• Biblická olympiáda - triedne a školské kolo

     • Do triedneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo 23 žiakov, spomedzi nich si miesto v školskom kole vybojovali 6. Síce s veľmi tesným rozdielom bodov, no najúspešnejší a zároveň postupujúci do okresného kola sú: Simona Obertová, 8.A., Kristína Čechová 8.A., a Kamil Fábry 9.A. Okresné (dekanátne) kolo sa bude konať v jarných mesiacoch v Prievidzi.

     • Šaliansky Maťko

     • Do súťaže v prednese slovenskej povesti sa zapojila žiačka 3.B  Laura Fašanková a veľmi úspešne, v okresnom kole obsadila 2. miesto  vo svojej kategórii. Gratulujeme a nádejame sa, že svoj talent zúročí aj v iných recitačných súťažiach.

     • Triedne a školské kolá olympiády z nemeckého jazyka

     • V mesiaci október sme sa zapojili do triednych kôl olympiády z nemeckého jazyka. Zapojilo sa 22 žiakov, do ďalšieho kola, tentokrát školského postúpilo 5 žiakov - Kamil Fábry z 9A, Kristína Čechová a Simona Obertová z 8A, Emma Putišková a Aneta Karaková z 8B. 

      V novembri nasledovalo školské kolo, v ňom sa víťazom stal Kamil Fábry z 9.A. a postúpil do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári v Prievidzi. Súťažili sme v kategórii 1A - začiatočník v druhom cudzom jazyku, v úrovni A1. 

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiari sú šťastlivo doma. Veríme, že si užili pekné počasie, šport, kolektív a čerstvý vzduch. Donieslo sa nám až do školy, že sa správali výborne a mali v izbách čisto, ako máloktorá iná škola. Za perfektný týždeň chceme poďakovať p. uč. Tänzerovej, vedúcej kurzu, ktorá všetko zorganizovala, tiež p. uč. Mištinovej a p. Abíkovi - lyžiarskym inštruktorom, ako aj našej milej a ochotnej p. zdravotníčke  K.Trebichavskej.  Samozrejme, veľká pochvala žiakom za správanie sa!

     • VŠEVEDKO v motomúzeu

     • V pondelok sa deti  z krúžku Vševedko boli pozrieť v motomúzeu v Lehote pod Vtáčnikom. Prekvapilo ich množstvo "starodávnych" bicyklov, motoriek, áut a iných strojov a príslušenstva. Pochopili, že aj staré veci majú svoj význam a čaro. Naši Vševedkovia však pozerajú hlavne dopredu - možno práve niektorý z nich v budúcnosti pripraví svetu  dáke technické prekvapenie.

     • Kam po základnej škole?

     • Včera, 24.1.2019 prijali pozvanie zástupcovia stredných škôl, aby žiakom našej školy a ich rodičom bližšie porozprávali o podmienkach, možnostiach a výhodách štúdia na ich školách. Veľmi nás teší, že veľa rodičov i žiakov prejavilo záujem hlbšie poznať odpoveď na otázku: kam po základnej škole, že prišli a pýtali sa nielen rodičia a žiaci 9., ale aj 8. ročníka. Ďakujeme p. uč. Miklašovej, výchovnej poradkyni, za zorganizovanie tohto veľmi zmysluplného podujatia.

     • Vedecká hračka

     •  

      Perfektná výstava – žiaci sa  mohli  všetkého dotýkať  a pohrať sa s každým exponátom. Skvelí deviataci a ôsmaci ku každej hračke podali zaujímavý výklad alebo hádanku.  Nikomu sa nechcelo odísť a istotne by sa tu pohrali aj dospelí.

     • Vysvedčenie, prázdniny

     • Odpis vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1.2019. V piatok 1.2.2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2.2019. 

     • Výchovný koncert

     • o tom, že odpad tvorí každý z nás a jeho likvidácia sa stáva čoraz väčším problémom. Naši žiaci majú o triedení odpadu veľa informácií, presvedčili o tom aj aktérov výchovného programu. MY triedime - pridajte sa k nám aj VY -  stojí to len trochu námahy!

     • Náboj JUNIOR

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

      Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému, výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

      Tešíme sa, že naši žiaci spomedzi 24 družstiev v okrese obstáli na peknom 8. mieste.

     • Burza stredných škôl

     • Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

     • Animuj svoj svet

     • Naši animátori potrebujú ešte 30 lajkov na FB stránke Animuj svoj svet, aby ziskali 1. miesto. Pomôžme im, prosím, sú šikovní. Otvorte FB Animuj svoj svet, vyhľadajte naše video a pod ním prosím, dajte lajk. ĎakujemeFB Animuj svoj svet

     • P. riaditeľka u p. prezidenta SR

     • P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

     • Zlepšujeme si prostredie

     • V suteréne budovy školy hrávame stolný tenis. A ten stĺp nám tam stále zavadzal - vždy to schytal, bol obitý, škaredý, aj keď sme ho niekoľkokrát ročne natierali. ALE teraz prišli naši chalani - majstri s p. učiteľom Trlíkom a urobili mu krásny obklad. Ďakujeme. 

     • Okresné kolo v streľbe - CVČ Partizánske

     • Dnes 23.11. sa zúčastnili naše dve družstvá na okresnom kole v streľbe, ktoré sa konalo v CVČ Partizánske. Naši žiaci boli pozvaní, ako hostia na túto súťaž. V mladšej kategórii nás reprezentovali: M. Cíger, T. Ďurina, S. Čajkovič. V st. kat. J. Jánošík, T. Klopčeková a D. Šnirc. Keď sme si porovnali výsledky zo školami v okrese PE, boli by sme skončili na 2. miestach v oboch kat. J. Jánošík a T. Klopčeková by postúpili do krajského kola v súťaži jednotlivcov. Naši žiaci získali nové skúsenosti, ktoré určite zúročia v okresnom kole, ktoré bude v Prievidzi.Poďakovanie patrí CVČ PE, že nám umožnili zúčastniť sa na ich okresnom kole!

     • GIVING TUESDAY

     • Možno poznáte tie nekonečne opakujúce sa reklamy o tom, čo si máte kúpiť. Ale my v škole vieme, že to nie je zmyslom ani Vianoc, ani nášho celého života. Preto sa pripájame k myšlienke Nadácia Pontis a nákupný ošiaľ Black Friday vystrieda#GivingTuesdayV utorok 27.11.2018 môžete urobiť dobrý skutok - obdarovať svojich spolužiakov maličkosťou, ktorá im urobí radosť.

    • Vzdelávanie učiteľov
     • Vzdelávanie učiteľov

     • Neustále sa vzdelávajú nielen naši žiaci, ale aj učitelia. Už v stredu, 16.1. privítame v našej škole výnimočného odborníka na vyučovanie informatiky, uznávaného v medzinárodnom meradle, p. prof. Ivana Kalaša, ktorý v rámci vzdelávania n.o. Indície príde ukázať učiteľom, ako ešte lepšie učiť informatiku na 1. stupni - https://www.ucn.sk/…/prof-ivan-kalas-emil-prinasa-zmenu-nie…

     • Prevzali sme cenu za 1. miesto

     • P. riaditeľka v piatok 16.11. prevzala z rúk zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diplomy a vecnú cenu za 1. miesto  v celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle. 

     • Technická zručnosť - krajské kolo v Trenčíne

     • Dnes 10.1. sa naši štyria chlapci - Tadeáš Blaho, Matúš Sány, Samuel Kasana a Adam Gilian zúčastnili na krajskom kole v súťaži " Technická zručnosť ". Súťažilo sa v dvoch disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. V každej disciplíne súťažilo po 30 žiakov z Trenčianskeho kraja. Vynikajúci úspech dosiahli Tadeáš Blaho, ktorý skončil na 2.mieste v kat. A a Samuel Kasana bol na 4. mieste v kat.B. Gratulujeme a  aj ostatným žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Animuj svoj svet

     • Každoročne sa zapájame do súťaže v animácii. Tento rok Daniel Torónyi, Daniel Šrajer a  Matúš Stanček zanimovali pravidlá cestnej dopravy. Pomôžme im zvíťaziť hlasovaním na FB pod ich videom - tu

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.