• Deň učiteľov

     • Väčšinou stoja v úzadí, povzbudzujú, usmerňujú, tešia sa z úspechov svojich žiakov, riešia problémy, pomáhajú stavať ciele a sebavedomie, ošetrujú zranené telo i dušu, veria, dúfajú, každý deň, každý rok odznova rozdávajú vedomosti a ľudskosť. Učitelia. 
      Dnes je Váš deň, p. učitelia, p. učiteľky.

      S úctou ďakujeme.

      Deň učiteľov - Obrázok 1

     • Poďakovanie sponzorovi

     • Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 1         Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 2  Skvelý sponzorský dar od nášho bývalého žiaka, teraz rodiča p. Dušana Žiaka! Už môžeme naplno rozbehnúť náš projekt Environmentálni experti, ktorý realizujeme s CEEV Živica, kde chceme vybudovať Učiacu sa záhradu a prvým krokom je vytvorenie vyvýšených záhonov pre pestovanie všeličoho Poďakovanie sponzorovi - Obrázok 3 Takže - p. učiteľ Ján Trlík so žiakmi už rozoberajú palety, p. uč. Jaroslav Drozd so žiakmi už presádzajú vypestované rastlinky v maličkých pareniskách na okne triedy, aby ich už čoskoro dali do nových krásnych záhonov na školský dvor a aby sa deti o ne naučili starať sa. Tešíme sa veľmi a ďakujeme sponzorovi.

    • Deti za katedrou
     • Deti za katedrou

     • Doma sa deti často hrajú na školu. Na Deň učiteľov im pani učiteľky na čas ponúkli svoje miesto a hra sa zmenila na skutočnosť. Druhákov to zjavne nezaskočilo a atmosféra v triede zostala naďalej pracovná :).

      Do galérie Deti za katedrou boli pridané fotografie.

    • Vítanie jari
     • Vítanie jari

     • Slnko, slnko, poď na naše líčko...  Deti dramatické krúžku , pani učiteľky Paulínka Nemčeková a Janka Ťažiarová nám pripravili krásne lúčne hry a spoločne sme na nádvorí našej školy  vítali jar. Morena zhorela a jej zvyšky odplávali dolu potokom. Slniečko, zasvieť nám.

      Do galérie Vítanie jari boli pridané fotografie.

    • Deň vody - tematické vyučovanie
     • Deň vody - tematické vyučovanie

     • Deň vody aj jej dôležitosť si prvostupniari pripomínali pri každej aktivite tematického vyučovania.  Uvoľnene  riešili úlohy, niečo si zopakovali, niečo sa naučili, spolupracovali a trpezlivo pomáhali mladším. Za toto im dávame sdiečkový lajk :D

      Do galérie Deň vody - tematické vyučovanie boli pridané fotografie.

    • Úspech v chemickej olympiáde
     • Úspech v chemickej olympiáde

     • Veľký úspech zaznamenali naše žiačky 9. ročníka v chemickej olympiáde! Pod vedením p. učiteľky Mgr. D. Turňovej, ktorá ich na túto neľahkú súťaž pripravovala, získala Bianka Chalmovianska 1. miesto a Timea Homolová 6. miesto v okresnom kole. Obe získali taký počet bodov, že pravdepodobne obe postúpia do krajského kola tejto náročnej olympiády. Veľmi sa tešíme z tohto úspechu a ďakujeme p. učiteľke Turňovej za dlhodobú, pútavú a inšpirujúcu prácu v prírodovedných predmetoch so žiakmi školy.  

    • S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov
     • S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov

     • Štvrtáci pozvali do svojej triednej knižnice rodičov a starých rodičov, aby im porozprávali o knihách ich detstva a prečítali im z nich zaujímavé úryvky.Trochu sa čudovali, keď videli, že niektoré z kníh čítajú deti aj dnes. Milí hostia pridali aj niekoľko zaujímavých  príhod a koláčiky, ktoré upiekli so svojimi šikovnými vnučkami. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ďakujeme.

       

      Do galérie S obľúbenou knihou našich rodičov a starých rodičov boli pridané fotografie.

    • Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy
     • Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy

     • Pani učiteľky Ivanka Jakubisová a Martinka Kováčová z II. ročníka pripravili svojim žiakom zaujímavé tematické vyučovanie venované mesiacu kníh a knihám. Pán Komenský by im zatlieskal.

      Do galérie Tematické vyučovanie v II. roč. - Mesiac knihy boli pridané fotografie.

    • Čítanie s ujom Mrkvičkom
     • Čítanie s ujom Mrkvičkom

     • Literárne hádanky pre piatakov a zábavné čítanie pre družinárov - to všetko sme dnes zažili s ujom Mrkvičkom - Hujdičom. Veselo i poučne. Ale najmä, inšpiratívne. Ďakujeme za spoluprácu Mestskej knižnici Nováky.Do galérie Čítanie s ujom Mrkvičkom boli pridané fotografie.

     • PYTAGORIÁDA 3. - 5.

     • Tento týždeň sa uskutočnili okresné kolá matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, v ktorých nás reprezentovali víťazi školských kôl v jednotlivých ročníkoch. V každej kategórii bolo pomerne málo úspešných riešiteľov, preto nás obzvlášť teší 3. miesto ešte len druháka Adamka Putišku, ktorý súťažil za tretiakov. Srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa potešenia pri riešení matematických úloh a rébusov.

     • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória

     • Žiaci na prvom stupni sa tiež zapojili do recitačnej súťaže HK a pozornosť upútali aj najmenší. 

      V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Romanka Semaníková zo 4.B, na 2. Barborka Oršulová z 3.A  a o 3. miesto sa podelili Emka Plekancová z 2.A a Vlaďka Trojanová zo 4.A. 

      V kategórii próza získala 1. miesto Carolien Šnircová, 2. miesto Sarka Pechová z 1.B a 3. miesto Slávka Vaňová z 3.A. Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť - konkurencia im neumožnila umiestnenie, ale bez nich by víťazi nevynikli.

       

    • Jurko Jánošík opäť vynikajúci!
     • Jurko Jánošík opäť vynikajúci!

     • 10.3. sa konalo v ZŠ Podolie krajské kolo v streľbe zo vzduchovky. V súťaži mladších žiakov vzorne reprezentoval školu, mesto i okres Jurko Jánošík. V silnej konkurencií 16-tich pretekárov obsadil 4.miesto. Od 3.miesta ho delili iba 4body. Gratulujeme a želáme presnú mušku v ďalších súťažiach.

     • JAZYKOVÝ KVET 2017

     • Dňa 8. 3. 2017 sa konalo v Trenčíne semifinále v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy pod názvom Jazykový kvet. Našu školu reprezentovali žiačky Dominika Rusová a Anetka Ďubašáková v anglickom jazyku a Terezka Herdová v ruskom jazyku. Ďakujeme dievčatá za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že takto nadobudnuté skúsenosti vás obohatili a budú impulzom vo vašom ďalšom štúdiu cudzích jazykov.  

     • Poďakovanie zriaďovateľovi za spoluprácu

     • Dnes sme odovzdali na TSK  na posúdenie podklady k realizácii projektu z výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Chcem poďakovať nášmu zriaďovateľovi - Mestu Nováky, p. prednostovi Mgr. M. Oršulovi a p. Ing. arch.M. Šimánekovi  manažérovi pre investičné a projektové plánovanie, za výbornú spoluprácu pri tvorbe projektu, a tým aj za ich snahu vybudovať v škole nové, odborné a kultúrne prostredie. 

      Veríme, že náš spoločný zámer bude podporený a budeme sa učiť v super učebniach, ešte lepších ako doteraz. 

      PaedDr. Chlupíková, riaditeľka školy. 

    • Hviezdoslavov Kubín 2. a 3. kategória
     • Hviezdoslavov Kubín 2. a 3. kategória

     • Tak ako každý rok v marci, keď viac ako inokedy hovoríme o knihách, aj včera sme si prostredníctvom umeleckého slova zaspomínali na veľkého slovenského básnika - P.O.Hviezdoslava. Súťažili sme v 2 kategóriách. V 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka, v tretej kategórii žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Účasť bola tento rok naozaj hojná, ukážky zaujímavé a všetci súťažiaci zodpovedne pripravení.

      V 2. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Viktória Takšonyová, na 2. mieste Lea Vargová a na 3. mieste Petronela Hurtišová.

      V 3. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Bibiana Radosová, na 2. mieste Terézia Hrušková a na 3. mieste Terezka Herdová.

      V próze v 2. kategórii zvíťazila Emma Putišková, 2. miesto získala Miška Ďuranová a 3. miesto patrí Samovi Štangovi.

      V próze v 3. kategórii 1. miesto nebolo udelené, 2. miesto patrí Ivane Sahuľovej a 3. miesto Marošovi Kalinayovi.

      Víťazom patrí blahoželanie a vďaka všetkým, ktorí si umeleckým slovom uctili nášho básnika a spisovateľa.

     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ - Obrázok 1Stretnutie rodičov budúcich prvákov a zápis do 1. ročníka ZŠ - Obrázok 2

    • Pracovný tábor v Novákoch
     • Pracovný tábor v Novákoch

     • Náš najťažší projekt. 
      S najťažším a najhlbším posolstvom. 
      Dúfame, že s najväčším dopadom do života našich žiakov. 
      Lebo pamätať si, vedieť a najmä pochopiť hrôzu zla je dôležité preto, aby sme ju už nikdy nedopustili.

      Každý deň naši žiaci chodia okolo železničnej stanice a málokto si všimne tabuľu na nej, ktorá hovorí o transporte Židov z pracovného tábora v Novákoch - Laskára. A preto spojili sily naši učitelia technickej výchovy, dejepisu, výtvarnej výchovy a pripravujú s deťmi maketu tohto tábora ako súčasť stálej výstavy v škole. Maketa tábora bude umiestnená medzi panelmi s informáciami o tomto mieste, ktoré pripravia žiaci ako projektové práce. Tento netradičný kútik otvoríme besedou s ešte žijúcim pamätníkom p. Martinom Hagarom, ktorý niekoľkokrát so svojím otcom tento pracovný tábor navštívil. 
      1. fáza - príprava makety najsmutnejšieho miesta v našom bydlisku - sa chýli ku koncu.

      Do galérie Pracovný tábor v Novákoch boli pridané fotografie.

    • Fašiangy v škole
     • Fašiangy v škole

     • Posledný piatok pred jarnými prázdninami prišli do školy dáke čudné tvory-potvory. A že sa chcú tiež učiť. Divné-nedivné, premenili sme sa na takú skoro čarodejnícku školu. Tak  je to, keď do školy prídu fašiangy :)

       

      Do galérie Fašiangy v škole boli pridané fotografie.