• Výbor Rady rodičov

    • Rodičovská rada pri ZŠ Nováky

     Mgr. Ivan Putiška                          -  predseda

     Ing. Ingrid Kmeťová                    -  podpredseda

     Iveta Mujkošová                           -  zapisovateľ

     Bc. Klára Benková                        -  hospodár

      

     Do Rady školy za rodičov: 

     Michal Turk

     Mgr. Alexander Ravinger

     Iveta Mujkošová  

     Mgr. Ivan Putiška

      

     Revízna komisia pri ZŠ Nováky

     Bc. Anna Jánošíková     - predseda

     Ing. Vladimír Plachý      - člen

     Mgr. Andrea Rusová     - člen

      

     triedni dôverníci šk. rok 2017/2018

     Trieda

     priezvisko

     meno

     1.A

     Rusová

     Anna

     1.B

     Krčmářová

     Zuzana

     2.A

     Türk

     Michal

     2.B

     Hubinová

     Denisa

     3.A

     Rusová

     Andrea

     3.B

     Geschwandtnerová

     Katarína

     4.A

     Geschwandtnerová

     Tatiana

     4.B

     Radosová

     Lucia

     5.A

     Kmeťová

     Ingrid

     5.B

     Oršulová

     Gabriela

     6.A

     Benková

     Klára

     6.B

     Svačeková

     Marcela

     7.A

     Jánošíková

     Anna

     7.B

     Putiška

     Ivan

     8.A

     Rusová

     Andrea

     8.B

     Plachý

     Vladimír

     9.A

     Mujkošová

     Iveta

     9.B

     Ravinger

     Alexander

  • Kontakty

   • Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
   • zsnovaky@gmail.com
   • zsnovaky@gmail.com
   • 046/5461 483 - ekonomický úsek
    046/5460 129 - riaditeľka školy
    0911502799 - špeciálny pedagóg
    046/5461 484 - ročníky 1.-4.
    046/5461 104 - školská jedáleň
    0948484998 - zborovňa r. 1.-4.
    0948227500 - zborovňa r.5.-9.

   • Adresa školy: Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky
   • 36126799
  • Prihlásenie