• Hodnotíme 1. polrok
     • Hodnotíme 1. polrok

     • 207 pochvál od triedneho učiteľa, 38 pochvál od riaditeľa školy, 2 pokarhania od riaditeľa školy, 5 pokarhaní od triedneho učiteľa a samé jednotky zo správania - a to všetko ešte len za 1. polrok. Teší nás výrazná prevaha pozitívneho správania sa našich žiakov, ich snaha v rozbiehajúcich sa olympiádach, ale i ochota pomáhať spolužiakom, starším ľuďom, byť aktívny v rovesníckom vzdelávaní, v športe. Len tak ďalej! Ďakujeme p. učiteľkám, p. učiteľom za oceňovanie krásnych prejavov správania sa a aktivity našich žiakov, za ich vedenie v súťažiach a formovanie osobnosti každého dieťaťa. A taktiež Vám, rodičia, patrí naša vďaka za spoluprácu, pomoc, ochotu, skvelú komunikáciu. Máme super deti!

     • Šaliansky Maťko

     • Do súťaže v prednese slovenskej povesti sa zapojila žiačka 3.B  Laura Fašanková a veľmi úspešne, v okresnom kole obsadila 2. miesto  vo svojej kategórii. Gratulujeme a nádejame sa, že svoj talent zúročí aj v iných recitačných súťažiach.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiari sú šťastlivo doma. Veríme, že si užili pekné počasie, šport, kolektív a čerstvý vzduch. Donieslo sa nám až do školy, že sa správali výborne a mali v izbách čisto, ako máloktorá iná škola. Za perfektný týždeň chceme poďakovať p. uč. Tänzerovej, vedúcej kurzu, ktorá všetko zorganizovala, tiež p. uč. Mištinovej a p. Abíkovi - lyžiarskym inštruktorom, ako aj našej milej a ochotnej p. zdravotníčke  K.Trebichavskej.  Samozrejme, veľká pochvala žiakom za správanie sa!

     • Kam po základnej škole?

     • Včera, 24.1.2019 prijali pozvanie zástupcovia stredných škôl, aby žiakom našej školy a ich rodičom bližšie porozprávali o podmienkach, možnostiach a výhodách štúdia na ich školách. Veľmi nás teší, že veľa rodičov i žiakov prejavilo záujem hlbšie poznať odpoveď na otázku: kam po základnej škole, že prišli a pýtali sa nielen rodičia a žiaci 9., ale aj 8. ročníka. Ďakujeme p. uč. Miklašovej, výchovnej poradkyni, za zorganizovanie tohto veľmi zmysluplného podujatia.

     • Vysvedčenie, prázdniny

     • Odpis vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1.2019. V piatok 1.2.2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2.2019. 

     • Burza stredných škôl

     • Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

     • P. riaditeľka u p. prezidenta SR

     • P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

    • Vzdelávanie učiteľov
     • Vzdelávanie učiteľov

     • Neustále sa vzdelávajú nielen naši žiaci, ale aj učitelia. Už v stredu, 16.1. privítame v našej škole výnimočného odborníka na vyučovanie informatiky, uznávaného v medzinárodnom meradle, p. prof. Ivana Kalaša, ktorý v rámci vzdelávania n.o. Indície príde ukázať učiteľom, ako ešte lepšie učiť informatiku na 1. stupni - https://www.ucn.sk/…/prof-ivan-kalas-emil-prinasa-zmenu-nie…

     • Technická zručnosť - krajské kolo v Trenčíne

     • Dnes 10.1. sa naši štyria chlapci - Tadeáš Blaho, Matúš Sány, Samuel Kasana a Adam Gilian zúčastnili na krajskom kole v súťaži " Technická zručnosť ". Súťažilo sa v dvoch disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. V každej disciplíne súťažilo po 30 žiakov z Trenčianskeho kraja. Vynikajúci úspech dosiahli Tadeáš Blaho, ktorý skončil na 2.mieste v kat. A a Samuel Kasana bol na 4. mieste v kat.B. Gratulujeme a  aj ostatným žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Výsledky jednotlivcov v T5
     • Výsledky jednotlivcov v T5

     • Rodičom a žiakom 5. ročníka sme zaslali do elektr. žiackej knižky ich výsledky testovania 5 z matematiky a slovenského jazyka. Zatiaľ máme len výsledky jednotlivcov a tešíme sa z výsledkov v matematike u:

       Sebastiána Karaka 93,3%, Saskii Gatialovej 90%, Izabely Dzuríkovej 90%, Patrika Stacheru 90%,Tamarky Vaskovej - 86,7%,Ninky Karakovej 86,7% Natalky Farkasovej 83,3%Petra Koupila 83,3%Tobiáša Štangu 83,3%Dominiky Dolníkovej 83,3%Nikolasa Janču 83,3%

      V SJL - najlepšie výsledky dosiahli: Nikol Karaková 93,3%Sebastián Karak 86,7%Izabela Dzuríková 86,7%Patrik Stachera 83,3%Ema Minarovičová 83,3%Matúš Rus 83,3%Sarah Széghyová 83,3%Natália Farkasová - 83,3%Saskia Gatialová 83,3%

      Ale testovali sa len dva predmety, v piatom ročníku (a nielen v ňom), máme veľa šikovných žiakov, ktorí vynikajú aj v iných predmetoch alebo zručnostiach. Lebo každý je v niečom super najlepší!

       

     • Platba ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na stránke školy po prihlásení sa svojim rodičovským kontom nájdete v časti platby nový predpis pre platbu za ŠKD - za mesiace január - marec 2019 vo výške 12 eur spolu /3 mes x 4,- €/. Prosíme o platbu prevodom na zverejnený účet ŠKD. Neposielajte prosím, viac finančných prostriedkov, ako je predpísané. Ďakujeme.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.