• Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • „Október alebo  január,  nám je to jedno, my máme našich starkých radi celý rok! Radi sa s nimi rozprávame,  hráme, všeličo spolu vyrábame, učíme sa od nich. A ľúbime ich.“

      Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Celý minulý týždeň sa aj na „hornej“ škole  hovorilo o jedle,  o dôležitých a zdravých zložkách potravy, o ceste potravín na náš stôl aj o plytvaní potravinami. Žiaci poznávali  a tvorili, piekli a ochutnávali, prezentovali a hádali, písali a počítali... Bolo to také chutné učenie.

      Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V októbri ukončili žiaci 2. – 4. ročníka plavecký výcvik.  Takmer všetci sa stali plavcami a najradšej by hneď odcestovali  na dovolenku alebo aspoň na welnes k vode laugh.  Veľká vďaka trénerom vodného póla – p. Petrovi Nižnému, Danielovi Veterníkovi a Martinovi  Hrivnákovi.

      Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

    • Informačný seminár
     • Informačný seminár

     • Je pre nás dôležité hľadať možnosti zlepšovania sa v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov, preto sa p. učiteľky Závadská a Lajčáková zúčastnili Informačného semináru, ktorý sa týkal Výzvy k predkladaniu návrhov projektov v programe Erasmus Plus.  Organizátorom podujatia bola SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

    • Ruské kolky 2017
     • Ruské kolky 2017

     • V mesiaci október sa uskutočnil 1. ročník v hre „RUSKÉ KOLKY“. Zapojilo sa 37 žiakov a žiačiek. Výsledky: 1. miesto A.Bendík 6.A – 24bodov, 2. miesto A. Karaková 7.A – 23bodov , 3.miesto V.Tupá a D. Kováč 6.A – po 21bodov.

     • POĎAKOVANIE

     • Veľmi pekne ďakujeme p. Žemberovi za dovoz dosiek z Banskej Bystrice. Dosky sú určené na lavice a stoly pre triedu v prírode. Zároveň ďakujeme tomuto obetavému rodičovi za opravu preliezok pri ročníkoch 1.-4. 

       

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • V pondelok 30.10. a utorok 31.10. majú žiaci jesenné prázdniny. 

      V stredu 1.11. je štátom vyhlásený Deň pracovného pokoja. 

      Do školy prídu žiaci opäť vo štvrtok 2.11.2017. 

    • Trieda v prírode
     • Trieda v prírode

     • S Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne budujeme krásnu triedu v prírode - najskôr sme vymenili škaredú betónovú podlahu za krásnu kamienkovú dlažbu, vytrhali staré hnilé dosky z lavičiek, natreli konštrukciu a osadili plot. Ploty síce neradi staviame, ale chceme si chrániť svoju prácu pred vandalmi. Aj tak sme museli už dosť vecí po nich opravovať. Ale pozrite sa, ako nám to ide - vieme už betónovať, miešať živicu s kamienkami, natiahnuť pletivo, použiť vodováhu, skrutkovač, štetec, pílku ... a vlastne všetko, čo praví majstri k svojej práci potrebujú. Všetko nás to naučil p. uč. Janko Trlík.Ešte nás čaká položenie nových dosiek a strecha nad sedenie. A keď to bude hotové, istotne si tam spolu dáme horúci čaj z byliniek, ktoré vyrastajú neďaleko v školskej záhrade.Do galérie Trieda v prírode boli pridané fotografie.

     • Zmena poplatkov ŠJ, ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že s platnosťou od mesiaca november 2017 podľa nariadenia VZN č. 4/2017 mesta Nováky a v zmysle zákona 245/2008 Z.z. Školský zákon § 140 ods. 8 zákonný zástupca prispieva

      - v školskej jedálni na úhradu režijných nákladov na jedného žiaka vo výške 2 eurá/mesačne. Tento príspevok uhrádza spolu s úhradou nákladov na jedlo.

      - v školskom klube detí je výška príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Školskom klube detí pri ZŠ v Novákoch vo výške 4 eurá/mesačne.

      Rozhodnutia o poplatkoch sú zverejnené na nástenkách v ŠJ a ŠKD. 

    • Florbal chlapci
     • Florbal chlapci

     • Žiaci 9. ročníka (Filip Mujkoš, Anton Tarnóczy, Patrik Tisaj, Adrián Jakubis, Dávid Hrdý, Dominik Petriska, Ján Uhliar, Adam Baránek) sa zúčastnili florbalovej súťaže, kde po siedmich víťazstvách v obvodovom a okresnom kole postupujú do regionálneho kola. Držíme im palce! 

    • Záchrana som ja v 3.A
     • Záchrana som ja v 3.A

     • Aj žiaci 3.A sa zapojili do projektu "Záchrana som ja". Pod vedením p. učiteľky Ivany Majerovej sa hravou formou oboznámili s témou prvej pomoci  a záchrany života. 

      Do galérie 3.A: Fotoalbum boli pridané fotografie..

     • Poďakovanie Nadácii Bane

     • Sme veľmi vďační Nadácii Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Prievidza, že ako prvá z oslovených spoločností podporila náš projektový zámer vybudovať v škole moderné vzdelávacie centrum - knižnicu pod názvom Kumštáreň! Nesmierne si vážime príspevok a veríme, že aj pomocou neho vytvoríme krásne priestory novej čitárne, študovne, prezentačnej miestnosti.

     • Poďakovanie

     • Veľmi pekne ďakujeme rodičovi, p. Ivanovi Hnáthovi, ktorý nám obetavo často pomáha v areáli školy. Tentokrát odstránil svojim vlastným náradím nebezpečné výstupy po odstránených stĺpoch na školskom ihrisku. Veľmi si vážime túto pomoc.

    • Záchrana som ja
     • Záchrana som ja

     • Odvážni prváci s p. učiteľkou Ivankou Jakubisovou sa výziev neboja. Zapojili sa do projektu neziskovej organizácie Falck s cieľom naučiť sa poradiť si v rôznych nebezpečných situáciách. Fotografie vám prezradia viac.

      Do galérie Záchrana som ja boli pridané fotografie.

    • Stavebnice Boffin na technike
     • Stavebnice Boffin na technike

     • V pondelok 2.10. sme si prevzali z Trenčianskeho samosprávneho kraja stavebnice Boffin a takto to už s nimi fičí na technickej výchove.Do galérie Stavebnice Boffin na technike boli pridané fotografie.

    • Zbierka Biela pastelka
     • Zbierka Biela pastelka

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci!

      V rámci zbierky Biela pastelka sa na našej škole vyzbieralo neuveriteľných 90 eur! 

      Ďakujeme Vám v mene všetkých slabozrakých a nevidiacich!

      Prajeme krásny deň! :) 

    • RUSKÉ KOLKY
     • RUSKÉ KOLKY

     • Pán učiteľ Trlík je nezmar vo vymýšľaní a realizácii super vecí pre žiakov, aby sa cez prestávky nenudili. Dnes sme sa prvýkrát pod jeho dozorom zahrali ruské kuželky pomocou prenosného stojana. Všetko vyrobil sám, z materiálov, ktoré si doniesol, zohnal, vyrobil a už aj rozbieha veľkoprestávkovú školskú ligu v tejto hre. Ďakujeme, p. učiteľ!

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.