• Polročné hodnotenie
     • Polročné hodnotenie

     • Dnes sme v polovici. Deti donesú domov ukázať, ako sa im darilo v 1. polroku šk. roka. Všetky isto vyvinuli nemalé úsilie o čo najlepšie výsledky. Na tejto ceste im pomáhali naši pedagógovia i vy, rodičia. Takže je to vysvedčenie nás všetkých. Oceňme to, čo sa nám spoločne podarilo a hľadajme cesty k zlepšeniu v tom, čo až tak veľmi nevyšlo. Spoločne. Aby sme boli v druhom polroku všetci ešte lepší! (v piatok 3.2. sú jednodňové polročné prázdniny).

    • Lyžiarsky kurz Krahule
     • Lyžiarsky kurz Krahule

     • V týždni od 22.1.2017 do 27.1.2017 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Krahule.Bolo nás 41 statočných. S krásnym počasím, zimnou náladou a širokým úsmevom sme každý deň zdolávali lyžiarsky svah. Zvládli sme to všetci a bolo výborne.

     • Výsledky T5

     • Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T 5. 

      priemerná úspešnosť: 

      ZŠ NOVÁKY                            M - 64,3%  SJL -  65,9%
      priemerná úspešnosť v SR   M -  62,3% SJL - 63,1%

      Tešíme sa z veľmi dobrých výsledkov. Zvlášť chceme vyzdvihnúť týchto žiakov:  
      Matematika:  Valéria Tupá - 93,3%, Lea Vargová - 93,3 %, Ivan Blahovič - 90%, Jakub Kiaba 90%
      Slovenský jazyk:  Daniela Klopčeková - 90%,  Nikolka Hvojníková 90 %, Boris Pišoja - 90%,  Jakub Sedláček - 90%, Valéria Tupá - 90%.

    • NAUČILI SME SA KORČUĽOVAŤ
     • NAUČILI SME SA KORČUĽOVAŤ

     • Táto zima praje nielen lyžiarom, ale aj korčuliarom. Preto plánovaný intenzívny korčuliarsky kurz mohli absolvovať aj naši  šiestaci, bolo ich až 37, a to na klzisku priamo v areáli školy. 17 žiakom sme požičali korčule priamo zo školy. Veľmi nás teší, že sa deťom táto pohybová činnosť zapáčila a ešte počas výcviku dostali niektorí od rodičov nové korčule. Naďalej sa v korčuľovaní zdokonaľujeme  aj počas hodín TSV, aby sme dostatočne využili podmienky, ktoré nám tohtoročná zima a obetaví a starostliví ľudia, starajúci sa o ľadovú plochu, pripravili. https://zspribno.edupage.org/album/?#gallery/401​

    • P. riaditeľ Šimon Srna odišiel
     • P. riaditeľ Šimon Srna odišiel

     • Málokto našej škole a jej žiakom venoval toľko energie, času, zdravia ako pán Šimon Srna. V škole pôsobil ako riaditeľ od 1.2.1962 do 31.8.1989. Dňa 11.1.2017 odišiel navždy. Česť Vašej práci, p. riaditeľ. Spomíname na Vás s vďačnosťou a úctou.

      Rozlúčka s. p. riaditeľom Srnom bude v pondelok 16.1.2017 o 15.00 hod. na Novom cintoríne v Novákoch.

     • Ďakujeme

     • Chceme poďakovať - 

      - za možnosť mať v škole klzisko - Mestu Nováky, rodičom našich žiakov p. Jurajovi Štangovi, p. Radovi Rusovi, p. Rasťovi Rusovi, p. Ivanovi Hnáthovi a všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho údržbe tak, aby sme mohli aj my využívať ľad na korčuľovanie žiakov počas korčuliarskeho kurzu

      - spoločnosti VEPOS za promptné odhrabanie snehu na parkovisku pri škole. 

      Ďakujeme Vám všetkým za ústretovosť a spoluprácu. 

       

    • Triedne schôdzky ZRPŠ a NOVINKA v prihlasovaní sa
     • Triedne schôdzky ZRPŠ a NOVINKA v prihlasovaní sa

     • Vážení rodičia, 
      blíži sa čas našich spoločných stretnutí na schôdzkach ZRPŠ. Na roč. 1.-4. sa uskutočnia dňa 16.1.2017 - v pondelok so spoločným začiatkom o 15.30 hod. Na druhom stupni - roč. 5.-9. prinášame ZMENU. Keďže si myslíme, že najlepšie je hovoriť o radostiach, úspechoch i možnostiach Vášho dieťaťa s konkrétnym vyučujúcim daného predmetu či s triednym učiteľom, prinášame možnosť rezervácie termínu cez stránku školy - časť komunikácia - časť konzultačné hodiny, kde si môžete zarezervovať presný čas rozhovoru s každým vyučujúcim Vášho dieťaťa na deň 17.1.2017 v utorok. Keďže ide o novinku aj v našej práci, prosím Vás o trpezlivosť a toleranciu prípadných problémov, ktoré sa budeme snažiť odstrániť. Ak však budete mať akýkoľvek problém s prihlásením sa, budeme sa na Vás tešiť aj bez rezervácie presného času od 14.00 do 17.00 hod. Verím, že takto zefektívnime našu vzájomnú komunikáciu, nebudete musieť postávať pred dverami, ušetríme aj Váš čas a naše rozhovory budú adresnejšie, účelnejšie. Tešíme sa na nový spôsob komunikácie. PaedDr. Chlupíková, riaditeľka školy.

    • Korčuliarsky kurz - prihlásenie
     • Korčuliarsky kurz - prihlásenie

     • ZŠ organizuje pre žiakov 6. ročníka korčuliarsky kurz na ľadovej ploche v areáli školy na Pribinovej ulici v dňoch 11.-13.1. 2017 / streda až piatok/ v dĺžke 2 hodiny denne dopoludnia počas vyučovania. Podmienky – dobrý zdravotný stav, prilba /môže byť aj cyklistická/, korčule – v prípade, že dieťa nemá korčule, škola dokáže zapožičať z vlastných zásob. Prosím, aby ste ako zákonný zástupca vyjadrili súhlas/nesúhlas s účasťou Vášho dieťaťa na kurze na návratke, ktorú dnes donesie dieťa, do zajtra 10.1.2016.

    • MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE
     • MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO VOLEJBALE

     • Našim chlapcom ôsmakom ide nielen vybíjaná, futbal, florbal, vodné pólo, ale na MO vo volejbale obsadili v silnej konkurencii 2.miesto.Reprezentovali títo žiaci : P.Tisaj, P.Záhorský,F.Mujkoš, A.Kováč, P.Hagara, J.Uhliar,D.Hrdý, A.Ravinger, J.Šnirc, A.Baránek.
       

    • Vianočná diabolka a futbalové finále
     • Vianočná diabolka a futbalové finále

     • V pondelok 19.12. sa uskutočnil 4. ročník „Vianočnej diabolky“. Súťažilo 60 žiakov a 20 zamestnancov školy.

      Hlavnú cenu – vzduchovku – získala Kristínka Chudá, ktorá nastrieľala 65 bodov zo 70-tich. Cenu do súťaže venovala : AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.  Javorová 32/451, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice. Menovanej firme veľmi pekne ďakujeme.

      V tento deň sa odohralo aj dlho očakávané futbalové finále: Učitelia - Žiaci 8.A. Po dramatickom priebehu sa zápas skončil remízou 4: 4. Rozhodol  až rozstrel, v ktorom boli úspešnejší učitelia.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A do okresného kola postupuje Ivan Klopček zo 7. B a v kategórii 1B postúpil Boris Kupka z 8. B. Víťazom gratulujeme, držíme palce v okresnom kole a všetkým ostatným ďakujeme za účasť! Prajeme krásne Vianoce a šťastný nový rok! :) 

    • Šťastný nový rok 2017!
     • Šťastný nový rok 2017!

     • Tak si tú zimu konečne užite, deti!
      V škole sa stretneme až v pondelok 9.1.2017.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.