• Výsledky jednotlivcov v T5
     • Výsledky jednotlivcov v T5

     • Rodičom a žiakom 5. ročníka sme zaslali do elektr. žiackej knižky ich výsledky testovania 5 z matematiky a slovenského jazyka. Zatiaľ máme len výsledky jednotlivcov a tešíme sa z výsledkov v matematike u:

       Sebastiána Karaka 93,3%, Saskii Gatialovej 90%, Izabely Dzuríkovej 90%, Patrika Stacheru 90%,Tamarky Vaskovej - 86,7%,Ninky Karakovej 86,7% Natalky Farkasovej 83,3%Petra Koupila 83,3%Tobiáša Štangu 83,3%Dominiky Dolníkovej 83,3%Nikolasa Janču 83,3%

      V SJL - najlepšie výsledky dosiahli: Nikol Karaková 93,3%Sebastián Karak 86,7%Izabela Dzuríková 86,7%Patrik Stachera 83,3%Ema Minarovičová 83,3%Matúš Rus 83,3%Sarah Széghyová 83,3%Natália Farkasová - 83,3%Saskia Gatialová 83,3%

      Ale testovali sa len dva predmety, v piatom ročníku (a nielen v ňom), máme veľa šikovných žiakov, ktorí vynikajú aj v iných predmetoch alebo zručnostiach. Lebo každý je v niečom super najlepší!

       

     • Svetlonosy v meste

     • Takto zachytil fotograf súťaž svetlonosov z tekvíc a lampiónový sprievod v našom meste. Hoci svetlá už dohoreli,  príjemná atmosféra, radosť z krásnych výrobkov šikovných rúk a pekného vystúpenia škôlkarov a školákov hreje aj v spomienkach. Upozornenie: Niektoré fotografie vzbudzujú strach :)

     • Platba ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na stránke školy po prihlásení sa svojim rodičovským kontom nájdete v časti platby nový predpis pre platbu za ŠKD - za mesiace január - marec 2019 vo výške 12 eur spolu /3 mes x 4,- €/. Prosíme o platbu prevodom na zverejnený účet ŠKD. Neposielajte prosím, viac finančných prostriedkov, ako je predpísané. Ďakujeme.

     • Záchrana som ja

     • Pani učiteľka Majerová zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA svojich prváčikov. Rozprávali sa o rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré vyžadujú rýchle a správne konanie. Svoje postoje stvárnili aj výtvarne.

     • Vianočné prázdniny

     •  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku  skončia sa v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

      Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 

     • Video Vianočná akadémia

     • Ak si chcete pripomenúť krásne vystúpenie našich žiakov pred Vianocami, máte možnosť pozrieť si video

     • Kam po základnej škole?

     • Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

     • Ceny pre víťazov súťaže Animuj svoj svet

     • Najskôr prišla dodávka. Z nej sme horko ťažko vynosili ťažké krabice. A potom? Potom začala radosť našich víťazov v súťaži Animuj svoj svet, ktorí zvíťazili hneď v dvoch kategóriách - cena Interaktívnej školy a Cena verejnosti. Takto sa spolu tešíme!

    • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
     • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!

     • Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

      Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

     • SOŠkársky päťboj

     • Tadeáš Blaho a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.

     • Poďakovanie za odstránenie havárie

     • Pred jesennými prázdninami sa v budove školy na Ul. J.C.Hronského vyskytla závažná havária - v zemi prasklo staré kanalizačné potrubie. Žiaľ, pôvodné rozvody už stratili svoju životnosť, a aj keď sme sa pokúšali využiť niekoľkokrát tlakové čistenie,  nepomáhalo to a už nebolo inej možnosti, len vybágrovať a vymeniť potrubie za nové. 

      Všetko sme stihli počas prázdnin, čím nebol ohrozený chod vyučovania, za čo ďakujem najmä p. zástupkyni A. Oršulovej, p. Milanovi Oršulovi st, firme Pepamont, firme Vepos a pracovníkom VPP.  PaedDr. A. Chlupíková, riaditeľka školy. 

       

     • Vianočná diabolka

     • A čo by to bolo za Vianoce bez našej super školskej súťaže Vianočná diabolka? P. uč. Trlík opätovne nezaváhal a zorganizoval súťaž, v ktorej sa urputne zápasilo o každý bod. Nakoniec o jeden bod zvíťazila neúnavná Timejka Klopčeková, Andrej Kiaba tak získal 2. miesto a Emka Putišková získala 3. miesto. Za pekné ceny a úspešnú súťaž ďakujeme p. učiteľovi Trlíkovi.Poďakovanie patrí nášmu hlavnému sponzorovi AFG SECURITY-Corporation, s.r.o., Veľké Bielice. Ďalším sponzorom bola firma F.LLI Canil International transport s.r.o., Bratislava.

    • Pešibus ďakuje sponzorom
     • Pešibus ďakuje sponzorom

     • Za pár dní sú tu Vianoce a "Pešibus" funguje už 4 mesiace. A náš "Pešibus" sa už pekne rozrástol. Každé ráno a za každého počasia sa v ňom "vezie" cca 20 detí. Väčšina z našich malých cestujúcich chodí pravidelne takmer každé ráno a ísť autom ich už ani nenapadne. A niekedy sa pridajú aj rodičia a prejdú sa s deťmi. V "Pešibuse" sa za pár týždňov vytvorila partia úžasných detí a skvelých rodičov. Ďakujem hlavne všetkým deťom, iba vďaka nim "Pešibus" funguje. Deti sú fantastické a je skvelé sledovať ako sa tie staršie venujú tým mladším a navzájom dávajú na seba pozor, i keď nie vždy to je ľahké. Ďalej ďakujem ich rodičom, s ktorými sa ľahko spolupracuje. Spomeniem aspoň zopár najaktívnejších: Roman Fodor, Jozef Ražný, Tibor Bakus, Barbora Súkeníková, Martin Reisel a ďalší...Dokonca nás podporili aj naši sponzori, vďaka ktorým sme mohli deťom darovať užitočné drobnosti. Touto cestou veľmi ďakujem nášmu najväčšiemu sponzorovi firme Pewag a aj našim ďalším sponzorom: Drogéria Mária Smondeková - PLUS, Kolotoče Marek Šiatinský, RNDr. Daniel Daniš, Roman Fodor, Ratmír Perniš, Barbora Súkeníkova, Boris Oršula a ďalší...ĎAKUJEME 

      A MY, PEDAGÓGOVIA A RODIČIA SA PRIPÁJAME S POĎAKOVANÍM P. IVANOVI PUTIŠKOVI, ZODPOVEDNÉMU A NEÚNAVNÉMU VODIČOVI , OTCOVI TEJTO KRÁSNEJ MYŠLIENKY.

      Do galérie Pešibus ďakuje sponzorom boli pridané fotografie.

     • Vianočné tvorivé dielne

     • V piatok každého v našej škole opantala tvorivá atmosféra. Príležitosť odskúšať si zaujímavé podnety a kumšty aj tradičné predvianočné povinnosti ponúkli okrem pedagógov mamičky, babičky a naši dlhoroční spolupracovníci. Zo srdca im ďakujeme, prajeme veľa tvorivých nápadov a krásne sviatky.

     • LUCKY

     • Vyzerali ako pekné a milé dievčatá, ale narobili taký rozruch, že sa aj obraz roztriasol! Iste  sa im podarilo vyľakať aj všetky zlé sily.

    • Dôležitý oznam školskej jedálne.
     • Dôležitý oznam školskej jedálne.

     • Vyhlásenie sa zo stravy na zvyšné dni decembra, teda do Vianoc, je možné iba do 17.12.2018 do 8.00 hod.. Dôvodom je vykonanie ročnej uvávierky.

      V ostatných dňoch už odhlásenie nie je možné a v prípade choroby dieťaťa si môžete prísť stravu vyzdvihnúť do školskej jedálne. Ďakujeme za pochopenie.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.