• Zlatý odznak Radka Kaufmana
     • Zlatý odznak Radka Kaufmana

     • Posledná tohtoročná súťaž je veľmi dojemná - Zlatý odznak Radka Kaufmana. K suverénnym víťazkám v najmladšej kategórii Táničke Charine a Hanke Matejovičovej sa radia ziskom odznaku aj Samko Grman v kat. 8 - 9 roč. a David Važan a Jarko Jarošinec v kat. 10. roč. ročných. Včera v rodnom meste Radka Kaufmana odhalili pamätnú sochu tomuto veľkému bojovníkovi so slovami - Dosiahneš všetko, ak chceš -  https://www.facebook.com/pg/mestskaumeleckaagentura/photos/?tab=album&album_id=450762375282521

     • Prváci v MŠ

     • Prváci sa boli pochváliť svojim bývalým pani učiteľkám aj kamarátom, ako zvládli 1. ročník a ako vedia čítať. Samozrejme, že skontrolovali,čo nové v škôlke a nenechali sa dlho pozývať do hry:)

     • Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný!

     • Všetkým Vám zo srdca ďakujeme!! Aj vďaka vašim hlasom a zdieľaniu môžeme budovať areál pre deti s deťmi ďalej! Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný! - Obrázok 1😘Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný! - Obrázok 2😘Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný! - Obrázok 3😘Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný! - Obrázok 4😘Projekt Nadácie Pontis a SE úspešný! - Obrázok 5😘

      Dobrý deň 
      s radosťou Vám oznamujeme, že Váš projekt s názvom „Za krajší školský dvor“ bol v programe „Ukážte sa v dobrom svetle 2017“ na základe hlasovania verejnosti podporený na realizáciu 2. fázy projektu Ukážte sa v dobrom svetle 2017. Úprimne Vám blahoželáme! Nadácia Pontis

     • Čitateľský šampión

     • Druháci svoju celoročnú spoluprácu s mestskou knižnicou ukončili vyhodnotením súťaže o najlepšieho čitateľa - šampiónmi sa stali Sofia Sládková, Vaneska Bražinová, Miško Roháč, Bronka Kerteszová a Hanka Matejovičová. Od pani knihovníčky dostali za odmenu peknú knižku a p. učiteľky ich zas pozvali na zmrzlinu. 

     • Výzva na predkladanie cenových ponúk - maľovanie ŠJ

     • Výzva na predkladanie cenových ponúk na maľovanie priestorov školskej jedálne - schodisko, chodba, kuchyňa - Pribinova ul. 123/7 Nováky.    vyzva_malovanie.pdf

     • Záhradná slávnosť

     • Slávnostné otvorenie triedy v prírode a blížiaci sa koniec šk. roka, veselá nálada, guláš a kofola, žiaci, učitelia, všetci spolu a v dobrej nálade. Tak končíme náš školský rok. Do galérie Záhradná slávnosť boli pridané fotografie.

     • Oznamy

     • V školskej jedálni sa žiak môže odhlasovať do 23.6.2017. Po tomto termíne je v prípade neprítomnosti žiaka možné zobrať si obed do obedára, odhlasovať sa už nedá. Dňa 30.6. sa obed nepodáva, tento deň nebol započítaný do počtu obedov za mesiac jún. 

      Dňa 27.6.  - v utorok - nebude pracovať ŠKD. Vyučovanie končí o 11.00 hod. Prosíme rodičov žiakov v roč. 1.-4., aby si v tomto čase prišli po svoje deti. Ďakujeme za porozumenie. 

    • Keď Majster zavíta domov...
     • Keď Majster zavíta domov...

     • Pán Adrián Guľa, tréner víťazného klubu MŠK Žilina vo Fortune lige, pochádza z Novák a bol naším žiakom. Takéto osobnosti priťahujú nielen svojimi víťazstvami, ale sú našim žiakom vzorom v pracovitosti, cieľavedomosti a morálnych postojoch. Vďaka Futbalovému klubu Nováky, ktorý zorganizoval toto podujatie, prišla ich víťazná trofej aj medzi nás, do Novák. Do galérie Keď Majster zavíta domov... boli pridané fotografie.

     • Rodinno-triedny výlet na Sitno

     • 10. jún bol dňom,kedy sa žiaci 5.A s ich rodičmi, súrodencami a učiteľmi rozhodli zorganizovať ďalší výlet, tentokrát na Sitno. Počasie prialo a teda nič nebránilo krásnym zážitkom. Doputovali sme k zrúcanine hradu Sitno, navštívili jednu z najstarších rozhľadní na Slovensku a po zaslúženej opekačke sme náš výlet ukončili pri krásnom počúvadle. Veľká vďaka patrí rodičovi p. Dvončovi za skvelú organizáciu a všetkým zúčastneným za tento deň radosti, v ktorom sa škola a rodina opäť raz spojila.

     • ŠIF

     • Kto som a čím budem? , Dobrovoľníctvo v našej škole, Ja a chémia, Divoké skládky v Novákoch, Aj Ty v IT, Quest a tajný život mesta, Ako stavať modely, Význam priateľstva, Prečo tráva rastie a stromy sú na jeseň sfarbené? Ako sme stavali triedu v prírode, Čo je to Downhill, Som štvrtáčka a súťažím v rybárčení, pár vtipov a trochu tanca, vyhodnotenie súťaže o logo festivalu. To sme dnes videli na 1. ročníku školského inšpiratívneho festivalu. Máme úžasných žiakov, ktorí pod vedením našich učiteľov a svojich rodičov dokážu krásne veci.Do galérie ŠIF boli pridané fotografie.

    • Starší učia mladších_ANJ
     • Starší učia mladších_ANJ

     • Spoločnú hodinu angličtiny pripravili pre žiakov p. učiteľky Janka Ťažiarová a Mirka Závadská – starší učili mladších a zábavnými aktivitami sa im tú pomyselnú babylonsku vežu postaviť podarilo.

      Do galérie Starší učia mladších_ANJ boli pridané fotografie.

    • Pozvánka na slávnostnú akadémiu
     • Pozvánka na slávnostnú akadémiu

     • Vážení rodičia, priatelia školy,  milí žiaci. 

      Srdečne Vás pozývame na Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017 spojené s rozlúčkou absolventov školy do Domu kultúry v Novákoch dňa 28.6. - streda - o 15.00 hod. Príďte sa pozrieť  a potešiť sa spolu s  nami z úspechov Vašich detí, našich žiakov, ktoré dosiahli pod vedením vyučujúcich v tomto školskom roku. Tešíme sa na Vás. 

       

       

    • Víťazi zberu - 1.B
     • Víťazi zberu - 1.B

     • Každý rok súťažíme na 1.stupni v zbere papiera a odmeňujeme najlepších. Víťazmi  sa stali najmenší - sladká odmena radosť z víťazstva umocnila. Najlepší jednotlivci boli odmenení aj opekačkou na lodenici a uvoľnením z jedného vyučovacieho dňa. Za ich umiestnením však vidíme rodičov - ďakujeme Vám.

      Do galérie Víťazi zberu - 1.B boli pridané fotografie.

    • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.
     • UPOZORNENIE P. VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

     • Vyhlasovanie zo stravy v mesiaci JÚN je možné do 22.6.2018. Po tomto termíne si môžete obed prevziať do obedára. Od 22.6.2018 sa budú vracať preplatky za stravu, preto je nutné nahlásiť Vaše číslo účtu vedúcej ŠJ.

    • PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA NOVÁKY ZOSTÁVA DOMA
     • PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA NOVÁKY ZOSTÁVA DOMA

     • Už 11.ročník skokanskej súťaže " NOVÁCKA LATKA"mal opäť výbornú úroveň.Putovný pohár zostáva doma! Trikrát po sebe ho získalo družstvo chlapcov a dievčat z našej školy.Výborne si počínali v tomto ročníku naše dievčatá, ktoré obsadili všetky tri stupne víťazov výbornými výkonmi. 1.Lukrécia Lachká 138 cm, 2.m.Aneta Ďubašáková 135 cm, 3.m.Dominika Plekancová 135 cm.

      Umiestnenie chlapcov : 1.m.Lukáš Svoreň zo ZŠ Diviaky nad Nitricou výkonom 165 cm, 2.miesto Milan Mikuláš zo  ZŠ Nováky výkonom 160 cm, 3.miesto Tomáš Zaťko zo ZŠ Zemianske Kostoľany výkonom 155 cm.Výborne skákali aj ´další naši žiacia žiačky - Romanka Slovinská 115 cm, Peter Záhorský 155 cm, Janko Uhliar 150 cm a Tomáš Varga 150 cm. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom priebehu súťaže/ pedagógovia, žiaci, p.upratovačky a p.školník/

       

     • Novácka latka

     • Dňa 8.6. 2018 sa uskutočnil 12. ročník "Novácka latka". Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl z Valaskej Belej, Nitrianskeho Rudna, Zemianskych Kostolian a Novák. Žiaci podávali výborné výkony, ku ktorým ich viedli aplauzujúci diváci. V kategórii dievčat zviťazila naša Lukrécia Lachká, 2. miesto naša Aneta Ďubašáková, na 3. mieste sa umiestnila Margaréta Kluvancová z Nitrianskeho Rudna. U chlapcov vyhral Ján Uhliar, druhý bol Alex Kováč a na 3. mieste sa umiestnil Simon Kováč zo Zemianskych Kostolian. Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo Nováky "A".

    • Olympijský festival
     • Olympijský festival

     • Predposledný školský deň na 1. stupni patril 10. ročníku  Olympijského festivalu Slovenska. Športovali sme v duchu hesla  RÝCHLEJŠIE, PRESNEJŠIE, ČESTNE A S RADOSŤOU v piatich disciplínach – slalom, beh cez prekážky, hod na cieľ, koše a kolky. Okrem prvákov si všetky triedy zahrali aj  turnaj vo vybíjanej. Víťazi zvíťazili, ostatní vyhrali nad lenivosťou a nudou.  Ešte krátky oddych, občerstvenie a vyhodnotenie. Ďalší ročník za nami, ale nás šport baví, čakajú nás ďalšie výzvy a víťazstva.

    • OTVORENÉ LABORATÓRIUM
     • OTVORENÉ LABORATÓRIUM

     • Spojená škola  Nováky pripravila pre žiakov 8.ročníka laboratórne cvičenie Slečna Marpleová a pirátsky poklad.

      Cvičenie sa realizovalo formou detektívneho pátrania, ktoré bolo založené na dôkazových reakciách niektorých kovov.   Každý žiak mal vytvorené podmienky pre samostatnú realizáciu experimentov.

       

      Do galérie Otvorené laboratórium boli pridané fotografie.

    • Výlety, výlety...
     • Výlety, výlety...

     • Sezóna školských výletov začala. Druháci navštívili zveropark  pri Žarnovici, tretiaci rozprávkové mestečko Habakuky a prváci letisko v Prievidzi, kde prebiehal Deň polície.

      Do galérie Prváci na Dni polície boli pridané fotografie.

      Do galérie Zveropark Žarnovica boli pridané fotografie.

      Do galérie Habakuky boli pridané fotografie.

     • Projekt Ekoškola na dosah!

     • Držte nám palce, aby bol náš projekt úspešný a aby sme cez Nadácia Pontis a grant Ekoobec 2018 - Ekoškola na dosah! získali finančné prostriedky na výmenu svietidiel v triedach.