• Prevzali sme cenu za 1. miesto

     • P. riaditeľka v piatok 16.11. prevzala z rúk zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diplomy a vecnú cenu za 1. miesto  v celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle. 

     • Animuj svoj svet

     • Každoročne sa zapájame do súťaže v animácii. Tento rok Daniel Torónyi, Daniel Šrajer a  Matúš Stanček zanimovali pravidlá cestnej dopravy. Pomôžme im zvíťaziť hlasovaním na FB pod ich videom - tu

     • Svetlonosy v meste

     • Takto zachytil fotograf súťaž svetlonosov z tekvíc a lampiónový sprievod v našom meste. Hoci svetlá už dohoreli,  príjemná atmosféra, radosť z krásnych výrobkov šikovných rúk a pekného vystúpenia škôlkarov a školákov hreje aj v spomienkach. Upozornenie: Niektoré fotografie vzbudzujú strach :)

     • Záchrana som ja

     • Pani učiteľka Majerová zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA svojich prváčikov. Rozprávali sa o rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré vyžadujú rýchle a správne konanie. Svoje postoje stvárnili aj výtvarne.

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

      Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 

     • Kam po základnej škole?

     • Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

    • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
     • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!

     • Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

      Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

     • SOŠkársky päťboj

     • Tadeáš Blaho a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.

     • Poďakovanie za odstránenie havárie

     • Pred jesennými prázdninami sa v budove školy na Ul. J.C.Hronského vyskytla závažná havária - v zemi prasklo staré kanalizačné potrubie. Žiaľ, pôvodné rozvody už stratili svoju životnosť, a aj keď sme sa pokúšali využiť niekoľkokrát tlakové čistenie,  nepomáhalo to a už nebolo inej možnosti, len vybágrovať a vymeniť potrubie za nové. 

      Všetko sme stihli počas prázdnin, čím nebol ohrozený chod vyučovania, za čo ďakujem najmä p. zástupkyni A. Oršulovej, p. Milanovi Oršulovi st, firme Pepamont, firme Vepos a pracovníkom VPP.  PaedDr. A. Chlupíková, riaditeľka školy. 

       

     • Informácie k Testovaniu 5

     • Dňa 21.11. 2018 sa uskutoční v našej škole Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk žiakov 5. ročníka. Podrobnejšie informácie na priložených obrázkoch a na stránke NUCEM.

     • Rodičovská akadémia - 1. téma

     • Dňa 7.11.2018 sme otvorili Rodičovskú akadémiu prvou témou - so špec. pedagogičkou p. Svetlanou Síthovou zo Súkromného centra Mirabilis. Hľadali sme, ako pomôcť deťom učiť sa efektívne a s radosťou. Rodičom i učiteľom bolo spolu dobre, veselo, ale sme sa aj veľa dozvedeli a povypytovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Interview so starkými

     • Do galérie Interview so starkými boli pridané fotografie.

      Štvrtáci v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili INTERVIEW so starými rodičmi. Kládli im rôzne otázky o ich detstve, práci, záujmoch a spoločne realizovali aj aktivitku - piekli, pracovali v záhrade, podnikli výlet alebo sa hrali a trávili spolu čas. Všetky informácie spracovali a vytvorili nástenku, ktorú vyzdobili aj vlastnými výtvormi o jabĺčku.Týmto mesiacom však náš záujem o starých rodičov nekončí - chceli by sme počuť zaujímavé historky z ich školského života. Tešíme sa  na ne :).

     • Exkurzia siedmakov do Banskej Štiavnice

     • Siedmaci zavítali do jedného z najkrajších miest Slovenska - Banskej Štiavnice. Vo Svätom Antone obdivovali v kaštieli Koháryovcov a Coburgovcov najmä poľovnícku expozíciu, najväčšiu svojho druhu na Slovensku a v štôlni Bartolomej spôsoby ťažby drahých kovov v minulosti. Úspech mala kresanica a "banský mesiac." V meste neobišli  vartovku - Nový zámok a Trojičný morový stĺp na námestí. 

     • Rodičovská akadémia začína.

     • Vážení rodičia, na prvom rodičovskom združení sme vám ponúkli možnosť zúčastniť sa nami pripravovanej Akadémie. Potešil nás veľký záujem. Preto Vás pozývame na prvé stretnutie, podrobnosti v pozvánke. Veríme, že sa budete cítiť príjemne na našom spoločnom obohacovaní sa v prospech vzdelávania detí.

     • Hovorme o jedle

     • Aj tento rok sme sa zapojili do celoštátnej aktivity Hovorme o jedle. Pod vedením p. uč. Turňovej a Miklašovej, ktoré to všetko zorganizovali a napísali aj metodický list, sme si vybrali tému Mlieko a naozaj sme za celý týždeň v každom ročníku a v každom predmete "rozobrali" mliečko zo všetkých strán. Najviac sa nám páčili návštevy na družstve a na salaši, ale výborné boli aj rôzne ochutnávky výrobkov, ktoré sme si vyrobili priamo v škole. Veď čítajte:  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

     • Projekt eTwinning

     • Aby sme získali zručnosť v nemeckom jazyku a našli priateľov, ktorí sa nemčinu učia takisto, ako my, zapojili sme sa do medzinárodného projektu v programe eTwinning. Našou partnerskou školou sa stala škola v meste Rumia v Poľsku. Od poľských žiakov sme dostali pohľadnice a listy, v ktorých sa nám po nemecky predstavili a zároveň nám pogratulovali k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Táto poštová výmena bola vzájomná, žiaci 8.A. taktiež vytvorili zaujímavé listy a následne popriali do Poľska krásne 100.výročie znovuzískania nezávislosti. Projekt medzihraničnej spolupráce a komunikácie v nemeckom jazyku bude prebiehať počas celého školského roka pod vedením Mgr. Lajčákovej.    Do galérie Projekt eTwinning boli pridané fotografie.

     • Obvodové kolo v stolnom tenise

     • Po výbornom výkone a 1. mieste v obvodovom kole si naši chlapci Marek Poništiak, Juraj Jánošík a Jakub Svaček vybojovali účasť v okresnom finále. 

      Sympatický výkon podali aj naše dievčatá, ktoré v zložení Dominika Rusová, Kristína Brokešová a Pavlína Cinková obsadili pekné 3. miesto.

     • Čítanie so starkými

     • Starí rodičia čítavajú vnúčatám, najčastejšie pred spaním. Do školy ich však neprišli uspať. Druháci im s radosťou predviedli svoje čitateľské schopnosti. Starkí im porozprávali, aké knižky sa páčili im a zistili, že niektoré z nich sa páčia aj dnešným deťom. Zhodli sa v tom, že čítanie je veľmi potrebné a dôležité a kniha je naozaj dobrým priateľom aj pomocníkom. Do galérie Čítanie so starkými boli pridané fotografie.

     • Riaditeľské voľno

     •  29.10.2018

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10.2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.