• Prebiehajúci medzinárodný projekt Etwinning

     • V školskom roku 2018/2019 sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného e-Twinningového projektu Grußkarten zu verschiedenen Anlässen - kde sa učíme viac komunikovať v nemeckom jazyku, spoznávať iné krajiny a nadväzovať nové priateľstvá. Partnermi v projekte okrem našej školy sú Marta Bartoszewska a Patrycja Jascynska zo školy v meste Rumia v Poľsku a ZŠ v Topoľčanoch.

      Spolupráca má prvé výsledky v podobe učebných pomôcok v aplikácii learningapps, ktoré sú prístupné na stránke zspribno.edupage.org v sekcii KNIŽNICA-PREDMETY-NEMECKÝ JAZYK-PREZENTÁCIE ŽIAKOV. Za projekt zodpovedá p. učiteľka Lajčáková.

     • Všetkovedko

     • je súťaž, do ktorej sa prihlásili žiaci, ktorí si chceli "zmerať" vedomosti so spolužiakmi z rôznych škôl  v rámci celého Slovenska. Sú nielen šikovní, ale aj odvážni. TALENTíDA im poslala okrem vyhodnotenia aj zaujímavé ceny. O rok sa môžete pridať aj vy, ktorí ste v tomto školskom roku zaváhali.

     • Noc v knižnici

     • Z piatka na sobotu strávili druháci noc plnú dobrodružstiev. Spolu so svojimi knižnými hrdinami hľadali rozprávkové poklady a riešili záhady  troch vedomkýň nápadne sa podobajúcich na pani učiteľky Ivanku, Martinku a tetu Martu z knižnice. Ktovie, aké príbehy im  priniesli sny v knižkovom kráľovstve...

     • iBOBOR

     • Celoslovenská on-line informatická súťaž prebehla ešte v 1. polroku a výsledky sa na chvíľu "stratili" v polročných povinnostiach. Úspešní riešitelia si však zaslúžia, aby sa o nich vedelo - ich mená nájdete na priložených diplomoch v galérii.

     • Sme finančne gramotní!

     • Vo štvrtok 28. marca 2019 sme sa zapojili do online súťaže Európsky kvíz o peniazoch. V konkurencii 150 tímov sa naši deviataci vôbec nestratili. Tím 9.B obsadil 5. miesto a tím 9.A sa tešil z celkového prvenstva, ktoré im okrem získaných vedomostí prinesie aj finančnú odmenu vo výške 300 €. 

     • Geografická olympiáda

     • 7. februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali títo žiaci: Patrik Stachera, Emanuel Drozd, Matúš Stanček a Kamil Fábry. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách. Za výbornú prípravu žiakov ďakujeme p.učiteľovi Kráľovi a všetkým súťažiacim blahoželáme.

     • Predškoláci na návšteve

     • Zápis sa  blíži a predškoláci sa  pripravujú na rolu školákov. Veríme, že po návšteve u prvákov sa budú ešte viac tešiť do školy. 

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia, dňa 29. 3. 2019 bude z dôvodu osláv   Medzinárodného dňa učiteľov na II. stupni skrátené vyučovanie.

     • Deň vody s fenoménmi....

     • Dňa 20.03.2019 sa všetky naše vyučovacie hodiny niesli najmä v znamení vody. Tento raz nám pri práci výdatne pomáhali videá, ktoré môžeme využívať vďaka spolupráci s portálom Fenomény sveta. Okrem množstva zaujímavých informácií a možnosti vyskúšať si svoje zručnosti sa žiaci mohli zoznámiť, porozprávať a vyfotografovať so známym youtuberom Bačom. Miroslav Bača je mladý muž - cestovateľ, ktorý s portálom Fenomény sveta spolupracuje a pravidelne ho zásobuje zážitkami zo svojich potuliek svetom. 

     • Deň učiteľov v čiernom

     • Milí rodičia,
      vláda a parlament stále ignorujú Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Preto v deň narodenia Jána Amosa Komenského 28. 3. 2019 budeme demonštrovať čiernym oblečením. 

      Týmto gestom chceme vyjadriť nesúhlas s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda na čele s ministerkou Martinou Lubyovou budiť dojem pozitívnych zmien a s reakciou ministerstva školstva na Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.


      Preto o 12:00 prerušíme vyučovanie na symbolickú minútu.

       

      ĎAKUJEME za pochopenie a Vašu podporu!

     • Morena, zlá žena, už je utopená

     • Zaslúžili sa o to žiaci dramatického krúžku a pani učiteľka Paulínka Nemčeková. Zaspievali a zatancovali nielen Morene, ale všetkým, ktorí sa prišli na rozlúčku so zimou pozrieť.  A vyrobili ju takú krásnu, že nám bolo ľúto ju zapáliť a utopiť. Ale už je tam a Vesna nás odmenila krásnym jarným počasím.  

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 22. marca 2019 sa  uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Súťaž bola rozdelená na dve časti – písomnú a praktickú. Našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Bibiana Radosová. V silnej konkurencii sa umiestnila na 2. mieste. Na súťaž ju pripravovala Mgr. Turňová.

      Bibke ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Beseda s Petrou Nagyovou Džerengovou

     • Pri príležitosti Mesiaca knihy  pozvali pracovníci mestskej knižnice a DK tretiakov a štvrtákov na besedu so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou.  Deti  boli na besedu pripravené –  prečítali si niektorú z jej kníh a poznali ich hrdinov, vedeli reagovať na otázky autorky a kládli jej otázky, zahrali s bábikami scénu podľa úryvku, ktorý im p. spisovateľka čítala. Na záver si mnohé doplnili domácu knižnicu o jednu z kníh autorky  aj s venovaním a rozlúčili  sa spoločnou fotografiou.   Vlastne nie celkom, pretože niektoré deti začali svoje nové knihy čítať už na chodníku...

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

     • Dňa 19.3. sa sedem žiakov našej školy zúčastnilo na krajskom kole v streľbe zo vzduchovej zbrane. Boli to T. Ďurina, M. Cíger, S. Čajkovský, T. Sedlák, K. Petrisková, T. Klopčeková, A. Kiaba. Mladšie družstvo v zložení T. Ďurina, M. Cíger, S. Čajkovský obsadilo 5.miesto, v súťaži jednotlivcov bola K.Petrisková na 4.mieste a M. Cíger skončil na 8.mieste.

     • KRAJSKÉ KOLO V ZRUČNOSTI

     • Dnes 14.3. sa konala v SOŠ Partizánske krajská „Súťaž v zručnosti“. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov. Našu školu reprezentovali Kristínka Brokešová a Janka Svačeková. Krásne 2.miesto získala Kristínka. Gratulujeme!

      Dnes 14.3. sa konala v SOŠ Partizánske krajská „Súťaž v zručnosti“. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov. Našu školu reprezentovali Kristínka Brokešová a Janka Svačeková. Krásne 2.miesto získala Kristínka. Gratulujeme!

     • Hviezdoslavov Kubín na 1. - 4.

     • Žiaci na 1. stupni dielo pána Hviezdoslava ešte nepoznajú. Mnohí však majú potešenie z umeleckého prednesu a svoje výnimočné schopnosti predviedli na školskom kole HK. V kategórii poézia porota vybrala: na 1. miesto Bronku Kertészovú z 3.B, na 2. mieste sa umiestnila Petronelka Krchová zo 4.B a 3. miesto získala Nelka Oršulová z 2.A. V kategórii próza bola tento rok obrovská konkurencia a veľmi veľa zaujímavých ukážok. 1. miesto patrí Teodorovi Preinerovi z 3.B, ktorý porotu aj poslucháčov svojím prednesom očaril. 2.miesto získal výborný Lukáš Nemčok z 3.A a o 3. miesto sa podelili Vaneska Jankulová z 2.B a Alžbetka Žemberová z 1.B. Víťazom gratulujeme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne ukážky.

     • Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti!

     • A bolo nám aj veselo!!! S fašiangami sme sa rozlúčili aj v našej škole. Už deň vopred sa školou niesla omamná vôňa šišiek. Školou prešli naši fašiangovníci, ktorí nám zavinšovali a každého, ktorí nezabudol prísť v maske ponúkli chutnou šiškou. Toho, ktorý si masku zabudol pomaľovala striga alebo čert. Veď pozrite sami!!!

    • Hodnotíme 1. polrok
     • Hodnotíme 1. polrok

     • 207 pochvál od triedneho učiteľa, 38 pochvál od riaditeľa školy, 2 pokarhania od riaditeľa školy, 5 pokarhaní od triedneho učiteľa a samé jednotky zo správania - a to všetko ešte len za 1. polrok. Teší nás výrazná prevaha pozitívneho správania sa našich žiakov, ich snaha v rozbiehajúcich sa olympiádach, ale i ochota pomáhať spolužiakom, starším ľuďom, byť aktívny v rovesníckom vzdelávaní, v športe. Len tak ďalej! Ďakujeme p. učiteľkám, p. učiteľom za oceňovanie krásnych prejavov správania sa a aktivity našich žiakov, za ich vedenie v súťažiach a formovanie osobnosti každého dieťaťa. A taktiež Vám, rodičia, patrí naša vďaka za spoluprácu, pomoc, ochotu, skvelú komunikáciu. Máme super deti!

     • Okresné kolo TO

     • V okresnom kole Technickej olympiády obsadil A. Čičmanec 8.miesto v mladšej kat. zo 14-tich škôl. V st. kat. nás reprezentovali S. Kasana a T. Blaho. Skončili taktiež na ôsmom mieste zo 17-tich škôl. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.