• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Regionálne kolo

    • Tereza Herdová

    • 1. miesto
    • Jazykový kvet · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Ivana Sahuľová

    • účasť
    • Jazykový kvet · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Kristína Chudá

    • 1. miesto jednotlivcov, 2. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Dominik Petriska

    • 3. miesto jednotlivcov, 2. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Juraj Jánošík

    • 2. miesto jednotlivcov, 3. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Dianka Urbáneková

    • 3. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017 / 2018
  • Celoštátne kolo

    • Daniel Toronyi

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Daniel Šrajer

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Matúš Stanček

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • 3.A

    • Záchrana som ja · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
  • Krajské kolo

    • Dominika Plekancová

    • 2. miesto
    • Súťaž v zručnosti · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Jana Svačeková

    • 3. miesto
    • Súťaž v zručnosti · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Timea Klopčeková

    • účasť
    • Krajské kolo v streľbe · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Adam Baránek

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Andreas Hajnovič

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Denis Kresťanko

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Filip Mujkoš

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Adrián Jakubis

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Dominik Petriska

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Bruno Hanus

    • 2. miesto
    • Florbal · Krajské kolo · 2017 / 2018
  • Kontakty

   • Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
   • zsnovaky@gmail.com
   • zsnovaky@gmail.com
   • 046/5461 483 - ekonomický úsek
    046/5460 129 - riaditeľka školy
    0911502799 - špeciálny pedagóg
    046/5461 484 - ročníky 1.-4.
    046/5461 104 - školská jedáleň
    0948484998 - zborovňa r. 1.-4.
    0948227500 - zborovňa r.5.-9.

   • Adresa školy: Základná škola, Pribinova ul.123/9, 972 71 Nováky
   • 36126799
  • Prihlásenie