• Rodičovská akadémia začína.

     • Vážení rodičia, na prvom rodičovskom združení sme vám ponúkli možnosť zúčastniť sa nami pripravovanej Akadémie. Potešil nás veľký záujem. Preto Vás pozývame na prvé stretnutie, podrobnosti v pozvánke. Veríme, že sa budete cítiť príjemne na našom spoločnom obohacovaní sa v prospech vzdelávania detí.

     • Projekt eTwinning

     • Aby sme získali zručnosť v nemeckom jazyku a našli priateľov, ktorí sa nemčinu učia takisto, ako my, zapojili sme sa do medzinárodného projektu v programe eTwinning. Našou partnerskou školou sa stala škola v meste Rumia v Poľsku. Od poľských žiakov sme dostali pohľadnice a listy, v ktorých sa nám po nemecky predstavili a zároveň nám pogratulovali k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Táto poštová výmena bola vzájomná, žiaci 8.A. taktiež vytvorili zaujímavé listy a následne popriali do Poľska krásne 100.výročie znovuzískania nezávislosti. Projekt medzihraničnej spolupráce a komunikácie v nemeckom jazyku bude prebiehať počas celého školského roka pod vedením Mgr. Lajčákovej.    Do galérie Projekt eTwinning boli pridané fotografie.

     • Obvodové kolo v stolnom tenise

     • Po výbornom výkone a 1. mieste v obvodovom kole si naši chlapci Marek Poništiak, Juraj Jánošík a Jakub Svaček vybojovali účasť v okresnom finále. 

      Sympatický výkon podali aj naše dievčatá, ktoré v zložení Dominika Rusová, Kristína Brokešová a Pavlína Cinková obsadili pekné 3. miesto.

     • Čítanie so starkými

     • Starí rodičia čítavajú vnúčatám, najčastejšie pred spaním. Do školy ich však neprišli uspať. Druháci im s radosťou predviedli svoje čitateľské schopnosti. Starkí im porozprávali, aké knižky sa páčili im a zistili, že niektoré z nich sa páčia aj dnešným deťom. Zhodli sa v tom, že čítanie je veľmi potrebné a dôležité a kniha je naozaj dobrým priateľom aj pomocníkom. Do galérie Čítanie so starkými boli pridané fotografie.

     • Riaditeľské voľno

     •  29.10.2018

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10.2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

     • Zasadili sme Strom slobody

     • Dnes sme si pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR mnohými podujatiami - reláciou, prezentáciou žiakov 9. ročníka vo všetkých triedach a tiež pripojením sa k aktivite Stromy svobody. Spoločne s p. primátorom, p. predsedom Rady školy, s našimi pedagógmi, občanmi mesta a najmä s našimi žiakmi sme slávnostne zasadili lipu, ktorá nám bude roky pripomínať tento významný deň. Osobitne chceme vyzdvihnúť Samka Kasanu a Danka Toronyiho, ktorí ako správni "makači" s p. učiteľom Trlikom všetko vzorne pripravili na túto slávnosť. Do galérie Zasadili sme Strom slobody boli pridané fotografie.

     • Ako sa učili naši starí rodičia

     • Do galérie Ako sa učili naši starí rodičia boli pridané fotografie.

      Prváci sa povypytovali starkých na ich školské časy a na chvíľu sa vrátili v čase - prezerali si staré učebnice, vyskúšali si písanie na tabuľky, používanie kalamárov a husích bŕk, dokonca aj kľačanie v kúte. Samozrejme, že sa im to páčilo, veď to bola hra. Doma aj trošku pofrajerili, že to bolo ľahké - svojho peračníka sa však nikto nechcel vzdať :).  A starkým odkazujú: "Ľúbime vás!"

     • Deň s jablkom

     • Do galérie Deň s jablkom boli pridané fotografie.

      Tematický deň v 2. ročníku – v hlavnej úlohe druháci a jablká. Všetci s jablkami počítali, čítali, triedili, prekladali, tvorili... a nakoniec ich aj s chuťou zjedli.( Réžia: p. učiteľky  Ivka Jakubisová a Maťka Kováčová.)

    • Sme pilotnou školou projektu Fenomény sveta
     • Sme pilotnou školou projektu Fenomény sveta

     • Naša škola - Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71  Nováky sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Budeme tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sú zhotovené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede.

       

      O čo ide pri medzipredmetovej výučbe? Je to jeden z najmodernejších spôsobov výučby. Aplikujú ho napríklad vo Fínsku, krajine s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Pri takejto výučbe žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne to, akým spôsobom by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote.

       

      Samozrejme to neznamená, že na škole končíme s tradičnou výučbou. Naopak, projekt je doplnkom a šancou vyskúšať si výučbu inak. Organizátori projektu ponúkli všetkým zúčastneným školám v projekte širokú škálu možností, ako vzdelávacie materiály aplikovať. Školy si samé vyberú, či pôjde o zaradenie do vyučovania bežných predmetov, blokové vyučovanie alebo napríklad týždeň tematického vyučovania. My sme sa rozhodli pre samostatný predmet pod názvom – Bádanie a začíname v piatom ročníku vo februári 2019.

       

      Ako už názov projektu Expedícia Fenomény sveta napovedá, pôjde o vzdelávaciu expedíciu, počas ktorej žiaci spoznávajú jednu z tém, ktorá formuje svet okolo nás.  Momentálne Fenomény sveta tvoria témy: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia, pričom my sme si ako prvú vybrali práve tému  - Kultúra.

       

      Od organizátorov projektu, neziskovej organizácie EDULAB sme bezplatne získali kompletne spracované vzdelávacie materiály v digitálnej aj tlačenej podobe. O ich kvalite svedčí aj to, že využívajú aj vzdelávacie videá od britskej televízie BBC, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Silnou stránkou materiálov je, že deti budú vedomosti objavovať formou expedície, teda atraktívne putovať za poznaním. Pôjde teda o zážitkové vzdelávanie, ktoré žiakom našej školy sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Navyše, žiaci získajú zručnosti potrebné pre život, ako tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie.

       

      Projekt Expedícia Fenomény sveta má okrem vzdelávacej časti aj zábavnú. Organizátori projektu spolupracujú s populárnym youtuberom Bačom. Vo voľnom čase môžu žiaci na jeho youtube kanáli sledovať videá z destinácií, ktoré navštívil alebo si svoje vedomosti otestovať v zábavnom kvíze, ktorý bude prebiehať na webe projektu fenomenysveta.sk. Žiaci budú môcť vyhrať atraktívne ceny. Prvá cena je dobrodružná expedícia k nórskym fjordom pre celú triedu. Šancu zažiť výlet do Nórska tak teraz majú aj žiaci našej školy!

    • Napísali o nás...
     • Napísali o nás...

     • Sme jednou z desiatich škôl zapojených do projektu Vnímavá škola n. o. EDUMA . A takto o nás napísali:EDUMA  

     • Uzatvorenie areálu na Pribinovej ulici

     • Z dôvodu neustáleho a dlhodobého znečisťovania podchodu cigaretami a v sobotu aj  zvratkami v Základnej škole na Pribinovej ulici uzatvárame veľkú bránu od Kukučínovej ulice pri garážach, čím nebude možný prechod cez školu. Porušenie zákazu bude riešené mestskou políciou. Prístup na športoviská bude možný z Pribinovej ulice. 

     • Aktivita Milión detí sa modlí... ruženec aj Rosenkranz

     • S pani učiteľkou Lajčákovou sme sa na vyučovaní náboženskej výchovy zapojili do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec - za jednotu a pokoj vo svete, pretože nám na tom záleží a nie je nám jedno, čo sa vo svete deje. Túto aktivitu sme v rámci medzipredmetových vzťahov prepojili aj na vyučovanie nemeckého jazyka a snažili sa zvládnuť danú modlitbu ruženca po nemecky - a veru to dalo zabrať.

      Do galérie Milión detí sa modlí ruženec boli pridané fotografie.

     • Týždeň jablka

     • Do galérie Týždeň jablka boli pridané fotografie.

      Jablko je veľmi dôležitou súčasťou potravy pre človeka aj pre mnohé  živočíchy. Aby sme si pripomenuli jeho dôležitosť, venujeme mu pozornosť aj v našej škole. Týždeň jablka začali tretiaci a Vševedkovia. Stará múdrosť hovorí, že jedno jablko denne a nepotrebuješ lekára. Vyskúšajte!

     • Vysadíme Strom slobody

     • Pozývame Vás na podujatie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

     • Plavecký výcvik

     • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

      Druháci absolvovali plavecký výcvik v školskom bazéne v Lehote pod Vtáčnikom. A niektorí už môžu začať trénovať aj na olympiádu :D.

     • Poďakovanie za sponzorstvo

     • Ďakujeme Prievidzským pekárňam a cukrárňam za opätovný sponzorský balíček pekárenských výrobkov. Pri príležitosti podujatia Hovorme o jedle sme si v našej škole pochutili na čerstvom chlebíku, rožkoch a na tvarohových závinoch. ĎAKUJEME!

     • Minikoncert 8.A pre piatakov

     • ... aby ukázali, že sa hudbou dá vyjadriť radosť aj smútok, vážnosť aj pobavenie, že možno spievať a hrať spoločne, ale byť aj sólistami, rozhodli sa v triede 8.A. pripraviť Minikoncert pre piatakov. Počas vyučovacej hodiny hudobnej výchovy znela pieseň Cup song - súhra spevu a zvuku plastových pohárikov, skladba Tambouryne pre dve flauty, ľudová pieseň Z Východnej dievčence, pieseň Skúšame sa nájsť a predviedli aj spojenie nástrojov ukulele a kachón. A boli výborní :) 

     • Druháci v knižnici

     • Aj tento školský rok čítavajú prvostupniari v mestskej knižnici. Pani knihovníčka im porozpráva o pekných knihách, prečíta úryvok z niektorej z nich a potom si už školáci vyberajú a čítajú sami. Do galérie Druháci v knižnici boli pridané fotografie.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.