• Animuj svoj svet

     • Naši animátori potrebujú ešte 30 lajkov na FB stránke Animuj svoj svet, aby ziskali 1. miesto. Pomôžme im, prosím, sú šikovní. Otvorte FB Animuj svoj svet, vyhľadajte naše video a pod ním prosím, dajte lajk. ĎakujemeFB Animuj svoj svet

     • P. riaditeľka u p. prezidenta SR

     • P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

     • Zlepšujeme si prostredie

     • V suteréne budovy školy hrávame stolný tenis. A ten stĺp nám tam stále zavadzal - vždy to schytal, bol obitý, škaredý, aj keď sme ho niekoľkokrát ročne natierali. ALE teraz prišli naši chalani - majstri s p. učiteľom Trlíkom a urobili mu krásny obklad. Ďakujeme. 

     • Okresné kolo v streľbe - CVČ Partizánske

     • Dnes 23.11. sa zúčastnili naše dve družstvá na okresnom kole v streľbe, ktoré sa konalo v CVČ Partizánske. Naši žiaci boli pozvaní, ako hostia na túto súťaž. V mladšej kategórii nás reprezentovali: M. Cíger, T. Ďurina, S. Čajkovič. V st. kat. J. Jánošík, T. Klopčeková a D. Šnirc. Keď sme si porovnali výsledky zo školami v okrese PE, boli by sme skončili na 2. miestach v oboch kat. J. Jánošík a T. Klopčeková by postúpili do krajského kola v súťaži jednotlivcov. Naši žiaci získali nové skúsenosti, ktoré určite zúročia v okresnom kole, ktoré bude v Prievidzi.Poďakovanie patrí CVČ PE, že nám umožnili zúčastniť sa na ich okresnom kole!

     • GIVING TUESDAY

     • Možno poznáte tie nekonečne opakujúce sa reklamy o tom, čo si máte kúpiť. Ale my v škole vieme, že to nie je zmyslom ani Vianoc, ani nášho celého života. Preto sa pripájame k myšlienke Nadácia Pontis a nákupný ošiaľ Black Friday vystrieda#GivingTuesdayV utorok 27.11.2018 môžete urobiť dobrý skutok - obdarovať svojich spolužiakov maličkosťou, ktorá im urobí radosť.

    • Vzdelávanie učiteľov
     • Vzdelávanie učiteľov

     • Neustále sa vzdelávajú nielen naši žiaci, ale aj učitelia. Už v stredu, 16.1. privítame v našej škole výnimočného odborníka na vyučovanie informatiky, uznávaného v medzinárodnom meradle, p. prof. Ivana Kalaša, ktorý v rámci vzdelávania n.o. Indície príde ukázať učiteľom, ako ešte lepšie učiť informatiku na 1. stupni - https://www.ucn.sk/…/prof-ivan-kalas-emil-prinasa-zmenu-nie…

     • Prevzali sme cenu za 1. miesto

     • P. riaditeľka v piatok 16.11. prevzala z rúk zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diplomy a vecnú cenu za 1. miesto  v celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle. 

     • Technická zručnosť - krajské kolo v Trenčíne

     • Dnes 10.1. sa naši štyria chlapci - Tadeáš Blaho, Matúš Sány, Samuel Kasana a Adam Gilian zúčastnili na krajskom kole v súťaži " Technická zručnosť ". Súťažilo sa v dvoch disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. V každej disciplíne súťažilo po 30 žiakov z Trenčianskeho kraja. Vynikajúci úspech dosiahli Tadeáš Blaho, ktorý skončil na 2.mieste v kat. A a Samuel Kasana bol na 4. mieste v kat.B. Gratulujeme a  aj ostatným žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Animuj svoj svet

     • Každoročne sa zapájame do súťaže v animácii. Tento rok Daniel Torónyi, Daniel Šrajer a  Matúš Stanček zanimovali pravidlá cestnej dopravy. Pomôžme im zvíťaziť hlasovaním na FB pod ich videom - tu

    • Výsledky jednotlivcov v T5
     • Výsledky jednotlivcov v T5

     • Rodičom a žiakom 5. ročníka sme zaslali do elektr. žiackej knižky ich výsledky testovania 5 z matematiky a slovenského jazyka. Zatiaľ máme len výsledky jednotlivcov a tešíme sa z výsledkov v matematike u:

       Sebastiána Karaka 93,3%, Saskii Gatialovej 90%, Izabely Dzuríkovej 90%, Patrika Stacheru 90%,Tamarky Vaskovej - 86,7%,Ninky Karakovej 86,7% Natalky Farkasovej 83,3%Petra Koupila 83,3%Tobiáša Štangu 83,3%Dominiky Dolníkovej 83,3%Nikolasa Janču 83,3%

      V SJL - najlepšie výsledky dosiahli: Nikol Karaková 93,3%Sebastián Karak 86,7%Izabela Dzuríková 86,7%Patrik Stachera 83,3%Ema Minarovičová 83,3%Matúš Rus 83,3%Sarah Széghyová 83,3%Natália Farkasová - 83,3%Saskia Gatialová 83,3%

      Ale testovali sa len dva predmety, v piatom ročníku (a nielen v ňom), máme veľa šikovných žiakov, ktorí vynikajú aj v iných predmetoch alebo zručnostiach. Lebo každý je v niečom super najlepší!

       

     • Svetlonosy v meste

     • Takto zachytil fotograf súťaž svetlonosov z tekvíc a lampiónový sprievod v našom meste. Hoci svetlá už dohoreli,  príjemná atmosféra, radosť z krásnych výrobkov šikovných rúk a pekného vystúpenia škôlkarov a školákov hreje aj v spomienkach. Upozornenie: Niektoré fotografie vzbudzujú strach :)

     • Platba ŠKD

     • Vážení rodičia,

      na stránke školy po prihlásení sa svojim rodičovským kontom nájdete v časti platby nový predpis pre platbu za ŠKD - za mesiace január - marec 2019 vo výške 12 eur spolu /3 mes x 4,- €/. Prosíme o platbu prevodom na zverejnený účet ŠKD. Neposielajte prosím, viac finančných prostriedkov, ako je predpísané. Ďakujeme.

     • Záchrana som ja

     • Pani učiteľka Majerová zapojila do projektu ZÁCHRANA SOM JA svojich prváčikov. Rozprávali sa o rôznych život ohrozujúcich situáciách, ktoré vyžadujú rýchle a správne konanie. Svoje postoje stvárnili aj výtvarne.

     • Vianočné prázdniny

     •  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku  skončia sa v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

      Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 

     • Video Vianočná akadémia

     • Ak si chcete pripomenúť krásne vystúpenie našich žiakov pred Vianocami, máte možnosť pozrieť si video

     • Kam po základnej škole?

     • Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

     • Ceny pre víťazov súťaže Animuj svoj svet

     • Najskôr prišla dodávka. Z nej sme horko ťažko vynosili ťažké krabice. A potom? Potom začala radosť našich víťazov v súťaži Animuj svoj svet, ktorí zvíťazili hneď v dvoch kategóriách - cena Interaktívnej školy a Cena verejnosti. Takto sa spolu tešíme!

    • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
     • Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!

     • Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

      1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

      Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

     • SOŠkársky päťboj

     • Tadeáš Blaho a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.