• Kto sa pýta, ten sa dozvie. Kto sa dozvie, ten už dosť vie. Ten, kto dosť vie, nie je hlúpy, to sa nedá nikde kúpiť!
   • Daniel Hevier
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Myslím, že to dokážem. Viem, že to dokážem.
   • Čím viac čítaš, tým viac vieš. Čím viac sa učíš, tým viac miest navštíviš.
   • Dr. Suess
   • Naša duševná bystrosť sa rozvíja tým, že sami riešime problémy, nie tým, že nám niekto ukazuje, ako ich možno riešiť.
   • Paul Lockhart
   • Nečakajte, kým budú dokonalé podmienky. Podmienky sa stanú dokonalými tým, že začnete.
   • Alan Cohen
   • Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.
   • Maya Angelou
   • Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.
   • John Wooden
     • Bagetka pre Petronelku!

      S radosťou Vám oznamujeme, že sa na bagetkách a rožkoch za celý tento týždeň vyzbieralo 207,70 EUR!

      Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, a najmä firme

      Catering Josip, s. r. o., ktorá celý tento výťažok venovala Petronelke!

     • Deň rodiny

      Prvostupniari zlúčili 3 krásne sviatky - Deň matiek. Deň detí a Deň otcov do Dňa rodiny a pripravili podujatie, na ktorom sa členovia rodín spolu "hrali" aj súťažili. V niečom mali navrch deti, v niečom dospelí. A veru, nie všetky deti vedia prijať prehru s úsmevom, ale aj to sa treba naučiť .).

    • Výtvarné pomôcky pre budúce ročníky 5.-8.
     • Výtvarné pomôcky pre budúce ročníky 5.-8.

      Vážení rodičia žiakov 2. stupňa.

      Každý rok sa nám na vyučovaní výtvarnej výchovy objavuje ten istý problém - žiaci si zabúdajú nosiť výtvarné pomôcky na vyučovanie. Z toho vyplýva rad nepríjemností - žiak je pokarhaný, v strese alebo len tak presedí vyučovaciu hodinu. V snahe vyhnúť sa takýmto problémom prichádzame s nasledujúcou iniciatívou: Škola zabezpečí výtvarné pomôcky (výkresy, farby, štetce, farebné papiere, tuš, lepidlá, lep. pásky a iné) spoločne pre celú triedu a konkrétne pre každé dieťa, ktoré do konca šk. roka prinesie tr. učiteľovi na tento účel 4,- eurá. Zároveň sme oslovili nášho dlhoročného dodávateľa učebných pomôcok Daffer, cez ktorého si objednávate zošity pre budúci šk. rok, že do sady už nebude ponúkať výtvarné pomôcky a o to bude balík so zošitami lacnejší. Aby sa nám podarilo zabezpečiť aktívnu prácu všetkých žiakov na Výtvarnej výchove na 2. stupni - (budúce r

     • Do školy na bicykli

      Decká prijali výzvu vážne a takmer všetky prišli na bicykloch. Pani učiteľky pripravili tréningové cyklocesty s dopravnými značkami. Cyklisti si precvičili jazdu na ceste pre cyklistov, vjazd do kruhového objazdu, zastavenie pred priechodom pre chodcov a pred hlavnou cestou... V jazde zručnosti museli prejsť slalomovú dráhu a napokon si vyskúšali aj najpomalšiu jazdu a celkom si ju užívali. Keby pribudli bezpečné cyklocesty mestom a "parkoviská" pre bicykle...

     • Olympiáda detí hornej Nitry 2018

      Dňa 18.5.2018 nás žiaci šiesteho a siedmeho ročníka (Valéria Tupá, Zoja Žiaková, Sofia Svitková, Ivan Blahovič, Peter Málek, Patrik Bruška) boli reprezentovať na podujatí Olympiáda detí hornej Nitry. V behu na 800 metrov chlapci, kde nás reprezentoval Patrik Bruška, nám len o dve stotiny ušiel stupienok víťazov. Žiaci však nemusia byť sklamaní, podali skvelé výkony. Veríme, že v ďaľších rokoch si prinesú aj nejaké medaily.

    • Zbierka hračiek pre dievčatko
     • Zbierka hračiek pre dievčatko

      Dobronosi vyhlasujú zbierku hračiek pre 2-ročnú Anetku. Vyrastá sama so svojou maminou.Keďže peňazí nemajú nazvyš, hračky od Vás by Anetku veľmi potešili.

      Zber v triede p. uč. Závadskej.

      Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
   • zsnovaky@gmail.com
   • zsnovaky@gmail.com
   • 046/5461 483 - ekonomický úsek
    046/5460 129 - riaditeľka školy
    0911502799 - špeciálny pedagóg
    046/5461 484 - ročníky 1.-4.
    046/5461 104 - školská jedáleň
    0948484998 - zborovňa r. 1.-4.
    0948227500 - zborovňa r.5.-9.

   • Adresa školy: Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky
   • 36126799
  • Prihlásenie