Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 197 DF/197 IMREX oprava hydroizolácie strechy 1 094,40 s DPH 19.09.2016 Objednávka č.67 Objednávka č.67 IMREX Holding, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 212 prístup do databázy testov ALF 390,00 s DPH 390 Interaktívna škola, s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 12.09.2017
Zmluva 11-313990 Poistenie zodpovednosti za škodu 765,12 s DPH 14.03.2018 Union poisťovňa,a.s. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Chlupíková Anna PaedDr. Riaditeľka ZŠ Nováky
Faktúra 321 samolepky 6,00 s DPH 27.12.2017 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 319 kuchynské pomôcky 1 000,00 s DPH 27.12.2017 CORA Ing. Jozef Šifra Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 320 projektory 1 200,00 s DPH 27.12.2017 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 318 hygienické potreby 706,40 s DPH 22.12.2017 PP-SOT, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 317 nábytok do zborovne ZŠ 1-4roč 2 700,00 s DPH 22.12.2017 STROJOP s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 316 školský nábytok doučebne 5 000,02 s DPH 22.12.2017 STROJOP s.r.o Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 315 nábytok - multifunkčná učebňa 2 929,32 s DPH 22.12.2017 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 314 nábytok - multifunkčná učebňa 2 070,68 s DPH 22.12.2017 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 311 odvoz kuchynského odpadu 12/2017 30,00 s DPH 21.12.2017 eNFe s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 309 tonery 502,16 s DPH 21.12.2017 InkTech-Miroslav Balážka Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 312 telefon 12/2017 ŠP 25,43 s DPH 21.12.2017 T-com Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 313 BOZP služby za mesiac 10-12/2017 88,00 s DPH 21.12.2017 BP-COM, s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 27.12.2017
Faktúra 310 48hodín krúžková činnosť 240,00 s DPH 21.12.2017 Mgr. art. Katarína Máliková Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 308 prevoz obedov 11/2017 120,00 s DPH 15.12.2017 Jozef Zaťovič ANGEL Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 307 IKT služby v 12/2017 450,00 s DPH 15.12.2017 ITES s.r.o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 306 vodné stočné IV.Qv 300,52 s DPH 14.12.2017 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
Faktúra 305 vodné stočné IV.Qv 1 363,63 s DPH 14.12.2017 VEOLIA voda Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková Riaditeľka ZŠ Nováky 22.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2789