• MINIFUTBAL "ŠKOLSKÝ POHÁR"
     • MINIFUTBAL "ŠKOLSKÝ POHÁR"

     • Naši mladší žiaci nás v minifutbale nesklamali. Postupnými krokmi cez obvodné kolo, kde mali veľmi zdatných súperov z Dol.Vesteníc, Lehoty pod Vtáčnikom a Diviak nad Nitricou, cez semifinále, kde porazili vrstovníkov zo Zemianskych Kostolian,sa posunuli medzi 4 najlepšie tímy v okrese.V jarnom období tak budú reprezentovať v minifutbale pod názvom "ŠKOLSKÝ POHÁR" obvod Nováky a samozrejme našu ZŠ.
      Reprezentovali títo žiaci: Maxim Dzurík,Andreas Hajnovič, Marek Poništiak, Marko Švec, Pavol Hrdý, Šimon Uhliar, Peter Málek.

    • Mikulášska zbierka
     • Mikulášska zbierka

     • Milí rodičia a žiaci!

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zorganizovali zbierku sladkostí a suchých potravín pre mimovládnu organizáciu Úsmev ako dar. Zbierka potrvá do 6.12.2016. Potraviny sú určené pre deti z Detského domova v Handlovej a sociálne slabšie rodiny v našom regióne. Pomôžme im spríjemniť prichádzajúce vianočné sviatky takouto cestou. Veď Vianoce sú predovšetkým o obdarúvaní! Ďakujeme!

       

    • Strelci opäť nesklamali!
     • Strelci opäť nesklamali!

     • 25.11.2016

      V okresnom kole v streľbe zo vzduchovej zbrane získalo družstvo mladších žiakov /J. Jánošík, D. Karak, A. Kiaba/ 2.miesto. Jurko Jánošík postúpil do krajského kola – súťaž jednotlivcov. Starší žiaci /K. Chudá, D. Petriska, M. Oršula/ obsadili 5.miesto. Žiakom gratulujeme. Družstvá na súťaž  pripravoval p. uč. Ján Trlík.

    • Máte filipa?
     • Máte filipa?

     • Máte filipa? Lebo my áno.

      Slávka Hutníková,Timea Bendíková,Terezka Hrušková a Patrik Hagara získali v 1.kole okresnej  vedomostnej súťaže 3.miesto.

      Gratulujeme!smiley

    • Ibobor
     • Ibobor

     • V tomto školskom roku súťažilo  v informatickej on-line súťaži na Slovensku  15 486 Bobríkov a medzi nimi  aj 14 našich tretiakov a štvrtákov a okrem jedného "smoliara", ktorý sa predčasne omylom odhlásil, všetci sa umiestnili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov. Veľkú radosť urobili aj p. učiteľke Mgr. H. Zvalovej, ktorá ich pripravovala. Sú to : Nicolka Karaková, Ninka Drienovská, Zuzka Kiabová, Ninka Karaková, Saskia Gatialová, Barborka Oršulová, Marek Šiatinský, Monika Hurtišová, Lorraine Amie Kolibková, Natálka Farkasová, Paulínka Šimová, Edko Gombarčík, Sára Szeghyová a Janko Geschwandtner. 

      Do galérie Ibobor boli pridané fotografie.

    • Víťazné družstvo OK vo vybíjanej
     • Víťazné družstvo OK vo vybíjanej

     • Žiaci 3. a 4. ročníka - Matúš Badáň, Peter Hrdý, Jaroslav Jarošinec, Dávid Vážan, Matej Tänzer, Sebastián Karak, Nina Drienovská, Timea Toronyiová, Sofia Gatialová, Bibiana Gundová, Alexandra Ľachká a Lorraine Amie Kolibková - reprezentovali našu školu v okresnom kole vo vybíjanej.  Pani učiteľky Mgr. M. Kováčová a Mgr. A. Obžerová  ich na túto súťaž dlhodobo pripravovali. Tento rok opäť zabodovali a priniesli domov pohár víťazov. K 1. miestu blahoželáme.

      Do galérie Víťazné družstvo OK vo vybíjanej boli pridané fotografie.

    • Postúpili sme do krajského finále!
     • Postúpili sme do krajského finále!

     • Cenný výsledok dosiahli naši stolní tenisti Roman Višváder, Adam Baránek,Patrik Tisaj, a Marek Poništiak, keď sa im podarilo postúpiť už do krajského finále.

      Chlapci postupne postúpili z obvodového kola, keď najprv prevalcovali svojich súperov z Hornej Vsi, Oslian, Bystričian a Lehoty pod Vtáčnikom a všetky zápasy vyhrali jednoznačne 7:0.

      Neskôr sa im podarilo uspieť aj v okresnom finále, kde výborným kolektívnym výkonom dokázali zdolať ZŠ Lazany (5:2), ZŠ Energetikov Prievidza (7:0) a ZŠ Chrenovec-Brusno (5:2).

      Dnes svoj skvelý výkon zavŕšili víťazstvami nad chlapcami z Bošian (4:3) a Uhrovca (4:3), čím si zaistili miestenku v krajskom finále, ktoré sa bude konať 13. decembra v Považskej Bystrici.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Už zajtra - Testovanie 5

     • Opätovne pripomíname rodičom žiakov 5. ročníka informácie, ktoré boli každému zaslané mailom. Zajtra držíme našim piatačikom palce!

      OSTATNÍ ŽIACI SA UČIA BEZ ZMENY. 

       

      INFORMÁCIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 5. ROČNÍKA O TESTOVANÍ 5

       

      Všetky informácie nájdete podrobne na stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 5

      termín – 23.11.2016 - streda

       

      TERMÍN TESTOVANIA - 23. november 2016 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

       

      CIELE TESTOVANIA  - získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

      poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

       

      TESTY ADMINISTRUJÚ - pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný  predmet

       

      TESTOVANÉ PREDMETY- matematika, slovenský jazyk a literatúra

       

      ŠPECIFIKÁCIA TESTOV - je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

       

      ČAS RIEŠENIA TESTOV  60 minút – matematika, 60 minút – vyučovací jazyk

       

      POČET TESTOVÝCH ÚLOH  30 úloh – matematika, 30 úloh – vyučovací jazyk

       

      TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV

      MATEMATIKA - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh), úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (10 úloh)

      VYUČOVACÍ JAZYK-  úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,z ktorých je vždy iba jedna správna (20 úloh), úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

       

      VZDELÁVACÍ OBSAH

      MATEMATIKA Čísla, premenné a počtové výkony s číslami, Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  Geometria a meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  Logika, dôvodenie, dôkazy, praktický kontext života, matematický školský kontext

      VYUČOVACÍ JAZYK  Jazyk a komunikácia,  Komunikácia a sloh,  Čítanie a literatúra, úlohy na čítanie s porozumením

       

      HODNOTENIE ÚLOH  1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

       

      POVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK- pero, ktoré píše namodro

      NEPOVOLENÉ POMÔCKY

      MATEMATIKA, VYUČOVACÍ JAZYK - pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra,  výpisky, učebnice, študijné materiály

       

      TERMÍN A SPÔSOB ZASLANIA VÝSLEDKOV

      december 2016 – január 2017  elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

    • Vševedkovia v motomúzeu
     • Vševedkovia v motomúzeu

     • Vedeli ste o motomúzeu na čerpacej stanici medzi Novákmi a Lehotou pod Vtáčnikom? Naši Vševedkovia tam s pani učiteľkami zavítali a celkom sa im tam páčilo. Možno navnadia aj vás, a ak nie, pozrite si aspoň tieto fotografie a prípadne si, najmä starí rodičia, zaspomínajte na autíčka a iné predmety, ktoré ste možno tiež vlastnili.

       

      Do galérie Vševedkovia v motomúzeu boli pridané fotografie.

     • Týždeň vedy a techniky

     • Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

      Na našej škole sme pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka pripravili  otvorenú hodinu chémie so zamestnancami  spoločnosti Fortischem a.s. Žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky prezentovali projekty na tému kvapaliny a plyny. Záver týždňa patril pásmu pokusov „Spoznávaj vedu“.

    • VŠEVEDKO na návšteve
     • VŠEVEDKO na návšteve

     • Tentoraz sa VŠEVEDKOvia  "pozvali"  k pani Milke Kmeťovej, ktorá vyrába novácke kroje. Pani Milka im porozprávala zaujímavosti o nováckom kroji a ukázala jeho jednotlivé časti. Ručná výšivka, ktorá ho ozdobuje, veru dá dosť práce. Deti si ho aj vyskúšali - aj by im pristal, len musia ešte trochu podrásť  a hádam aj nacvičiť dáky tanček alebo ľudovú pesničku.

      Do galérie VŠEVEDKO na návšteve boli pridané fotografie.

    • Fortischem a naša škola
     • Fortischem a naša škola

     • ...alebo keď sa o prepájaní školy s praxou len nehovorí, ale vďaka spoločnosti Fortischem sa tak aj reálne deje. Naši žiaci zažili, vďaka p. Ing. Záborskému, ktorý neustále iniciuje konkrétnu a praktickú spoluprácu, praktickú hodinu chémie s pracovníkmi spoločnosti Fortischem - s p. Ing. Vráblovou, Ing. Lettrichovou, Ing. Šomodíkom, Ing. Žemlom a vďaka týmto odborníkom z praxe si nielen rozšírili vedomosti, ale sa možno aj inšpirovali, čo by raz v živote mohli robiť. Žiakom ukázali výrobu acetylénu, PUR peny a povedali veľa o chemickej výrobe v Novákoch, výrobe plastových profilov a slovinyl sidingu, o výrobe okenných profilov a sidingu, stručne sa dozvedeli o výrobe PVC, o rozdiele medzi suspenzným a emulzným PVC a získali mnoho ďalších podnetných informácií. Teší nás táto spolupráca, lebo je našim cieľom učiť žiakov prakticky, a preto srdečne ďakujeme všetkým obetavým pracovníkom Fortischemu a plánujeme ďalšie spoločné vzdelávacie podujatia. Do galérie Fortischem a naša škola boli pridané fotografie.

    • SOŠkársky päťboj
     • SOŠkársky päťboj

     • Dnes 9.11. sme sa zúčastnili v SOŠ Dubnica nad Váhom na veľmi zaujímavej súťaži – SOŠkársky päťboj. Bola to krajská súťaž, na ktorej súťažilo deväť základných škôl z celého Trenčianskeho kraja. Našu školu po všetkých stránkach vzorne reprezentovali dvaja  žiaci – Adamko Šimkovič a Miško Štanga.  V súťaži ukázali veľké zručnosti  a vedomosti z oblasti techniky. Obsadili krásne 3.miesto. K úspechu im gratulujeme! Na súťaž ich pripravoval p. uč. Trlík. Pozrite si ich súťaž vo videu - https://www.youtube.com/channel/UCTi6zarbd0vDv2GpoLF1KwQ

     • Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica

     • Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica - Obrázok 1Siedmaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa exkurzie do Strieborného mesta - Banskej Štiavnice. Najskôr obdivovali kaštiel vo Svätom Antone, kde ich zaujala najmä poľovnícka expozícia. V Banskej Štiavnici sa prešli okolo protitureckej pevnosti Nový Zámok, židovskej synagógy a Trojičného stĺpu. Z diaľky ich zaujala štiavnická Kalvária. Exkurziu sme ukončili návštevou Banského múzea,  na ktoré sa siedmaci najviac tešili. Vrátili sme sa uzimení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov.

      Exkurzia: Svätý Anton, Banská Štiavnica - Obrázok 2

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.