Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 197 DF/197 IMREX oprava hydroizolácie strechy 1 094,40 s DPH 19.09.2016 Objednávka č.67 Objednávka č.67 IMREX Holding, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 212 prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH 390 Interaktívna škola, s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 12.09.2017
Zmluva Zmluva RAJO predĺženie platnosti zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov pre žiakov s DPH 01.09.2018 Rajo a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Dodatok č.DBK/18/06/0790 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/02/058 zo dňa 27.02.2009 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice- služieb BEZKRIEDY PLUS 18,00 s DPH 01.09.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Dodatok č.2 k PZ 11413642 -doplnenie poistných dojednaní,aktualizácia poistných súm,aktualizácia príloh, 2 692,23 s DPH 15.08.2018 Union poisťovňa,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Dodatok 01.07.2018 k PZ 11413642 -doplnenie poistných dojednaní,aktualizácia poistných súm,aktualizácia príloh, 2 582,51 s DPH 29.06.2018 Union poisťovňa,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Zmluva o výpožičke bezplatné dočasné užívanie schodolezu SHERPA N902 pre imobilné osoby s DPH 18.06.2018 Mesto Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Dodatok k Zmluve č.2029998094 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb t.č. 0465461483,04654661104,0465460129 29/1mes s DPH 29.05.2018 Slovak Telecom, a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s DPH 25.05.2018 Mesto Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov Špeciálnej základnej školy s DPH 24.05.2018 Špeciálna základná škola Nováky Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Zmluva 11-313990 Poistenie zodpovednosti za škodu 765,12 s DPH 14.03.2018 Union poisťovňa,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 3 Virtuálna knižnica 01/201/-12/2018 198,72 s DPH zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 15.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 31.01.2018
Faktúra 2 Virtuálna knižnica 12/2017 16,56 s DPH zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 zmluva o poskytovaní služieb č.vk/09/02/058 08.01.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 322 spotrebný materiál 54,22 s DPH 05.01.2018 M+M Nova Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 323 občerstvenie 71,10 s DPH 05.01.2018 Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 325 telefon 12/2017 59,92 s DPH 05.01.2018 T-com Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 1 IKT služby 01/2018 450,00 s DPH Objednávka č.1 Objednávka č.1 05.01.2018 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 326 telefon 12/2017 14,00 s DPH 02.01.2018 T-com Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 327 telefón 12/2017 10,00 s DPH 02.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
Faktúra 324 oprava prevádzkového stroja 187,80 s DPH 02.01.2018 AAA Gastro s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 15.01.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2808