• Technická súťaž - Trenčín

     • Dnes 16.1.2020 sa štyria naši chlapci zúčastnili krajskej technickej súťaže v Trenčíne. V kategórií elektronika obsadil S. Kasana 7.miesto a A. Gilian 8.miesto – súťažilo 26 žiakov. V druhej disciplíne ručné obrábanie kovov obsadil D. Karak 8.miesto a D. Benko /nováčik/ 16.miesto - súťažilo 28 žiakov.

     • Poznáme výsledky testovania...

     •  

      Dňa 20. novembra 2019 absolvovali naši piatiaci previerku svojich vedomostí –   Testovanie T5 2019. Cieľom testovania piatakov bolo „získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na nižší stredný vzdelávací stupeň, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania“ /NÚCEM/.

      Priemerná úspešnosť v rámci Slovenska bola zo slovenského jazyka a literatúry 64,8 %, úspešnosť našich piatakov bola 70,5 %. V matematike bola celoslovenská úspešnosť 63,4 %, naši piataci zvládli matematiku na 69,5 %.

     • UPRAC SI DOMČEK, PRISPEJEŠ POD STROMČEK

     • Aj na ročníkoch 1-4.prebiehala v mesiaci december dobročinná akcia UPRAC SI DOMČEK, PRISPEJEŠ POD STROMČEK. Rodinky sa v rámci vianočného upratovania zbavili už nepotrebných vecí, ktoré si za symbolickú cenu kúpili tí, ktorým ešte poslúžia.

      Sme nesmierne radi, že výťažok 280,13€ pomôže zdravotne ťažko postihnutým deťom v CSS Domino. Oblečenie a hračky, ktoré zostali, s vďakou prevzali z organizácie ÚSMEV AKO DAR.

      ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠÍ ROČNÍK

     • Výťažok z burzy "odišiel" do Prešova...

     • Vianoce sú za nami, ešte v nás doznievajú príjemné pocity z krásnych chvíľ prežitých s našimi blízkymi. A tešíme sa z darčekov, ktoré sme našli pod vianočným stromčekom. Možno, že niektoré z nich pochádzajú práve z vianočnej burzy,  ktorú sme zorganizovali v predvianočnom období. Hračky, knižky, množstvo užitočných i neužitočných drobností  si našlo nových majiteľov. Potešia, poslúžia, ale hlavne prispejú k ochrane našej prírody, pretože vyhadzovať použiteľné veci do odpadu je neekologické. Tak  ako sme sľúbili, tohtoročný výťažok z burzy - 150 eur poputoval na účet mesta Prešova tým, ktorí v období pokoja a radosti riešili úplne iné problémy, ako boli tie naše. Pripojili sme sa k všetkým ľuďom, ktorí ukázali, že majú dobré srdce, v ktorom má stále miesto ľudská dobrota, ochota pomôcť a solidarita.

     • VIANOČNÁ DIABOLKA 2019

     • Dnes sa uskutočnil v ZŠ už  7. ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky. Súťažilo 55 žiakov. O víťazovi musel rozhodnúť až rozstrel medzi T. Klopčekovou a M. Cígerom. V ňom bol úspešnejší  M. Cíger, ktorý zvíťazil iba o jeden bod. Na treťom mieste skončil J. Jánošík. Poďakovanie za darovanie hodnotných cien do súťaže patrí Ing. Petrovi Burianovi – Canil S.p.A. a AFG.sk – Veľké Bielice.

     • Vianočná akadémia

     • Takmer sviatočný predvianočný týždeň sme zavŕšili už dnes slávnostnou vianočnou akadémiou. Žiaci I. a II. stupňa si pod vedením pedagógov pripravili hodnotný program plný hovoreného slova, piesní, vinšov a kolied, rozospievali a roztlieskali sálu kultúrneho domu, ktorá bola obsadená do posledného miesta. Rozlúčili sme sa najkrajšou koledou všetkých čias - Tichou nocou a tento rok aj trošku netradične - vystúpením našich žiakov navštevujúcich novácku ZUŠ-ku.

     • O vianočný svietnik

     • Pravú sviatočnú atmosféru dotvorí aj ihličím voňavý a svetielkom nádeje blikajúci svietnik. Naše ôsmačky Ninka Varinská a Monika Poništiaková sa v Prievidzi zúčastnili aranžérskej súťaže O vianočný svietnik a toto sú ich diela. Pekné, že? No, a Vianoce sa môžu začať... .

     • Vianočné tvorivé dielne

     •  voňali medovníkmi, oblátkami, waflami, papierom, lepidlom, farbami, čečinou... a ochotou a láskou. Veľká vďaka všetkým, ktorí ste venovali svoj čas deťom.

     • Na Luciu

     • Vymietli sme, vymietli sme všetky kúty, od zloby a od choroby húúúú!

     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom - rodičom, že odhlásenie zo stravy z dôvodu koncoročného zúčtovania v období od 16. 12. 2019 - 20. 12. 2019 je možné najneskôr do 16. 12. 2019 do 8.00 hod. Za pochopenie ďakujem. 

     • Stretnutie s fyzikou

     •  

      bolo plné prekvapení  a zistenia, že aj toto je fyzika, že môže byť zábavná,  že mnohé fyzikálne zákonitosti využívame bez toho, aby sme si ich uvedomili. 

     • Exkurzia až ku hviezdam

     • Ďalšia generácia štvrtákov si užila digitálnu 4K  oblohu a vzdelávací program v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom – hviezdnu sálu a odborný výklad o zaujímavých astronomických objektoch.

     • Ahojte, decká,

     •  

      isto ste mali krásny víkend, baštili ste dobroty, ktoré vám svätý Mikuláš  priniesol. No kým my sme sa v piatok tešili a užívali si v pohode a pokoji sviatočný deň, nie všetci mali takéto šťastie. Isto viete, o čom je reč. Na východe Slovenska, v Prešove, sa stala veľká tragédia. V panelákovom dome vybuchol plyn, 220 ľudí prišlo o strechu nad hlavou, osobné veci a, bohužiaľ, niektorí i o to najcennejšie – o život. Celé Slovensko sa zomklo a pomáha, ako vie. Aj my sme sa rozhodli, že výťažok z tohtoročnej vianočnej burzy venujeme na účet  ľuďom, ktorí prišli o všetko.

       Naša vianočná burza sa uskutoční na budúci týždeň.  Ešte stále môžete nosiť veci, ktoré už doma nepotrebujete.  Hračky, s ktorými sa nehráte,  knižky, ktoré už nečítate, šáločky, ktoré už mamine farebne neladia s novou kuchyňou,  a tisíc ďalších drobností, ktoré vám doslúžili, no ešte stále  dokážu potešiť  niekoho iného. 

      Veríme, že aj tento rok našu vianočnú burzu navštívite, vyberiete darček pre seba alebo svojich blízkych. Potešíte sa vianočnou atmosférou, ochutnáte vianočné oblátky a hlavne aspoň trošku spolu pomôžeme tým, ktorí v tomto predvianočnom čase prežívajú úplne iné starosti ako máme my ostatní.

     • Otvorené laboratórium

     • Žiaci siedmeho ročníka mali možnosť vyskúšať si jednoduché pokusy v chemickom  laboratóriu a tiež zahrať sa na degustátorov  v senzorickom laboratóriu.

               Najskôr žiaci objavovali čaro chémie v triede prostredníctvom zaujímavých motivačných úloh. Potom sa presunuli do laboratórií. Jedna skupina výskumníkov sa venovala chemickej analýze neznámych vzoriek a tak prenikala do tajov rozprávky  „Ako vycvičiť draka“. Druhá skupina  predstavovala degustátorov, ktorí ochutnávali a zaraďovali rôzne skupiny potravín.

           Projekt „Otvorené laboratórium“ predstavuje pre žiakov netradičnú zážitkovú formu vzdelávania a teší sa veľkému záujmu zo strany žiakov, ale i pedagógov.

       

     • Was ist neu im Etwinningprojekt?

     • Čo je nové v našom Etwinningovom projekte?

      V rámci medzihraničnej spolupráce a vzájomného učenia sa nemčiny sme sa potešili listom našich priateľov z mestečka Ilok v Chorvátsku, samozrejme, písaných v nemčine :) Dozvedeli sme sa z nich o ich záľubách, vlastnostiach, meste a škole. Aj nám záležalo pripraviť pre nich hodnotné listy, preto sme na vyučovaní nemčiny tvorili, písali, škrtali chyby, trénovali slovnú zásobu, gramatiku - a touto formou si zlepšovali komunikačné zručnosti v písomnom prejave. Naši priatelia z Chorvátska nás dokonca pozvali online formou sledovať slávnostný sprievod na sviatok sv. Martina, ktorý mali v mestečku. Momentálne pracujeme na Vianočných pozdravoch a výmene pohľadníc s vianočnými veršíkmi v nemčine a na tvorbe nemeckých materiálov v aplikácii learningapps, ktoré budú prístupné aj na stránke našej školy.

     • Na sv. Mikuláša

     • Takto sa "mikulášovalo" u nás!  Radosť mali obdarovaní aj darcovia. Aj pani učiteľka Paulínka Nemčeková, ktorá to celé mala s deťmi z dramatického krúžku pod palcom.

     • Vzácna návšteva

     • Mikulášku, dobrý strýčku,
      modlím sa ti modlitbičku,
      zlož tú svoju plnú tašku,
      daj nám z darov tvojich trošku,
      či koláča makového,
      či koníka medového.
      Veď ty, svätý Mikuláš,
      veľa dobrých darov máš.

       

      Dnes do našej školy zavítal vzácny hosť. Bol to svätý Mikuláš, ktorého sprevádzali jeho neodmysliteľní spoločníci – anjel a čert. Úprimným pohľadom, múdrymi  slovami  a štedrým náručím potešil nejedno detské či dospelácke srdiečko. Kto predviedol niečo pekné, bol odmenený chutným medovníčkom či cukríkmi, kto bol lenivý, ten bol obdarený „čertovskou šmuhou“.   Pochváliť treba našich šikovných deviatakov, ktorí pripravili pre svojich spolužiakov krásnu  a hodnotnú spomienku na tohto svätca s veľkým srdcom – na svätého  Mikuláša.

     • Prvouka s hasičom

     • Druháci sa na prvouke oboznamujú s dôležitými telefónnymi číslami a situáciami, kedy ich použiť. Okrem lekárov sú to práve hasiči, ktorí musia často a neodkladne zasahovať, aby pomohli iným v núdzi. Ako sa stať hasičom, čo všetko si toto povolanie vyžaduje, koľko času uplynie od nahlásenia udalosti po odjazd hasičského auta .... ochotne a zaujímavo porozprával  deťom p. Róbert Tänzer. A keď dal deťom odskúšať časť svojho výstroja, veľmi sa čudovali, aký je ťažký.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.