• Zvonenie

    •  

      Prehľad vyučovacích hodín a prestávok

                                      roč.1.-4.                           roč. 5.-9.

     1.vyuč.hodina             

     7,45 –  8,30 hod.

       7,40 -   8,25 hod

     2.vyuč.hodina             

     8,35 –  9,20 hod.

       8,30 -   9,15 hod.

     3.vyuč.hodina

     9,35 – 10,20 hod.

       9,30 - 10,15 hod.

     4.vyuč.hodina

     10,40 – 11,25 hod.

     10,25 - 11,10 hod

     5.vyuč.hodina

     11,30 – 12,15 hod.

     11,15 - 12,00 hod.

     6.vyuč.hodina

     12,25 – 13.10 hod.

     12,30 - 13,15 hod.

     7.vyuč.hodina

      

     13,25 - 14,10 hod