• Prváci s lesníkom

     • Lesník  p. Ing. Vladimír Majer by bol prvákov najradšej zobral do lesa  a tam im ukázal a porozprával o zázraku menom LES. Počasie to nedovolilo,  preto kúsok lesa priniesol medzi nich a pridal veľa informácií, čo všetko tvorí les a ako sa treba v lese a v prírode vôbec  správať. Lebo to, čo poznáme a máme radi, chránime ochotnejšie.  Vďaka, pán Majer, páčilo sa nám. 

     • Detektívny deň

     • V piatok 10.5. zaplnili obidve 2. triedy detektívi.  Hľadali indície a riešili záhadu zmiznutého pokladu. Použili všetky dostupné vedomosti, poznatky aj ťaháky zo všetkých predmetov. Detektívi Fúzik a Linkoln celú pátračku koordinovali, ale hlavnú prácu odviedli malí pátrači. Všetkým oznamujeme, že vďaka ich usilovnej spolupráci  sa POKLAD NAŠIEL.

     • Naši futbalisti na výbornú!

     •  

      Naše mužstvo v zložení P. Hrdý, A. Hajnovič, B. Hanus, M. Dadík, M. Sány, P. Málek, M. Poništiak, M. Švec statočne bojovali v obvodnom kole v ZŠ Dolné Vestenice. Domácich porazili 9:0 . Ťažký, ale veľmi pekný zápas zohrali so ZŠ Lehota pod Vtáčnikom. Vyhrali ho 6:3 a postúpili do semifinále, ktoré sa bude konať o týždeň v ZŠ Nitrianske Rudno.

     • Projekt Elektroodpad – dopad 2

     • Súčasťou našich osláv Dňa Zeme bolo aj zapojenie sa do projektu Elektroodpad – dopad 2. Jeho cieľom bolo vyzbierať čo najviac elektrospotrebičov, ktoré už doslúžili. O zbere elektroodpadu sme oboznámili aj obyvateľov nášho mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.  Obyvatelia mesta, ktorí nemali možnosť priniesť odpad do školy, zavolali na sekretariát základnej školy a naše elektrohliadky im odpad odviezli. Aj vďaka tomu neskončia elektrospotrebiče na čiernych skládkach, ale budú ekologicky zlikvidované a ich súčiastky recyklované.

      Pre rodičov pripravila p. Miklošová zaujímavú prednášku o škodlivosti elektrosmogu a v rámci rovesníckeho vzdelávania si naši šikovní šiestaci pripravili pre spolužiakov  prezentáciu o miestach v Novákoch, kde možno elektroodpad odovzdávať aj priebežne počas roka.

      Deň Zeme sme plánovali zavŕšiť úpravou areálu školy, počasie nám však neprialo, a preto sa tieto aktivity uskutočnia, keď bude počasie priaznivejšie.  

       

     • Deň Zeme v škole...

     • Deň Zeme sme tento rok oslávili trochu neskôr, ako bol v kalendári. Presne 30. apríla. Na oslavy sme sa však začali pripravovať oveľa skôr – vyhlásili sme  zber  papiera. A tak už zopár týždňov žiaci našej školy prichádzali do školy nielen s taškami a pomôckami, ale aj  s balíkmi starého papiera. Kôpka v suteréne  školy utešene rástla, a tak si  stromy v našich lesoch  mohli s úľavou aspoň na chvíľku vydýchnuť. Škoda, že  niektoré triedy sa zberu vyhli a tvárili sa, že sa ich netýka.

      Okolo jednej poobede zastalo pred našou školou biele autíčko s banskobystrickou poznávacou značkou. Hŕby starého papiera onedlho zmizli v jeho útrobách a na našej chodbe sa objavila úctyhodná kôpka hygienických potrieb. Tie poslúžia všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a so zberom  pomohli.

      Víťazom zberu sa stali žiaci 9. B triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiaci 7. A triedy a na treťom mieste žiaci 5. C triedy.

      Víťazom blahoželáme,  okrem  pocitu z dobre vykonanej práce  a hygienických potrieb sa môžu  tešiť aj na zaslúženú odmenu.  

     • Štvrtáci v planetáriu

     • Štvrtáci každoročne absolvujú exkurziu do planetária v Žiari nad Hronom. Tento rok nám v programe chýbala UFO-rozprávka, ale hviezdna sála nesklamala a všeličo nové za žiaci dozvedeli aj v UFO-sále. Popritom si zopakovali vedomosti o vesmíre a videli krásne fotografie a videá s planétami našej Galaxie.  

    • Tehlička 2019
     • Tehlička 2019

     • Znovu sme sa zapojili do verejnej a dobrovoľnej finančnej zbierky Tehlička pre rok 2019, zapísanej v registri zbierok Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom 000-2018-034156, organizovanou o.z. SAVIO – s mottom: "Vráťme spolu, čo voda vzala" – snažili sme sa  tak pomôcť miestnym obyvateľom oblasti Kérala opraviť povodňou poškodené domy či nanovo postaviť zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre zasiahnuté rodiny. Projekt uprednostňoval rodiny z ekonomicky slabších oblastí a žijúce pod hranicou chudoby.  (viac na http://tehlicka.sk/)

      So žiakmi sme sa o téme pomoci rozprávali, pracovali s materiálmi od združenia Savio, akými boli príručky, pracovné listy a pod. Zbierka bola ukončená k 24. aprílu. Vyzbieraná suma v hodnote 210,- eur bola vložená na účet združenia Savio dňa 6. mája 2019.

      Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prispeli!

     • Biblický deň.

     • Niekoľko desiatok detí z našej školy sa 4. mája zúčastnilo krásnej akcie v Nitrici s názvom Biblický deň. Bol to už v poradí 5. ročník.  Sprevádzala nás ním biblická postava Mojžiša. Každoročne túto akciu pripravuje a zabezpečuje občianske združenie erko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Staršie deti pomáhali s prípravou dňa a sprevádzaním detí po jednotlivých stanovišťach. Hlad bolo možné zahnať nielen gulášom, púštnym chlebom, nekvaseným koláčom, ale aj Mojžišovou bradou(cukrová vata), ktorá najviac detí lákala. Deti prežili krásnu sobotu plnú smiechu, radosti a zábavy. 

     • Okresné kolo "Mladý záchranár CO"

     • Dnes /3.5./ sme sa zúčastnili na veľmi peknej a zaujímavej súťaží. Súťažilo sa v disciplínach, kde boli otázky z CO, dopravej výchovy, geografie, poskytovania prvej pomoci. Boli sme tu ako nováčikovia, získavali sme prvé skúsenosti. Z ôsmych družstiev sme skončili na 6. mieste. Naše družstvo v zložení - E. Putišková, N. Macková, A. Gilián a J. Jánošik nám prisľúbili, že o rok už budú do 3-tieho miesta! My im veríme a držíme palce, aby tento svoj cieľ splnili.Ďakujeme im za reprezentáciu školy.

     • Informatika s Emilom

     • Začíname s výukou programovania v 3. ročníku! Informatika s Emilom sa dostáva do našej školy vďaka preškoleniu vyučujúcich 1. stupňa. Žiaci získajú pracovné zošity ušité priamo na softvér, ktorý budú počas vyučovania využívať.

      Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

     • Biologická olympiáda

     • V školskom kole biologickej olympiády - kategória C boli všetci zúčastnení žiaci úspešnými riešiteľmi. Najviac bodov získali Matúš Stanček, Sofia Svitková a Kristína Martišová. Prví dvaja žiaci postúpili do okresného kola, kde sa v silnej konkurencii obaja stali úspešnými riešiteľmi Matúško sa umiestnil na peknom 8.mieste.Za ich dôslednú prípravu pod vedením p. učiteľky Lihotskej všetkým riešiteľom ďakujeme a srdečne blahoželáme :)

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Tak ako každý rok v marci, keď viac ako inokedy hovoríme o knihách, aj dnes sme si zaspomínali na nášho veľkého slovenského básnika - Pavla Országha Hviezdoslava. Súťažili ste v dvoch kategóriách: v 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka, v 3. kategórii žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Účasť bola naozaj veľká, ukážky zaujímavé a všetci súťažiaci zodpovedne pripravení.

      V 2. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Nina Drienovska, na 2. mieste Barborka Oršulová a na 3. mieste Timea Fábryová a Vlaďka Trojanová.

      V 3. kategórii v poézii sa na 1. mieste umiestnila Viktória Takšonyová, na 2. mieste Danka Klopčeková a na 3. mieste Miško Kiaba.

      V próze v 2. kategórii zvíťazila Simonka Lomnická, 2. miesto získala Ema Minarovičová a Matúško Rus a 3. miesto patrí Tamarke Vaskovej.

      V próze v 3. kategórii prvé miesto získal Kamil Fábry, 2. miesto patrí Bibke Radosovej a 3. miesto Miške Ďuranovej.

      Víťazom blahoželáme a vďaka patrí všetkým, ktorí si uctili nášho básnika a spisovateľa.

     • Bez masky nie sú koláče!

     • Starší žiaci, chystajte si masky! 

     • Testovanie 9-2019.

     • Základné informácie k testovaniu Testovanie 9 - 2019. Viac informácií nájdete tu -  NUCEM

     • Valentínska diabolka 2019

     • V piatok 15.2. 2019 sme sa zúčastnili na streleckej súťaži „Valentínska diabolka.“ Súťažilo sa v streľbe zo stoja na terč o priemere 5,5cm! Je to súťaž dvojíc bez vekového obmedzenia. Naše dvojice boli opäť úspešné. E. Putišková a A.Kiaba obsadili 2.miesto. J. Jánošík a N. Macková skončili na 3.mieste. Nesklamali ani D. Šnirc a V. Takšonyová, ktorí získali 4.miesto. Poďakovanie patrí reprezentantom školy, p. učiteľovi Trlíkovi za sústavnú a dôslednú prípravu,  ako aj p. I. Putiškovi, ktorý nám pomohol s dopravou na túto súťaž.

     • Ukončenie funkcie

     • Vážení rodičia, priatelia, žiaci Základnej školy v Novákoch. Dňa 1.3.2019 končím vo funkcii riaditeľky tejto školy na vlastnú žiadosť. Chcem Vám všetkým poďakovať za veľa, veľa rokov vynikajúcej spolupráce, za pomoc škole i mne osobne, za vždy korektné riešenie problémov a za účasť na podujatiach a chode školy. Prajem Vám i žiakom našej školy veľa úspechov, priateľstva, vytrvalosti a zážitkov, ktoré budú títo skvelí pedagógovia naďalej odovzdávať svojim žiakom. Bolo mi cťou. PaedDr. Anna Chlupíková.

    • Kontrola šk. kuchyne
     • Kontrola šk. kuchyne

     • Vážení rodičia, včera 6.2.2019 sa uskutočnila v školskej jedálni kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice, ktorá potvrdila, že v našej kuchyni sa varilo a varí len z vyhovujúceho mäsa od overených slovenských dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky predpísané normy. Ak by mal niekto záujem, potrebné dokumenty sú k nahliadnutiu prostredníctvom riaditeľky školy.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 8.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Najviac bodov získali A. Ďubašáková, B. Radosová a A. Šlabiarová. Každý žiak, ktorý sa zúčastnil, sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • 14.2. sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách nás reprezentovali ôsmi žiaci. Najúspešnejší sme boli v kategórii F, v ktorej Ninka Drienovská obsadila 2. miesto a Peťka Miklášová 4. miesto. Matúš Stanček, Aneta Ďubašáková, Alex Kudláč sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p. uč. Evke Kiabovej za dôslednú prípravu žiakov.

       

     • Tanečný MARATÓOOON

     • Po odovzdaní polročných hodnotení sme si my - kozliatka z J.C.Hronského - trošku zašantili v telocvični. Vybláznili sme sa na tanečnom maratóne - každý ako vedel a ako sa mu chcelo. Verte, že sme sa hýbali všetci, hoci fotografie akoby nás niekedy znehybnili 🤣.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.