• Informatika s Emilom

     • Začíname s výukou programovania v 3. ročníku! Informatika s Emilom sa dostáva do našej školy vďaka preškoleniu vyučujúcich 1. stupňa. Žiaci získajú pracovné zošity ušité priamo na softvér, ktorý budú počas vyučovania využívať.

      Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

     • Biologická olympiáda

     • V školskom kole biologickej olympiády - kategória C boli všetci zúčastnení žiaci úspešnými riešiteľmi. Najviac bodov získali Matúš Stanček, Sofia Svitková a Kristína Martišová. Prví dvaja žiaci postúpili do okresného kola, kde sa v silnej konkurencii obaja stali úspešnými riešiteľmi Matúško sa umiestnil na peknom 8.mieste.Za ich dôslednú prípravu pod vedením p. učiteľky Lihotskej všetkým riešiteľom ďakujeme a srdečne blahoželáme :)

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Tak ako každý rok v marci, keď viac ako inokedy hovoríme o knihách, aj dnes sme si zaspomínali na nášho veľkého slovenského básnika - Pavla Országha Hviezdoslava. Súťažili ste v dvoch kategóriách: v 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka, v 3. kategórii žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Účasť bola naozaj veľká, ukážky zaujímavé a všetci súťažiaci zodpovedne pripravení.

      V 2. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Nina Drienovska, na 2. mieste Barborka Oršulová a na 3. mieste Timea Fábryová a Vlaďka Trojanová.

      V 3. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Viktória Takšonyová, na 2. mieste Danka Klopčeková a na 3. mieste Miško Kiaba.

      V próze v 2. kategórii zvíťazila Simonka Lomnická, 2. miesto získala Ema Minarovičová a Matúško Rus a 3. miesto patrí Tamarke Vaskovej.

      V próze v 3. kategórii prvé miesto získal Kamil Fábry, 2. miesto patrí Bibke Radosovej a 3. miesto Miške Ďuranovej.

      Víťazom blahoželáme a vďaka patrí všetkým, ktorí si uctili nášho básnika a spisovateľa.

     • Bez masky nie sú koláče!

     • Starší žiaci, chystajte si masky! 

     • Testovanie 9-2019.

     • Základné informácie k testovaniu Testovanie 9 - 2019. Viac informácií nájdete tu -  NUCEM

     • Valentínska diabolka 2019

     • V piatok 15.2. 2019 sme sa zúčastnili na streleckej súťaži „Valentínska diabolka.“ Súťažilo sa v streľbe zo stoja na terč o priemere 5,5cm! Je to súťaž dvojíc bez vekového obmedzenia. Naše dvojice boli opäť úspešné. E. Putišková a A.Kiaba obsadili 2.miesto. J. Jánošík a N. Macková skončili na 3.mieste. Nesklamali ani D. Šnirc a V. Takšonyová, ktorí získali 4.miesto. Poďakovanie patrí reprezentantom školy, p. učiteľovi Trlíkovi za sústavnú a dôslednú prípravu,  ako aj p. I. Putiškovi, ktorý nám pomohol s dopravou na túto súťaž.

     • Ukončenie funkcie

     • Vážení rodičia, priatelia, žiaci Základnej školy v Novákoch. Dňa 1.3.2019 končím vo funkcii riaditeľky tejto školy na vlastnú žiadosť. Chcem Vám všetkým poďakovať za veľa, veľa rokov vynikajúcej spolupráce, za pomoc škole i mne osobne, za vždy korektné riešenie problémov a za účasť na podujatiach a chode školy. Prajem Vám i žiakom našej školy veľa úspechov, priateľstva, vytrvalosti a zážitkov, ktoré budú títo skvelí pedagógovia naďalej odovzdávať svojim žiakom. Bolo mi cťou. PaedDr. Anna Chlupíková.

    • Kontrola šk. kuchyne
     • Kontrola šk. kuchyne

     • Vážení rodičia, včera 6.2.2019 sa uskutočnila v školskej jedálni kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice, ktorá potvrdila, že v našej kuchyni sa varilo a varí len z vyhovujúceho mäsa od overených slovenských dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky predpísané normy. Ak by mal niekto záujem, potrebné dokumenty sú k nahliadnutiu prostredníctvom riaditeľky školy.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 8.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Najviac bodov získali A. Ďubašáková, B. Radosová a A. Šlabiarová. Každý žiak, ktorý sa zúčastnil, sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • 14.2. sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách nás reprezentovali ôsmi žiaci. Najúspešnejší sme boli v kategórii F, v ktorej Ninka Drienovská obsadila 2. miesto a Peťka Miklášová 4. miesto. Matúš Stanček, Aneta Ďubašáková, Alex Kudláč sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p. uč. Evke Kiabovej za dôslednú prípravu žiakov.

       

     • Tanečný MARATÓOOON

     • Po odovzdaní polročných hodnotení sme si my - kozliatka z J.C.Hronského - trošku zašantili v telocvični. Vybláznili sme sa na tanečnom maratóne - každý ako vedel a ako sa mu chcelo. Verte, že sme sa hýbali všetci, hoci fotografie akoby nás niekedy znehybnili 🤣.

     • Prebiehajúci medzinárodný projekt Etwinning

     • V školskom roku 2018/2019 sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného e-Twinningového projektu Grußkarten zu verschiedenen Anlässen - kde sa učíme viac komunikovať v nemeckom jazyku, spoznávať iné krajiny a nadväzovať nové priateľstvá. Partnermi v projekte okrem našej školy sú Marta Bartoszewska a Patrycja Jascynska zo školy v meste Rumia v Poľsku a ZŠ v Topoľčanoch.

      Spolupráca má prvé výsledky v podobe učebných pomôcok v aplikácii learningapps, ktoré sú prístupné na stránke zspribno.edupage.org v sekcii KNIŽNICA-PREDMETY-NEMECKÝ JAZYK-PREZENTÁCIE ŽIAKOV. Za projekt zodpovedá p. učiteľka Lajčáková.

     • Všetkovedko

     • je súťaž, do ktorej sa prihlásili žiaci, ktorí si chceli "zmerať" vedomosti so spolužiakmi z rôznych škôl  v rámci celého Slovenska. Sú nielen šikovní, ale aj odvážni. TALENTíDA im poslala okrem vyhodnotenia aj zaujímavé ceny. O rok sa môžete pridať aj vy, ktorí ste v tomto školskom roku zaváhali.

     • iBOBOR

     • Celoslovenská on-line informatická súťaž prebehla ešte v 1. polroku a výsledky sa na chvíľu "stratili" v polročných povinnostiach. Úspešní riešitelia si však zaslúžia, aby sa o nich vedelo - ich mená nájdete na priložených diplomoch v galérii.

     • Geografická olympiáda

     • 7. februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali títo žiaci: Patrik Stachera, Emanuel Drozd, Matúš Stanček a Kamil Fábry. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách. Za výbornú prípravu žiakov ďakujeme p.učiteľovi Kráľovi a všetkým súťažiacim blahoželáme.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.