• Výbor Rady rodičov

    • Rodičovská rada pri ZŠ Nováky

     Bc. Tatiana Foltánová                 -  predseda

     Ing. Ingrid Kmeťová                    -  podpredseda

     Jana Zemková                               -  zapisovateľ

     Bc. Klára Benková                        -  hospodár

      

     Do Rady školy za rodičov: 

     Bc. Tatiana Foltánová

     Bc. Michal Turk

     Bc. Lucia Radosová

     Ing. Rastislav Šalga

      

      

     Revízna komisia pri ZŠ Nováky

     Mgr. Michaela Zaťovičová     - predseda

     Ing. Marianna Chlpeková     - člen

     Jozef Michálek                         - člen

      

     triedni dôverníci šk. rok 2019/2020

     Trieda

     priezvisko

     meno

     1.A

     Michálek 

     Jozef

     1.B

     Ing. Chlpeková 

     Marianna

     2.A

     Šmýkalová

     Jana

     2.B

     Ing. Gubová

     Martina

     3.A

     Ing. Rusová

     Anna

     3.B

     Bc. Foltánová

     Tatiana

     4.A

      Bc. Türk

     Michal

     4.B

     Mgr. Tänzerová

     Martina

     5.A

     Mgr. Rusová

     Andrea

     5.B

     Mgr. Zaťovičová

     Michaela

     6.A

     Geschwandtnerová

     Tatiana

     6.B

     Zemková

     Jana

     7.A

     Ing. Kmeťová

     Ingrid

     7.B

     Geschwandtner

     Ján

     8.A

     Bc. Benková

     Klára

     8.B

     Čičmancová

     Júlia

     9.A

     Jánošíková

     Anna

     9.B

     Stančeková

     Dajana