• Okresné kolo TO

     • V okresnom kole Technickej olympiády obsadil A. Čičmanec 8.miesto v mladšej kat. zo 14-tich škôl. V st. kat. nás reprezentovali S. Kasana a T. Blaho. Skončili taktiež na ôsmom mieste zo 17-tich škôl. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Biblická olympiáda - triedne a školské kolo

     • Do triedneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo 23 žiakov, spomedzi nich si miesto v školskom kole vybojovali 6. Síce s veľmi tesným rozdielom bodov, no najúspešnejší a zároveň postupujúci do okresného kola sú: Simona Obertová, 8.A., Kristína Čechová 8.A., a Kamil Fábry 9.A. Okresné (dekanátne) kolo sa bude konať v jarných mesiacoch v Prievidzi.

     • Triedne a školské kolá olympiády z nemeckého jazyka

     • V mesiaci október sme sa zapojili do triednych kôl olympiády z nemeckého jazyka. Zapojilo sa 22 žiakov, do ďalšieho kola, tentokrát školského postúpilo 5 žiakov - Kamil Fábry z 9A, Kristína Čechová a Simona Obertová z 8A, Emma Putišková a Aneta Karaková z 8B. 

      V novembri nasledovalo školské kolo, v ňom sa víťazom stal Kamil Fábry z 9.A. a postúpil do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári v Prievidzi. Súťažili sme v kategórii 1A - začiatočník v druhom cudzom jazyku, v úrovni A1. 

     • VŠEVEDKO v motomúzeu

     • V pondelok sa deti  z krúžku Vševedko boli pozrieť v motomúzeu v Lehote pod Vtáčnikom. Prekvapilo ich množstvo "starodávnych" bicyklov, motoriek, áut a iných strojov a príslušenstva. Pochopili, že aj staré veci majú svoj význam a čaro. Naši Vševedkovia však pozerajú hlavne dopredu - možno práve niektorý z nich v budúcnosti pripraví svetu  dáke technické prekvapenie.

     • Vedecká hračka

     •  

      Perfektná výstava – žiaci sa  mohli  všetkého dotýkať  a pohrať sa s každým exponátom. Skvelí deviataci a ôsmaci ku každej hračke podali zaujímavý výklad alebo hádanku.  Nikomu sa nechcelo odísť a istotne by sa tu pohrali aj dospelí.

     • Výchovný koncert

     • o tom, že odpad tvorí každý z nás a jeho likvidácia sa stáva čoraz väčším problémom. Naši žiaci majú o triedení odpadu veľa informácií, presvedčili o tom aj aktérov výchovného programu. MY triedime - pridajte sa k nám aj VY -  stojí to len trochu námahy!

     • Náboj JUNIOR

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

      Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému, výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

      Tešíme sa, že naši žiaci spomedzi 24 družstiev v okrese obstáli na peknom 8. mieste.

     • Animuj svoj svet

     • Naši animátori potrebujú ešte 30 lajkov na FB stránke Animuj svoj svet, aby ziskali 1. miesto. Pomôžme im, prosím, sú šikovní. Otvorte FB Animuj svoj svet, vyhľadajte naše video a pod ním prosím, dajte lajk. ĎakujemeFB Animuj svoj svet

     • Zlepšujeme si prostredie

     • V suteréne budovy školy hrávame stolný tenis. A ten stĺp nám tam stále zavadzal - vždy to schytal, bol obitý, škaredý, aj keď sme ho niekoľkokrát ročne natierali. ALE teraz prišli naši chalani - majstri s p. učiteľom Trlíkom a urobili mu krásny obklad. Ďakujeme. 

     • Okresné kolo v streľbe - CVČ Partizánske

     • Dnes 23.11. sa zúčastnili naše dve družstvá na okresnom kole v streľbe, ktoré sa konalo v CVČ Partizánske. Naši žiaci boli pozvaní, ako hostia na túto súťaž. V mladšej kategórii nás reprezentovali: M. Cíger, T. Ďurina, S. Čajkovič. V st. kat. J. Jánošík, T. Klopčeková a D. Šnirc. Keď sme si porovnali výsledky zo školami v okrese PE, boli by sme skončili na 2. miestach v oboch kat. J. Jánošík a T. Klopčeková by postúpili do krajského kola v súťaži jednotlivcov. Naši žiaci získali nové skúsenosti, ktoré určite zúročia v okresnom kole, ktoré bude v Prievidzi.Poďakovanie patrí CVČ PE, že nám umožnili zúčastniť sa na ich okresnom kole!

     • GIVING TUESDAY

     • Možno poznáte tie nekonečne opakujúce sa reklamy o tom, čo si máte kúpiť. Ale my v škole vieme, že to nie je zmyslom ani Vianoc, ani nášho celého života. Preto sa pripájame k myšlienke Nadácia Pontis a nákupný ošiaľ Black Friday vystrieda#GivingTuesdayV utorok 27.11.2018 môžete urobiť dobrý skutok - obdarovať svojich spolužiakov maličkosťou, ktorá im urobí radosť.

     • Prevzali sme cenu za 1. miesto

     • P. riaditeľka v piatok 16.11. prevzala z rúk zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diplomy a vecnú cenu za 1. miesto  v celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle. 

     • Animuj svoj svet

     • Každoročne sa zapájame do súťaže v animácii. Tento rok Daniel Torónyi, Daniel Šrajer a  Matúš Stanček zanimovali pravidlá cestnej dopravy. Pomôžme im zvíťaziť hlasovaním na FB pod ich videom - tu

     • Svetlonosy v meste

     • Takto zachytil fotograf súťaž svetlonosov z tekvíc a lampiónový sprievod v našom meste. Hoci svetlá už dohoreli,  príjemná atmosféra, radosť z krásnych výrobkov šikovných rúk a pekného vystúpenia škôlkarov a školákov hreje aj v spomienkach. Upozornenie: Niektoré fotografie vzbudzujú strach :)

     • Záchrana som ja

     • Pani učiteľka Majerová zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA svojich prváčikov. Rozprávali sa o rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré vyžadujú rýchle a správne konanie. Svoje postoje stvárnili aj výtvarne.

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

      Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 

     • Kam po základnej škole?

     • Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

    • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
     • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!

     • Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

      Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

     • SOŠkársky päťboj

     • Tadeáš Blaho a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.

     • Poďakovanie za odstránenie havárie

     • Pred jesennými prázdninami sa v budove školy na Ul. J.C.Hronského vyskytla závažná havária - v zemi prasklo staré kanalizačné potrubie. Žiaľ, pôvodné rozvody už stratili svoju životnosť, a aj keď sme sa pokúšali využiť niekoľkokrát tlakové čistenie,  nepomáhalo to a už nebolo inej možnosti, len vybágrovať a vymeniť potrubie za nové. 

      Všetko sme stihli počas prázdnin, čím nebol ohrozený chod vyučovania, za čo ďakujem najmä p. zástupkyni A. Oršulovej, p. Milanovi Oršulovi st, firme Pepamont, firme Vepos a pracovníkom VPP.  PaedDr. A. Chlupíková, riaditeľka školy. 

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.