Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 197 DF/197 IMREX oprava hydroizolácie strechy 1 094,40 s DPH 19.09.2016 Objednávka č.67 Objednávka č.67 IMREX Holding, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 212 prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH 390 Interaktívna škola, s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 12.09.2017
Zmluva Príloha č.2 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č.T-2009/ZŠ/03/BT odberový diagram pre rok 2019 s DPH 31.12.2019 BENET s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 232 prevoz obedov 09/2018 150,00 s DPH objednávka č.6 objednávka č.6 30.09.2019 Jozef Zaťovič ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 30.09.2018
Faktúra 200 tepelná energia 07/2018 4 440,67 s DPH T-2009/ZŠ/03/BT T-2009/ZŠ/03/BT 17.08.2019 BENET s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 21.11.2018
Zmluva Zmluva o dielo Rekonštrukcia a maľovanie stien a stropov v priestoroch školskej kuchyne a jedálne 13 476,97 s DPH 20.07.2019 3KMZ s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy Školskej jedálne pri Základnej škole Nováky 6 259,00 s DPH 20.07.2019 Milan Baláž UMRBRELLA Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Kupní smlouva 12004-2019 Elektrický konvektomat s injekčným vývijaním pary- pre prípravu jedál v ŠJ 14 992,38 s DPH 15.07.2019 RETIGO s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva zmluva o sponzorskom dare sponzorský dar na podporu vzdelávania 100,00 s DPH 20.06.2019 MSM pre ľudí,o.z. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD č.2014/133 používanie aplikácie VEMA-modulpre rekreačné poukazy 7/1mes s DPH Zmluva o využívaní projektu č.202/33 Zmluva o využívaní projektu č.202/33 30.04.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky 23.01.2019
Zmluva Memorandum o spolupráci Vzdelávací projekt ŠKOLA, EDULAB, AGEMSOFT s DPH 12.04.2019 Nezisková organizácia EDULAB Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Darovacia zmluva odmena pre víťazný tím kvízu EMQ 300,00 s DPH 11.04.2019 Slovenská banková asocácia Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu č.18557 Škola v prírode pre 2. a 4. ročník 8453.90(3500štátnadotácia) s DPH 11.04.2019 Bombovo cestovná kancelária, s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Mgr.Viera Pechová Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 477,84 ecosol do umývačky riadu + čistiace prostriedky 477,84 s DPH objednávka č.19 objednávka č.19 26.02.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019
Faktúra 39 aplikačné a systémové konzultácie 189,18 s DPH telefonická objednávka telefonická objednávka 26.02.2019 VEMA s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019
Faktúra 37 účastnícky poplatok 437,00 s DPH Prihláška Prihláška 22.02.2019 Indícia, n.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019
Faktúra 38 pracovné zošity z informatiky + softvér 196,12 s DPH Objednávka č.18 Objednávka č.18 22.02.2019 Indícia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 26.02.2019
Faktúra 36 Oprava elektroinštalácie KNIŽNICA 762,49 s DPH Objednávka č.12 Objednávka č.12 18.02.2019 ZAMSTAV SK s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 35 Podlahovina KNIŽNICA 1 815.91 s DPH Objednávka č.13 Objednávka č.13 18.02.2019 ZAMSTAV SK s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 34 Uprava osvetlenia a rozvody KNIŽNICA 491,19 s DPH Objednávka č.14 Objednávka č.14 18.02.2019 ZAMSTAV SK s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3189