• Palacinková show

     • Upiecť super chutnú palacinku, že budete mať "nebíčko v papuľke" a ešte ju aj nádherne ozdobiť, to chce zručnosť a nápad. Naše ôsmačky Timča Klopčeková a Ninka Varinská na súťaži, ktorá sa uskutočnila 30.1.2020 v Partizánskom, skúsili vytvoriť tú naj, naj ... . Porota ich dobrotu a nápad ocenila a udelila im krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

      Čo myslíte, ktorá palacinka je tá ich? 

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO

     • Dňa 29. 1. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Zúčastnili sa ho Adam Putiška Daniela Rusová v kategórii Z5. Adam Putiška získal vynikajúce 1. miesto. Ďakujeme za reprezentovanie školy. Obom súťažiacich blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!  

     • Anglický jazyk - okresné kolo

     • Dňa 15.1. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo v anglickom jazyku, zúčastnili sa ho Alex Kudláč (kategória 1B a Vladimira Trojanová (kategória 1A). Obaja boli úspešní riesitelia, pričom Vlaďka vo svojej kategórii ziskala vynikajúce 2.miesto v rámci okresu. Obom súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • Detský čin roka

     • „Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa spoznáva“ - tak hovorí stará slovenská múdrosť.

      Aj v našej škole sa snažíme podporovať v žiakoch správne hodnoty, učiť rozlišovať medzi dobrom a zlom, viesť ich ku konaniu dobra a nezištnej pomoci. To je náplňou najmä predmetov výchovného charakteru ako etická  a náboženská výchova. Dnes potrebuje pomoc niekto blízky, možno aj cudzí, zajtra ju môže potrebovať niekto z nás. Už niekoľko rokov je tradíciou na našej škole zapájať sa do rôznych projektov v charitatívnej oblasti - je nimi projekt Dobronos, zbierka Tehlička, ale aj „Detský čin roka“ a iné.

      Bolo tomu tak aj v minulom školskom roku, keď sme vyzvali žiakov, aby sa zapojili do tohto celoslovenského projektu, ktorý sa mimochodom v posledných rokoch stal veľmi známy a populárny. Hrdinami sú totiž deti, ktoré niekedy zachraňujú životy a zdravie ľudí alebo zvierat a ukazujú svoju statočnosť, odvahu a ľudskosť.

      Jeden z príbehov, ktoré sme poslali do nadácie Detského činu roka porota vybrala a uverejnila. O tomto čine sa dozvedeli redaktori z rádia Regina, príbeh ich zaujal a v mesiaci december nás v základnej škole v Novákoch vyhľadali a urobili s našimi žiakmi rozhovor.

      Išlo o príbeh, v ktorom naši žiaci pomohli neznámemu pánovi. Ten potreboval rýchlu a neodkladnú pomoc. Aj vďaka nim všetko nakoniec dobre dopadlo.

      Chcete sa dozvedieť viac? Potom si kliknite na tento link:

      https://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina-zapad/211796/mali-vekom-velki-skutkami  - príbeh č. 3

      alebo na link: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0021/002110/00211084-1.mp3

     • Mikuláš v januári?

     • Štvrtáci Lia Bošiaková, Miško Türk a Andrej Líška sa zapojili do súťaže s Milk-Agro a mikulášske darčeky dostali aj tento týždeň.  🎅👍

     • Výtvarná súťaž Divadielka Severka

     • Divadielko Severka na predvianočnom predstavení Zajkovia spod kríka vyhlásilo súťaž pre žiakov o najkrajší obrázok. Vraj ich prišlo toľko, že porotcovia nevedeli vybrať jeden víťazný. Preto ocenili až 5 detí a osobne ich odmenili peknými cenami. Tešili sa Jurko Šmýkal, Alžbetka Žemberová, Terezka Mokošová, Alex Radosa a Rebeka Rusová. Ďakujeme za pekné predstavenie aj výtvarné inšpirácie, Severka.

     • Technická súťaž - Trenčín

     • Dnes 16.1.2020 sa štyria naši chlapci zúčastnili krajskej technickej súťaže v Trenčíne. V kategórií elektronika obsadil S. Kasana 7.miesto a A. Gilian 8.miesto – súťažilo 26 žiakov. V druhej disciplíne ručné obrábanie kovov obsadil D. Karak 8.miesto a D. Benko /nováčik/ 16.miesto - súťažilo 28 žiakov.

     • Poznáme výsledky testovania...

     •  

      Dňa 20. novembra 2019 absolvovali naši piatiaci previerku svojich vedomostí –   Testovanie T5 2019. Cieľom testovania piatakov bolo „získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na nižší stredný vzdelávací stupeň, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania“ /NÚCEM/.

      Priemerná úspešnosť v rámci Slovenska bola zo slovenského jazyka a literatúry 64,8 %, úspešnosť našich piatakov bola 70,5 %. V matematike bola celoslovenská úspešnosť 63,4 %, naši piataci zvládli matematiku na 69,5 %.

     • UPRAC SI DOMČEK, PRISPEJEŠ POD STROMČEK

     • Aj na ročníkoch 1-4.prebiehala v mesiaci december dobročinná akcia UPRAC SI DOMČEK, PRISPEJEŠ POD STROMČEK. Rodinky sa v rámci vianočného upratovania zbavili už nepotrebných vecí, ktoré si za symbolickú cenu kúpili tí, ktorým ešte poslúžia.

      Sme nesmierne radi, že výťažok 280,13€ pomôže zdravotne ťažko postihnutým deťom v CSS Domino. Oblečenie a hračky, ktoré zostali, s vďakou prevzali z organizácie ÚSMEV AKO DAR.

      ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠÍ ROČNÍK

     • Výťažok z burzy "odišiel" do Prešova...

     • Vianoce sú za nami, ešte v nás doznievajú príjemné pocity z krásnych chvíľ prežitých s našimi blízkymi. A tešíme sa z darčekov, ktoré sme našli pod vianočným stromčekom. Možno, že niektoré z nich pochádzajú práve z vianočnej burzy,  ktorú sme zorganizovali v predvianočnom období. Hračky, knižky, množstvo užitočných i neužitočných drobností  si našlo nových majiteľov. Potešia, poslúžia, ale hlavne prispejú k ochrane našej prírody, pretože vyhadzovať použiteľné veci do odpadu je neekologické. Tak  ako sme sľúbili, tohtoročný výťažok z burzy - 150 eur poputoval na účet mesta Prešova tým, ktorí v období pokoja a radosti riešili úplne iné problémy, ako boli tie naše. Pripojili sme sa k všetkým ľuďom, ktorí ukázali, že majú dobré srdce, v ktorom má stále miesto ľudská dobrota, ochota pomôcť a solidarita.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.