• Kto sa pýta, ten sa dozvie. Kto sa dozvie, ten už dosť vie. Ten, kto dosť vie, nie je hlúpy, to sa nedá nikde kúpiť!
    • Myslím, že to dokážem. Viem, že to dokážem.
     • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
      • Čím viac čítaš, tým viac vieš. Čím viac sa učíš, tým viac miest navštíviš.
       • Naša duševná bystrosť sa rozvíja tým, že sami riešime problémy, nie tým, že nám niekto ukazuje, ako ich možno riešiť.
        • Nečakajte, kým budú dokonalé podmienky. Podmienky sa stanú dokonalými tým, že začnete.
         • Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.
          • Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.
             • Minikoncert 8.A. pre piatakov

              ... aby ukázali, že sa hudbou dá vyjadriť radosť aj smútok, vážnosť aj pobavenie, že možno spievať a hrať spoločne, ale byť aj sólistami, rozhodli sa v triede 8.A. pripraviť Minikoncert pre piatakov. Počas vyučovacej hodiny hudobnej výchovy znela pieseň Cup song - súhra spevu a zvuku plastových pohárikov, skladba Tambouryne pre dve flauty, ľudová pieseň Z Východnej dievčence, pieseň Skúšame sa nájsť a predviedli aj spojenie nástrojov ukulele a kachón. A boli výborní :)

             • Druháci v knižnici

              Aj tento školský rok čítavajú prvostupniari v mestskej knižnici. Pani knihovníčka im porozpráva o pekných knihách, prečíta úryvok z niektorej z nich a potom si už školáci vyberajú a čítajú sami. Do galérie Druháci v knižnici boli pridané fotografie.

             • Riaditeľské voľno

              29.10.2018

              Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10.2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

            • Plavecký kurz
             • Plavecký kurz

              V pondelok 15.10.2018 začíname so sériou plaveckých kurzov. Každý ročník 1.-4. absolvuje 5 denný výcvik.

              2. ročník - 15.10 - 19.10.2018

              3. ročník - 22.10. - 26.10.2018

              4. ročník - 5.11. - 9.11.2018

              1. ročník - 8.4. - 12.4.2019.

              Plavecký kurz 2.- 4. ročníka sa uskutoční v plavárni v Lehote pod Vtáčnikom. Obe triedy každého ročníka sa schádzajú v budove škole na Ul. J.C.Hronského už o 7.10, potom spoločne odchádzajú autobusom o 7.30, ktorý bude pristavený pri futbal. štadióne. Triedy pod vedením plaveckého inštruktora sa v bazéne striedajú, trieda, ktorá momentálne nie je v bazéne, bude mať pridelenú miestnosť, kde sa bude učiť. Návrat každý deň očakávame okolo 10.45, deti budú pokračovať vo vyučovaní.

            • Október so starkými v našej škole
             • Október so starkými v našej škole

              Na 1. stupni pripravujeme:

              1. A,1. B - Ako sa učili naši starí rodičia. Tematický deň

              2.A - Učíme sa v prírode s rodičmi a starými rodičmi

              2.B - Čítame si so starými rodičmi

              3.A, 3.B - List starým rodičom

              4.A, 4.B - INTERVIEW so starými rodičmi

          • Prihlásenie

          • My na FB

          • Nadpis

           Streda 17. 10. 2018
          • Partneri

           • Nadácia Volkswagen Slovakia
           • Fortischem a.s.
           • Eduma
           • Akadémia Alexandra
           • Nadácia Pontis
           • Dobrá škola
           • Indícia n.o.
           • EXAM testing, s.r.o.
           • CEEV Živica
           • Slovenské elektrárne