Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 prieskum trhu - informačné tabule 300,00 s DPH 12.04.2016 18.04.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Tlač brožúry pre projekt Modré školy 400,00 bez DPH 24.03.2016 01.04.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky PaedDr. Anna Chlupíková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Škola v prírode 96,00 s DPH 22.02.2016 29.02.2016 5.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybudovanie adapt. opatrení pre klim. zmenu v ZŠ Novákoch 26 269.93 bez DPH 15.12.2015 14.12.2015 31.03.2016 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kosenie zelene v areáli školy s DPH 29.04.2015 05.05.2015 05.05.2015 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Projektová dokumentácia k projektu Modré školy 833,00 bez DPH 01.04.2015 13.03.2015 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Havária strechy s DPH 16.03.2015 20.03.2015 31.03.2015 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výkon technickej asistencie- externý manažment v projekte Modré školy 4 165.00 bez DPH 12.01.2015 15.12.2014 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ s DPH 03.03.2014 14.02.2014 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č.5 Dodávka tonerov s DPH 19.09.2013 30.09.2013 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 č. 4 Vybavenie triedy - stoly, stoličky, učiteľská katedra s DPH 19.08.2013 23.08.2013 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky