pretekárov obsadil 4.miesto. Od 3.miesta ho delili iba 4body. Gratulujeme a želáme presnú mušku v ďalších súťažiach.

     • JAZYKOVÝ KVET 2017

     • Dňa 8. 3. 2017 sa konalo v Trenčíne semifinále v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy pod názvom Jazykový kvet. Našu školu reprezentovali žiačky Dominika Rusová a Anetka Ďubašáková v anglickom jazyku a Terezka Herdová v ruskom jazyku. Ďakujeme dievčatá za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že takto nadobudnuté skúsenosti vás obohatili a budú impulzom vo vašom ďalšom štúdiu cudzích jazykov.  

     • Poďakovanie zriaďovateľovi za spoluprácu

     • Dnes sme odovzdali na TSK  na posúdenie podklady k realizácii projektu z výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Chcem poďakovať nášmu zriaďovateľovi - Mestu Nováky, p. prednostovi Mgr. M. Oršulovi a p. Ing. arch.M. Šimánekovi  manažérovi pre investičné a projektové plánovanie, za výbornú spoluprácu pri tvorbe projektu, a tým aj za ich snahu vybudovať v škole nové, odborné a kultúrne prostredie. 

      Veríme, že náš spoločný zámer bude podporený a budeme sa učiť v super učebniach, ešte lepších ako doteraz. 

      PaedDr. Chlupíková, riaditeľka školy. 

    • Hviezdoslavov Kubín 2. a 3. kategória
     • Hviezdoslavov Kubín 2. a 3. kategória

     • Tak ako každý rok v marci, keď viac ako inokedy hovoríme o knihách, aj včera sme si prostredníctvom umeleckého slova zaspomínali na veľkého slovenského básnika - P.O.Hviezdoslava. Súťažili sme v 2 kategóriách. V 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka, v tretej kategórii žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Účasť bola tento rok naozaj hojná, ukážky zaujímavé a všetci súťažiaci zodpovedne pripravení.

      V 2. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Viktória Takšonyová, na 2. mieste Lea Vargová a na 3. mieste Petronela Hurtišová.

      V 3. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Bibiana Radosová, na 2. mieste Terézia Hrušková a na 3. mieste Terezka Herdová.

      V próze v 2. kategórii zvíťazila Emma Putišková, 2. miesto získala Miška Ďuranová a 3. miesto patrí Samovi Štangovi.

      V próze v 3. kategórii 1. miesto nebolo udelené, 2. miesto patrí Ivane Sahuľovej a 3. miesto Marošovi Kalinayovi.

      Víťazom patrí blahoželanie a vďaka všetkým, ktorí si umeleckým slovom uctili nášho básnika a spisovateľa.

     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ - Obrázok 1Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ - Obrázok 2

    • Pracovný tábor v Novákoch
     • Pracovný tábor v Novákoch

     • Náš najťažší projekt. 
      S najťažším a najhlbším posolstvom. 
      Dúfame, že s najväčším dopadom do života našich žiakov. 
      Lebo pamätať si, vedieť a najmä pochopiť hrôzu zla je dôležité preto, aby sme ju už nikdy nedopustili.

      Každý deň naši žiaci chodia okolo železničnej stanice a málokto si všimne tabuľu na nej, ktorá hovorí o transporte Židov z pracovného tábora v Novákoch - Laskára. A preto spojili sily naši učitelia technickej výchovy, dejepisu, výtvarnej výchovy a pripravujú s deťmi maketu tohto tábora ako súčasť stálej výstavy v škole. Maketa tábora bude umiestnená medzi panelmi s informáciami o tomto mieste, ktoré pripravia žiaci ako projektové práce. Tento netradičný kútik otvoríme besedou s ešte žijúcim pamätníkom p. Martinom Hagarom, ktorý niekoľkokrát so svojím otcom tento pracovný tábor navštívil. 
      1. fáza - príprava makety najsmutnejšieho miesta v našom bydlisku - sa chýli ku koncu.

      Do galérie Pracovný tábor v Novákoch boli pridané fotografie.

    • Fašiangy v škole
     • Fašiangy v škole

     • Posledný piatok pred jarnými prázdninami prišli do školy dáke čudné tvory-potvory. A že sa chcú tiež učiť. Divné-nedivné, premenili sme sa na takú skoro čarodejnícku školu. Tak  je to, keď do školy prídu fašiangy :)

       

      Do galérie Fašiangy v škole boli pridané fotografie.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.