• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017/2018

  • Regionálne kolo

    • Kristína Chudá

    • 1. miesto jednotlivcov, 2. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Dominik Petriska

    • 3. miesto jednotlivcov, 2. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Juraj Jánošík

    • 2. miesto jednotlivcov, 3. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Dianka Urbáneková

    • 3. miesto dvojíc
    • Valentínska diabolka · Regionálne kolo · 2017/2018
  • Celoštátne kolo

    • Matúš Tänzer

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Adam Putiška

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Natália Farkasová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Isabella Dzuríková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Sebastián Karak

    • úspešný riešiteľ - 100%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Nela Nechalová

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Marek Zajačka

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Bianka Briatková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Eliška Briatková

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Daniel Toronyi

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Daniel Šrajer

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Matúš Stanček

    • Cena riaditeľa Interaktívnej školy
    • Animuj svoj svet · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • 3.A

    • Záchrana som ja · Celoštátne kolo · 2017/2018
  • Krajské kolo

    • Maroš Kalinay

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda z matematiky · Krajské kolo · 2017/2018
    • Dominika Čerňanská

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda z matematiky · Krajské kolo · 2017/2018
    • Dominika Čerňanská

    • úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda · Krajské kolo · 2017/2018