• Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnila dejepisná olympiáda. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Celkovo sa do olympiády zapojilo 30 detí. Do okresného kola postupujú prví dvaja z príslušnej kategórie. Z kategórie F Peťa Miklášová a Nina Drienovská. Z kategórie E Lukáš Baláška a Samuel Krčmář. Z kategórie D Matúš Stanček a Alex Kudláč a z kategórie C Aneta Ďubašáková a Slávka Hutníková. Všetkým blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. 

     • Darujeme radosť.

     • Vianoce sú časom obdarovania. A najkrajšie je obdarovať núdznych. Našich ôsmakov z 8.A p. učiteľka Janka Lajčáková vedie nielen k vedomostiam, ale aj k tomu, aby sa z nich stali citliví a láskaví ľudia. A práve preto obdaruvávajú svojimi vlastnými výrobkami deti z chudobného prostredia v Muránskej Dlhej lúke. Aj teraz, pred Vianocami, im poslali takýto veľký balík plný lásky - vyrobili pexeso, napiekli medovníky, vytvorili adventný veniec, figúrky na dámu a každému dieťaťu osobne napísali pohľadnicu. Tá radosť, keď prvýkrát v živote dostanete osobne pre seba pohľadnicu, isto stojí za každú námahu. Ďakujeme, p. učiteľka Lajčáková a naši ôsmaci, za to, že šírite dobro a spolupatričnosť!

     • Vianoce starých mám

     • Vo štvrtok sme radi prijali pozvanie DK a folklórneho súboru MARINKA na živú ukážku vianočných tradícií VIANOCE NAŠICH STARÝCH MÁM. Členky súboru pripravili krátke  pásmo  a nachystali aj vianočné dobroty typické pre náš región. Zážitok umocnili dobovým prestieraním, stromčekom v ľudovom duchu a krásnymi krojmi. 

     • Na svätého Mikuláša

     • V každej triede okrem prváckych svietil na tabuli známy slogan, že sa neučí a neskúša. A pritom to bola zábava -  najskôr prišiel školský Mikuláš so sprievodom. Potom sa prváci a druháci usmievali nad mikulášskymi úlohami, tretiaci a štvrtáci si zas spestrili vyučovanie poznávaním tradícií v dome kultúry. A na záver dobrá správa - o rok príde zas

     • Konzultácie o výsledkoch testov deviatakov

     • Vážení rodičia deviatakov, v pondelok, 10. 12. v čase od 8.00 do 12.00 bude so žiakmi a rodičmi konzultovať p. Štrbová z CPPPaP výsledky psychologického testu k voľbe povolania. Prednostne budú vybavené tie deti, ktoré prídu s rodičmi. Ak máte možnosť, príďte si vypočuť odporúčania odborníka.

     • Dve víťazstvá v celoslovenskej súťaži!

     • Tak toto je famózne! Nie jednu, ale hneď dve ceny - cenu odbornej poroty a cenu verejnosti -  získali naši animátori v celoslovenskej súťaži Animuj svoj svet Danko Torónyi, Danko Šrajer a Matúško Stanček pod vedením p. uč. Turňovej! Nesmierne sa tešíme a veríme, že ich to bude baviť aj naďalej!

    • Deviataci sa rozhodujú
     • Deviataci sa rozhodujú

     • Aby sme pomohli našim deviatakom vybrať si tú správnu strednú školu a tým aj smerovanie svojho ďalšieho pracovného života, pozvali sme odborníčku, pracovníčku CPPPa P, pani Mgr. Blanku Štrbovú. Žiaci absolvujú počas dvoch hodín psychologické testy, ktoré im pomôžu ukázať, ktorým smerom by sa mali v budúcnosti vybrať. Po zabsolvovaní a vyhodnotení testov bude nasledovať individuálny pohovor s každým deviatakom. Záverečného pohovoru s pani Štrbovou sa môžu zúčastniť aj rodičia. Veríme, že aj takýto spôsob pomôže deviatakom pri ich životne dôležitom kroku – pri výbere strednej školy.

    • Triedne schôdzky ZRPŠ
     • Triedne schôdzky ZRPŠ

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na stretnutia s tr. učiteľmi, ktoré sa bude konať v nasledovných termínoch: 

      ročníky 1. - 4. - v pondelok 10.12. o 15.30 - Ul. J.C.Hronského

      roč. 5. -   v utorok 11.12. o 15.30 - spoločné stretnutie všetkých rodičov 5. ročníkov so začiatkom o 15.30 na Pribinovej ul. 

      roč. 6.- 9. - v utorok 11.12. od 13.30 individuálne konzultácie podľa prihlásenia sa na stránke školy  (komunikácia - konzultačné hodiny). 

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

       

    • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!
     • ElektroOdpad - už vieme, ako na to!

     • Naša škola sa zapojila do projektu „ElektroOdpad – Dopad 2“, ktorý realizuje nezisková organizácia Živica. Pod vedením Mgr. Pechovej sa žiačky šiesteho ročníka  Ninka Drienovská a Hanka Pištánková zúčastnili prvého kurzu „Tajný život mobilu“ vo Zvolene. Na ňom sa naučili,  čo sa ukrýva za vznikom mobilu, ale aj o tom, čo robiť, keď ho už nepotrebujeme. Získané informácie využili pri rovesníckom vzdelávaní. Formou prezentácie a dokumentárneho filmu oslovili svojich spolužiakov a priblížili im problematiku ťažby koltánu – základnej suroviny na výrobu mobilu, lacnej detskej pracovnej sily a zlých podmienok v ťažobných baniach. Rovesníckeho vzdelávania Ninky a Hanky sa zúčastnilo 238 žiakov našej školy a zároveň sme vyškolili 7 nových dvojíc – ekologických hliadok, ktoré budú šíriť informácie o tejto problematike ďalej.

      Okrem iného sme sa zamýšľali aj nad otázkami, čo s nepotrebným mobilom, pokazenou žehličkou, rozbitým tabletom, starým počítačom a inou nepotrebnou alebo pokazenou elektronikou. Odpovede na tieto otázky sme zisťovali prostredníctvom ankety na stránke našej školy, do ktorej sa zapojilo spolu 72 žiakov a rodičov našej školy.  

      Zistili sme, že elektroodpad môžeme priniesť naspäť do predajne alebo ho odovzdať na zbernom mieste.  Jedným z nich je aj naša škola. Zberná nádoba je označená a umiestnená vo vestibule školy. Správajme sa zodpovedne a ekologicky! Naviac, ako motiváciu za odovzdaný elektroodpad môžeme získať aj zaujímavé odmeny od spoločnosti Sewa.  

     • Informácie k Testovaniu 5

     • Dňa 21.11. 2018 sa uskutoční v našej škole Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk žiakov 5. ročníka. Podrobnejšie informácie na priložených obrázkoch a na stránke NUCEM.

     • Rodičovská akadémia - 1. téma

     • Dňa 7.11.2018 sme otvorili Rodičovskú akadémiu prvou témou - so špec. pedagogičkou p. Svetlanou Síthovou zo Súkromného centra Mirabilis. Hľadali sme, ako pomôcť deťom učiť sa efektívne a s radosťou. Rodičom i učiteľom bolo spolu dobre, veselo, ale sme sa aj veľa dozvedeli a povypytovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Interview so starkými

     • Do galérie Interview so starkými boli pridané fotografie.

      Štvrtáci v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili INTERVIEW so starými rodičmi. Kládli im rôzne otázky o ich detstve, práci, záujmoch a spoločne realizovali aj aktivitku - piekli, pracovali v záhrade, podnikli výlet alebo sa hrali a trávili spolu čas. Všetky informácie spracovali a vytvorili nástenku, ktorú vyzdobili aj vlastnými výtvormi o jabĺčku.Týmto mesiacom však náš záujem o starých rodičov nekončí - chceli by sme počuť zaujímavé historky z ich školského života. Tešíme sa  na ne :).

     • Exkurzia siedmakov do Banskej Štiavnice

     • Siedmaci zavítali do jedného z najkrajších miest Slovenska - Banskej Štiavnice. Vo Svätom Antone obdivovali v kaštieli Koháryovcov a Coburgovcov najmä poľovnícku expozíciu, najväčšiu svojho druhu na Slovensku a v štôlni Bartolomej spôsoby ťažby drahých kovov v minulosti. Úspech mala kresanica a "banský mesiac." V meste neobišli  vartovku - Nový zámok a Trojičný morový stĺp na námestí. 

     • Rodičovská akadémia začína.

     • Vážení rodičia, na prvom rodičovskom združení sme vám ponúkli možnosť zúčastniť sa nami pripravovanej Akadémie. Potešil nás veľký záujem. Preto Vás pozývame na prvé stretnutie, podrobnosti v pozvánke. Veríme, že sa budete cítiť príjemne na našom spoločnom obohacovaní sa v prospech vzdelávania detí.

     • Hovorme o jedle

     • Aj tento rok sme sa zapojili do celoštátnej aktivity Hovorme o jedle. Pod vedením p. uč. Turňovej a Miklašovej, ktoré to všetko zorganizovali a napísali aj metodický list, sme si vybrali tému Mlieko a naozaj sme za celý týždeň v každom ročníku a v každom predmete "rozobrali" mliečko zo všetkých strán. Najviac sa nám páčili návštevy na družstve a na salaši, ale výborné boli aj rôzne ochutnávky výrobkov, ktoré sme si vyrobili priamo v škole. Veď čítajte:  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

     • Projekt eTwinning

     • Aby sme získali zručnosť v nemeckom jazyku a našli priateľov, ktorí sa nemčinu učia takisto, ako my, zapojili sme sa do medzinárodného projektu v programe eTwinning. Našou partnerskou školou sa stala škola v meste Rumia v Poľsku. Od poľských žiakov sme dostali pohľadnice a listy, v ktorých sa nám po nemecky predstavili a zároveň nám pogratulovali k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Táto poštová výmena bola vzájomná, žiaci 8.A. taktiež vytvorili zaujímavé listy a následne popriali do Poľska krásne 100.výročie znovuzískania nezávislosti. Projekt medzihraničnej spolupráce a komunikácie v nemeckom jazyku bude prebiehať počas celého školského roka pod vedením Mgr. Lajčákovej.    Do galérie Projekt eTwinning boli pridané fotografie.

     • Obvodové kolo v stolnom tenise

     • Po výbornom výkone a 1. mieste v obvodovom kole si naši chlapci Marek Poništiak, Juraj Jánošík a Jakub Svaček vybojovali účasť v okresnom finále. 

      Sympatický výkon podali aj naše dievčatá, ktoré v zložení Dominika Rusová, Kristína Brokešová a Pavlína Cinková obsadili pekné 3. miesto.

     • Čítanie so starkými

     • Starí rodičia čítavajú vnúčatám, najčastejšie pred spaním. Do školy ich však neprišli uspať. Druháci im s radosťou predviedli svoje čitateľské schopnosti. Starkí im porozprávali, aké knižky sa páčili im a zistili, že niektoré z nich sa páčia aj dnešným deťom. Zhodli sa v tom, že čítanie je veľmi potrebné a dôležité a kniha je naozaj dobrým priateľom aj pomocníkom. Do galérie Čítanie so starkými boli pridané fotografie.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.