• Organizácia vyučovania

    •  Prehľad vyučovacích hodín a prestávok

         roč.1.-4.                           roč. 5.-9.

     1.vyuč.hodina             

     7,45 –  8,30 hod.

       7,40 -   8,25 hod

     2.vyuč.hodina             

     8,40 –  9,25 hod.

       8,35 -   9,20 hod.

     3.vyuč.hodina

     9,40 – 10,25 hod.

       9,40 - 10,25 hod.

     4.vyuč.hodina

     10,35 – 11,20 hod.

     10,35 - 11,20 hod

     5.vyuč.hodina

     11,30 – 12,15 hod.

     11,30 - 12,15 hod.

     6.vyuč.hodina

     12,25 – 13.10 hod.

     12,25 - 13,10 hod.

     7.vyuč.hodina

      

     13,40 - 14,25 hod