• Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 22. marca 2019 sa  uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Súťaž bola rozdelená na dve časti – písomnú a praktickú. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Bibiana Radosová. V silnej konkurencii sa umiestnila na 2. mieste. Na súťaž ju pripravovala Mgr. Turňová.

      Bibke ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Beseda s Petrou Nagyovou Džerengovou

     • Pri príležitosti Mesiaca knihy  pozvali pracovníci mestskej knižnice a DK tretiakov a štvrtákov na besedu so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou.  Deti  boli na besedu pripravené –  prečítali si niektorú z jej kníh a poznali ich hrdinov, vedeli reagovať na otázky autorky a kládli jej otázky, zahrali s bábikami scénu podľa úryvku, ktorý im p. spisovateľka čítala. Na záver si mnohé doplnili domácu knižnicu o jednu z kníh autorky  aj s venovaním a rozlúčili  sa spoločnou fotografiou.   Vlastne nie celkom, pretože niektoré deti začali svoje nové knihy čítať už na chodníku...

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

     • Dňa 19.3. sa sedem žiakov našej školy zúčastnilo na krajskom kole v streľbe zo vzduchovej zbrane. Boli to T. Ďurina, M. Cíger, S. Čajkovský, T. Sedlák, K. Petrisková, T. Klopčeková, A. Kiaba. Mladšie družstvo v zložení T. Ďurina, M. Cíger, S. Čajkovský obsadilo 5.miesto, v súťaži jednotlivcov bola K.Petrisková na 4.mieste a M. Cíger skončil na 8.mieste.

     • KRAJSKÉ KOLO V ZRUČNOSTI

     • Dnes 14.3. sa konala v SOŠ Partizánske krajská „Súťaž v zručnosti“. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov. Našu školu reprezentovali Kristínka Brokešová a Janka Svačeková. Krásne 2.miesto získala Kristínka. Gratulujeme!

      Dnes 14.3. sa konala v SOŠ Partizánske krajská „Súťaž v zručnosti“. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov. Našu školu reprezentovali Kristínka Brokešová a Janka Svačeková. Krásne 2.miesto získala Kristínka. Gratulujeme!

     • Hviezdoslavov Kubín na 1. - 4.

     • Žiaci na 1. stupni dielo pána Hviezdoslava ešte nepoznajú. Mnohí však majú potešenie z umeleckého prednesu a svoje výnimočné schopnosti predviedli na školskom kole HK. V kategórii poézia porota vybrala: na 1. miesto Bronku Kertészovú z 3.B, na 2. mieste sa umiestnila Petronelka Krchová zo 4.B a 3. miesto získala Nelka Oršulová z 2.A. V kategórii próza bola tento rok obrovská konkurencia a veľmi veľa zaujímavých ukážok. 1. miesto patrí Teodorovi Preinerovi z 3.B, ktorý porotu aj poslucháčov svojím prednesom očaril. 2.miesto získal výborný Lukáš Nemčok z 3.A a o 3. miesto sa podelili Vaneska Jankulová z 2.B a Alžbetka Žemberová z 1.B. Víťazom gratulujeme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne ukážky.

     • Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti!

     • A bolo nám aj veselo!!! S fašiangami sme sa rozlúčili aj v našej škole. Už deň vopred sa školou niesla omamná vôňa šišiek. Školou prešli naši fašiangovníci, ktorí nám zavinšovali a každého, ktorí nezabudol prísť v maske ponúkli chutnou šiškou. Toho, ktorý si masku zabudol pomaľovala striga alebo čert. Veď pozrite sami!!!

    • Hodnotíme 1. polrok
     • Hodnotíme 1. polrok

     • 207 pochvál od triedneho učiteľa, 38 pochvál od riaditeľa školy, 2 pokarhania od riaditeľa školy, 5 pokarhaní od triedneho učiteľa a samé jednotky zo správania - a to všetko ešte len za 1. polrok. Teší nás výrazná prevaha pozitívneho správania sa našich žiakov, ich snaha v rozbiehajúcich sa olympiádach, ale i ochota pomáhať spolužiakom, starším ľuďom, byť aktívny v rovesníckom vzdelávaní, v športe. Len tak ďalej! Ďakujeme p. učiteľkám, p. učiteľom za oceňovanie krásnych prejavov správania sa a aktivity našich žiakov, za ich vedenie v súťažiach a formovanie osobnosti každého dieťaťa. A taktiež Vám, rodičia, patrí naša vďaka za spoluprácu, pomoc, ochotu, skvelú komunikáciu. Máme super deti!

     • Okresné kolo TO

     • V okresnom kole Technickej olympiády obsadil A. Čičmanec 8.miesto v mladšej kat. zo 14-tich škôl. V st. kat. nás reprezentovali S. Kasana a T. Blaho. Skončili taktiež na ôsmom mieste zo 17-tich škôl. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Biblická olympiáda - triedne a školské kolo

     • Do triedneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo 23 žiakov, spomedzi nich si miesto v školskom kole vybojovali 6. Síce s veľmi tesným rozdielom bodov, no najúspešnejší a zároveň postupujúci do okresného kola sú: Simona Obertová, 8.A., Kristína Čechová 8.A., a Kamil Fábry 9.A. Okresné (dekanátne) kolo sa bude konať v jarných mesiacoch v Prievidzi.

     • Šaliansky Maťko

     • Do súťaže v prednese slovenskej povesti sa zapojila žiačka 3.B  Laura Fašanková a veľmi úspešne, v okresnom kole obsadila 2. miesto  vo svojej kategórii. Gratulujeme a nádejame sa, že svoj talent zúročí aj v iných recitačných súťažiach.

     • Triedne a školské kolá olympiády z nemeckého jazyka

     • V mesiaci október sme sa zapojili do triednych kôl olympiády z nemeckého jazyka. Zapojilo sa 22 žiakov, do ďalšieho kola, tentokrát školského postúpilo 5 žiakov - Kamil Fábry z 9A, Kristína Čechová a Simona Obertová z 8A, Emma Putišková a Aneta Karaková z 8B. 

      V novembri nasledovalo školské kolo, v ňom sa víťazom stal Kamil Fábry z 9.A. a postúpil do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári v Prievidzi. Súťažili sme v kategórii 1A - začiatočník v druhom cudzom jazyku, v úrovni A1. 

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiari sú šťastlivo doma. Veríme, že si užili pekné počasie, šport, kolektív a čerstvý vzduch. Donieslo sa nám až do školy, že sa správali výborne a mali v izbách čisto, ako máloktorá iná škola. Za perfektný týždeň chceme poďakovať p. uč. Tänzerovej, vedúcej kurzu, ktorá všetko zorganizovala, tiež p. uč. Mištinovej a p. Abíkovi - lyžiarskym inštruktorom, ako aj našej milej a ochotnej p. zdravotníčke  K.Trebichavskej.  Samozrejme, veľká pochvala žiakom za správanie sa!

     • VŠEVEDKO v motomúzeu

     • V pondelok sa deti  z krúžku Vševedko boli pozrieť v motomúzeu v Lehote pod Vtáčnikom. Prekvapilo ich množstvo "starodávnych" bicyklov, motoriek, áut a iných strojov a príslušenstva. Pochopili, že aj staré veci majú svoj význam a čaro. Naši Vševedkovia však pozerajú hlavne dopredu - možno práve niektorý z nich v budúcnosti pripraví svetu  dáke technické prekvapenie.

     • Kam po základnej škole?

     • Včera, 24.1.2019 prijali pozvanie zástupcovia stredných škôl, aby žiakom našej školy a ich rodičom bližšie porozprávali o podmienkach, možnostiach a výhodách štúdia na ich školách. Veľmi nás teší, že veľa rodičov i žiakov prejavilo záujem hlbšie poznať odpoveď na otázku: kam po základnej škole, že prišli a pýtali sa nielen rodičia a žiaci 9., ale aj 8. ročníka. Ďakujeme p. uč. Miklašovej, výchovnej poradkyni, za zorganizovanie tohto veľmi zmysluplného podujatia.

     • Vedecká hračka

     •  

      Perfektná výstava – žiaci sa  mohli  všetkého dotýkať  a pohrať sa s každým exponátom. Skvelí deviataci a ôsmaci ku každej hračke podali zaujímavý výklad alebo hádanku.  Nikomu sa nechcelo odísť a istotne by sa tu pohrali aj dospelí.

     • Vysvedčenie, prázdniny

     • Odpis vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1.2019. V piatok 1.2.2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2.2019. 

     • Výchovný koncert

     • o tom, že odpad tvorí každý z nás a jeho likvidácia sa stáva čoraz väčším problémom. Naši žiaci majú o triedení odpadu veľa informácií, presvedčili o tom aj aktérov výchovného programu. MY triedime - pridajte sa k nám aj VY -  stojí to len trochu námahy!

     • Náboj JUNIOR

     • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

      Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému, výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

      Tešíme sa, že naši žiaci spomedzi 24 družstiev v okrese obstáli na peknom 8. mieste.

     • Burza stredných škôl

     • Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.