• Platby za stravu v školskej jedálni

     • UPOZORNENIE - PRED BUDOVOU ŠJ NA PRIBINOVEJ UL. JE DOČASNE ROZKOPANÝ AREÁL. POUŽITE, PROSÍM, VCHOD CEZ VEĽKÚ BRÁNU PRI BUDOVE ŠJ).

      Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať trojakým spôsobom: 

      trvalým príkazom

      jednorazovým prevodom na účet

      šekom. 

      Odporúčame trvalý príkaz s termínom splatnosti do 20. v danom mesiaci, preplatky budú zúčtované na konci šk. roka alebo pri ukončení stravovania sa v ŠJ. 

      Údaje pri zadávaní TRVALÉHO PRÍKAZU: číslo účtu ŠJ: 

      SK 5556000000009017675005  VS: 0906 + meno a priezvisko dieťaťa, trieda 

      Pri jednorazovom prevode na účet použite to isté číslo účtu + meno a priezvisko dieťaťa, trieda.

      Šek na platbu za stravu si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni v termínoch: 

      22.8. do 27.8.2018 v čase od 10.00 do 12.00

      28.8. do 31.8.2018 v čase od 10.00 do 13.00 

      Šek musí byť zaplatený a ODOVZDANÝ p. vedúcej ŠJ pred začiatkom mesiaca, za ktorý sa uskutočňuje platba s uvedením mena a priezviska  dieťaťa, triedou.

       

      CENA STRAVY: 

      Suma: I. stupeň (1-4 r.)    počet stravných dní              22 x 1,09 = 23,98 €  + 2 € réžia/ spolu: 25,98 €       

                II. stupeň(5-9 r.)      počet stravných dní              22 x 1,16 = 25,52 € + 2 € réžia/spolu: 27,52 €

               dospelý stravník    počet stravných dní              22 x 2,26 = 49,72 €

      Ceny sú určené VZN Mesta Nováky č. 4/2017. 

       

    • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
     • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • začne už o chvíľku, 3.9.2018  v pondelok

      slávnostným otvorením o 9.00 hod.

      na ihrisku pri budove školy roč. 1.-4.

      na Ul. J.C.Hronského v Novákoch.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.