• Postup do okresného kola mix vybíjaná

     •  MIX vybíjaná nám ide! 8.11. naši žiaci získali prvé miesto v obvodovom kole najmladších žiakov a postupujú do okresného kola! Držíme Vám palce, športovci - Abrahámová Sofia 3.A Kašša Marek 3.A Šimkovič Erik 3.A Baranec Filip 3.A Putiška Adam 3.B Karaková Nikol 4.A Toronyiová Timea 4.A Varinská Adelka 4.A Gatialová Saskia 4.B Grman Samuel 4.B Karak Sebastián 4.B Karaková Nina 4.B. 

     • Ujo Etos - detský muzikál

     • Do galérie Ujo Etos - detský muzikál boli pridané fotografie.

      Ujo Etos predviedol žiakom niekoľko ukážok slušného a neslušného správania a podporil ich peknými pesničkami.

    • HLASUJTE každý deň do 30.11.
     • HLASUJTE každý deň do 30.11.

     •  Nielen preto, že je NÁŠ, ale preto, že je naozaj skvelý - pošli mu hlas každý deň a možno pôjdeš na olympiádu s ním https://www.juniorskytim.sk/sportovec/matus-jedinak

      V našej blízkosti je mladý chalan, Matúš Jedinák. Je absolventom našej základnej školy. Pádluje v kajaku v klube rýchlostnej kanoistiky v Novákoch. Je juniorský majster Slovenska v kajakových disciplínach a prináša kovy aj z majstrovstiev Európy a pretekoch olympijských nádejí. Slovenský olympijský výbor vybral 20 najlepších juniorských športovcov v rôznych športoch, ktorých sa rozhodol podporovať. Nateraz spravili internetovú aplikáciu, cez ktorú sa dá hlasovať za Matúša aj za ostatných 19 športovcov. Kto z nich do 30.11. nazbiera najviac hlasov, dostane možnosť pozrieť sa na najbližšiu olympiádu. Je to pre Matúša veľmi motivačné. Nielen víťaz sa dostane na olympiádu, ale aj jeden z tých, kto za neho hlasoval....to môže byť motiváciou pre nás ostatných...

      Tento chlapec vstáva každé ráno veľmi skoro, aby stihol dvojfázové tréningy. Chce byť taký dobrý, aby uspel v prestížnych slovenských aj medzinárodných pretekoch. Obyčajný chalan, ktorý sebadisciplínou, vytrvalosťou, zodpovedným prístupom to dotiahol až k majstrovským titulom. Snaží sa trénovať až za hranicou svojich možností a podávať výkony, ktorými reprezentuje nielen náš kraj, ale celú krajinu. Je veľkou motiváciou pre mladých ľudí, aby sa vykašľali na drogy, mobily a počítače a niečo pre seba robili. Každý deň môžeš poslať jeden hlas. Cez rôzne aplikácie.

     • Návšteva nováckeho klubu dôchodcov

     • Do galérie Návšteva nováckeho klubu dôchodcov boli pridané fotografie.

      So žiakmi piateho a šiesteho ročníka sme navštívili klub dôchodcov v Novákoch. Nechýbala ani slzička šťastia od starých rodičov, pretože sme s deťmi pripravili pestrý program s pesničkami a básničkami. Oni nám za to pripravili sladké občerstvenie a vedomostný kvíz, pri ktorom si mali žiaci možnosť preveriť svoje vedomosti a spoločne sa zabaviť. Takto príjemné strávené popoludnie si žiaci určite niekedy ešte radi zopakujú. 

     • Čítaš? Poď do kníhkupectva!

     • Do galérie Čitaš? Poď do kníhkupectva! boli pridané fotografie.

      P. riaditeľka motivovala šiestakov na hodinách SJL, aby čo najviac čítali aj tým, že každému, kto prečíta cez prázdniny 100 strán, pôjde na výlet do kníhkupectva Martinus. Nevieme síce isto, či všetci podmienku splnili, ale väčšina šiestakov istotne áno a tak sme sa vybrali s p. učiteľkou triednou, p. riaditeľkou, p. asistentkou nielen do Martinusu, ale aj obzrieť staré mesto Bratislava a na záver........ EUROVEA..... :D Vo vlaku nám bolo síce dlho, ale veselo. Potešilo nás, že s nami bola aj Andrejova starká. Nákupy kníh žiakmi zas potešili p. riaditeľku. Dočítania, priatelia!

     • Burza stredných škôl v Partizánskom

     • Ponúkame možnosť našim deviatakom vybrať si strednú školu na Burze stredných škôl v Partizánskom - po dohovore s triednym učiteľom. 

    • Čo kedysi bolo v móde
     • Čo kedysi bolo v móde

     • Návšteva štvrtákov a VŠEVEDKOV v knižnici nebola len o knihách. Teta z knižnice pozvala p. Danielu Ťapuchovú, ktorá sa venuje výrobe krojov nášho regiónu. Porozprávala im, že aj naši  predkovia sa radi pekne obliekali. Odev si však museli od nitky vyrobiť sami. Že sa im žilo  ťažšie, ale aj oni sa radi  zabávali. Pridala veselé príhody aj pesničky. A deti sa nedali zahanbiť, lebo pekných piesni vedia veru tiež dosť.

      Do galérie Čo kedysi bolo v móde boli pridané fotografie.

    • Vyhrali sme!
     • Vyhrali sme!

     • A viete čo? Vyhrali sme! Naši šikovníci z 1. stupňa sa viacerí zapojili so svojimi triedami a p. učiteľkami do súťaže Záchrana som ja a trieda 3.A s p. učiteľkou Majerovou dokonca VYHRALA! A tak sa môžeme tešiť na ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor, ktorý u nás v škole umiestnia organizátori - FALCK a nadácia Allianz! /http://www.zachranasomja.sk/aktuality/pozname-vitazov-vysledky/

    • Zážitkové vyučovanie
     • Zážitkové vyučovanie

     • V rámci zážitkového vyučovania sme s druhákmi skúšali, ako sa učili naši starí rodičia – písali sme brkami, na tabuľky, skúšali si  ozdobné písmo, niektorí dokonca stáli v kúte .laugh

      Do galérie Zážitkové vyučovanie boli pridané fotografie.

     • Testovanie 5 - informácia pre rodičov

     • INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA O TESTOVANÍ 5

       

      Všetky informácie nájdete podrobne na stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 5

      termín – 22.11.2017 - streda

       

      TERMÍN TESTOVANIA - 22. november 2017 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

       

      CIELE TESTOVANIA  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

      poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

       

      TESTY ADMINISTRUJÚ - pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný  predmet

       

      TESTOVANÉ PREDMETY- matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      ŠPECIFIKÁCIA TESTOV - je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

       

      ČAS RIEŠENIA TESTOV  60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

       

      POČET TESTOVÝCH ÚLOH  30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

       

      TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV

      MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh), úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

      VYUČOVACÍ JAZYK-  úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh), úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

       

      VZDELÁVACÍ OBSAH

      MATEMATIKA Čísla, premenné a počtové výkony s číslami, Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  Geometria a meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  Logika, dôvodenie, dôkazy, praktický kontext života, matematický školský kontext

      VYUČOVACÍ JAZYK  Jazyk a komunikácia,  Komunikácia a sloh,  Čítanie a literatúra, úlohy na čítanie s porozumením

       

      HODNOTENIE ÚLOH  1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

       

      POVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK- pero, ktoré píše namodro

      NEPOVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK - pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra,  výpisky, učebnice, študijné materiály

       

      TERMÍN A SPÔSOB ZASLANIA VÝSLEDKOV

      december 2017 – január 2018  elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

    • Plavecký výcvik 5.ročník
     • Plavecký výcvik 5.ročník

     • Aj žiaci piateho ročníka od 23.10 - 27.10.2017 úspešne absolvovali plavecký výcvik. Žiaci boli vo vode hotoví plavci. Každý si domov odniesol diplom. Vďaka patrí trénerom – p. Petrovi Nižnému, Danielovi Veterníkovi, Martinovi  Hrivnákovi a Róbertovi Martanovičovi.

     • Exkurzia: Svätý Anton - Banská Štiavnica

     • V piatok sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do kaštieľa vo Svätom Antone a banského skanzenu v Banskej Štiavnici. V kaštieli navštívili 13 historických miestností, oratórium, kaplnku a poľovnícku expozíciu. V banskom skanzene si pozreli krátky dokument o práci v bani a prešli sa štôlňou Bartolomej. Nemohli sme obísť protitureckú pevnosť Nový zámok, dom Maríny a Trojičný stĺp v centre Banskej Štiavnice. 

      http://zspribno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=478

     • Stretnutie s bývalými zamestnancami.

     • Radi sa vraciame na miesta, kde sme prežili kus svojho života. A tak sme dnes s úctou a vďakou privítali medzi nami naše bývalé p. učiteľky, p. vychovávateľky, p. kuchárky,p. upratovačky.Pozreli si aj obe budovy svojej školy po rokoch... Páčila sa im, aj deti, ktoré ich potešili vystúpením. A veru, Mikulášovi vedeli aj zaspievať, aj zarecitovať, aby nakoniec dostali malý darček na pamiatku.

     • Zbierka plastových vrchnáčikov pre Leušku

     • Milí rodičia, učitelia a žiaci! Pomôžme Leuške! Ďakujeme!

     • Okresné kolo v streľbe

     • Dnes 24.11. sme opäť úspešne reprezentovali školu, mesto v okresnej súťaži v streľbe zo vzduchovky. Staršia kategória /K. Chudá, J. Jánošík, M. Oršula/ získala 2. miesto z ôsmych družstiev. Mladší žiaci /A. Kiaba, T. Klopčeková, A. Gilian/ obsadili 4. miesto zo šiestich družstiev. V súťaži jednotlivcov obsadili J. Jánošík a K. Chudá druhé miesta v staršej kat. V mladšej kat. T. Klopčeková a A. Kiaba obsadili 3. miesta. Timejka Klopčeková postúpila do krajského kola. Držíme jej palce!

     • Postup vo florbale do krajského kola

     • Naši žiaci (Mujkoš Filip, Tisaj Patrik, Petriska Dominik, Tarnoczy Anton, Uhliar Ján, Hrdý Dávid, Jakubis Adrián, Kresťanko Denis, Baránek Adam, Hajnovič Andreas, Hanus Bruno) opäť zvíťazili vo florbale. Darilo sa im v Partizánskom na regionálnom kole, kde po víťazstve s družstvami ZŠ Partizánske a Bánovce nad Bebravou postupujú na krajské kolo, Chlapcom gratulujeme a naďalej držíme palce! 

     • Výchovný poradca

     • Čo je to Duálne vzdelávanie? Informácia najmä pre rodičov žiakov 9. ročníka.   Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.